Hotărâri de consiliu Mătăsari, august 2021

 22 total views

 22 total views             ROMÂNIA                                          JUDEŢUL GORJ                                                                               COMUNA MĂTĂSARI                                                                       CONSILIUL LOCAL MĂTĂSARI                                                                                                                 HOTĂRÂREA NR.29      Privind aprobarea documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil(modificare suprafaţă) a          imobilului înscris în …

Read More

Hotărâri consiliu Negomir august 2021

 134 total views

 134 total views ROMÂNIA                                                                                                                                                                      JUDEŢUL  GORJ                                                                                         COMUNA NEGOMIR                                                                      CONSILIUL LOCAL                                                                        H O T Ă R Â R E  NR. 38 privind aprobarea proiectului   „Achizitie tablete scolare …

Read More