Contact

Publicaţie săptămânală editată de SC AV STUDIO GROUP 2012 SRL, ISSN: 1841-6063

Director: Cornel Şomâcu (0748/828.211)
Redactor şef: Aura Stoenescu (0766/314.582)
Redacţie: Ion Elena, Ion Hobeanu, Daniel Cismaşu, Cristina Vasiloiu, Marius Buzera, Adelin Ungureanu
Layout: Mihai Codreanu, Andrei Stoenescu

Fax: 0353/568.958

Notă: Conform art. 206 CP, resposabilitatea juridică pentru conţinutul articolului revine autorului. De asemenea în cazul unor agenţii de presă citate, responsabilitatea le aparţine.