Hotărâri de consiliu Mătăsari, august 2021

 32 total views

 32 total views             ROMÂNIA                                          JUDEŢUL GORJ                                                                               COMUNA MĂTĂSARI                                                                       CONSILIUL LOCAL MĂTĂSARI                                                                                                                 HOTĂRÂREA NR.29      Privind aprobarea documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil(modificare suprafaţă) a          imobilului înscris în …

Read More

Hotărâri consiliu Negomir august 2021

 146 total views

 146 total views ROMÂNIA                                                                                                                                                                      JUDEŢUL  GORJ                                                                                         COMUNA NEGOMIR                                                                      CONSILIUL LOCAL                                                                        H O T Ă R Â R E  NR. 38 privind aprobarea proiectului   „Achizitie tablete scolare …

Read More

Hotărâri consiliu Mătăsari iulie 2021

 102 total views

 102 total views ROMÂNIA                               JUDEŢUL GORJ                                                                    COMUNA MĂTĂSARI                                                            CONSILIUL LOCAL MĂTĂSARI                                                                                                                  HOTĂRÂREA NR.24         Privind aprobarea concesionării prin licitație publică deschisă a Punctului termic nr.3     situat pe …

Read More

Hotărâri de consiliu Negomir iulie 2021

 94 total views

 94 total views ROMÂNIA                                                                                                                                                                      JUDEŢUL  GORJ                                                                                         COMUNA NEGOMIR                                                                        CONSILIUL LOCAL                                                                                        HOTĂRÂRE  Nr. 35 privind alocarea sumei de 19.573,00 lei de la bugetul local pe anul 2021 biserici, monument …

Read More

Hotărâri de consiliu Negomir, iunie 2021

 176 total views

 176 total views ROMÂNIA                                                                                                                                                                       JUDEŢUL  GORJ                                                                                          COMUNA NEGOMIR                                                                         CONSILIUL LOCAL                                                                                    HOTĂRÂREA  Nr. 27 privind  aprobarea  Nomenclatorului stradal al comunei  Negomir,  judetul Gorj              Consiliul Local al  comunei …

Read More