Hotărâri consiliu Negomir august 2021

Loading

ROMÂNIA                                                                                                                                                                      JUDEŢUL  GORJ                                                                                         COMUNA NEGOMIR                                                                      CONSILIUL LOCAL                                                                        H O T Ă R Â R E  NR. 38 privind aprobarea proiectului   „Achizitie tablete scolare si echipamente …

Hotărâri consiliu Negomir august 2021 Read More