Controverse la Pandurii

BIROUL COMUNICARE SI RELATII PUBLICE COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA

COMUNICAT

La data de 10 mai 2021, Adunarea Generala a Membrilor Asociaţi ai Clubului Sportiv „Pandurii-Lignitul” Tg. Jiu  a aprobat modificarea statutului clubului, ca urmare a renunţării la calitatea de membru asociat de către:

  • Societatea Complexul Energetic Oltenia SA;
  • Judeţul Gorj – prin Consiliul Judeţean Gorj;
  • Consiliul Local al Municipiului Tg Jiu.

Pentru îndeplinirea formalităţilor prevăzute de lege privind înscrierea modificărilor  efectuate la statut in Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, ţinut de grefa Judecătoriei Tg. Jiu, a fost împuternicit domnul Marin Golea, la acel moment administrator special al clubului sportiv aflat in insolvenţă.

Ulterior, pentru neîndeplinirea mandatului, domnul Marin Golea fost revocat, fiind împuternicită pentru îndeplinirea formalităţilor privind modificarea statutului, doamna Daniela Şerban

La data de 26 august 2021, domnul Marin Golea a fost revocat din funcţia de administrator special, fiind numită în această funcţie doamna Daniela Şerban.

Precizăm că numirea doamnei Daniela Şerban în funcţia de administrator special al Clubului Sportiv „Pandurii-Lignitul” Tg. Jiu  nu are nici o legătură cu vreo posibilă finanţare a clubului, hotărârea de renunţare la calitatea de membru asociat rămânând neschimbată, statutul clubului fiind modificat în acest sens.

 Referitor la comunicatul de presă al C.S. „Pandurii-Lignitul” Tg. Jiu, apărut în spatiul public în data de 16 septembrie 2021, semnat de Marin Golea, mentionăm că, la data publicării, acesta nu mai îndeplinea funcţia de administrator special, conform Încheierii de şedinţă pronunţată de Tribunalul Gorj, la data de 8 septembrie 2021, în Dosar nr.4036/95/2016, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă la data de 14 septembrie 2021.

Totodată, pentru o informare corectă a opiniei publice, arătăm că terenurile sportive, despre care se face referire în comunicatul de presă, sunt active ale clubului sportiv propuse a fi scoase la vânzare în procedura de reorganizare de către administratorul special de la  momentul aprobării planului de reorganizare, domnul Marin Golea.

Astfel, orice referire la o posibilă finanţare a clubului de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA este o supoziţie neadevărată a semnatarului comunicatului de presă.