Un centru de colectare prin aport voluntar va fi construit în zona Bârsești

 36 total views

Primăria Târgu Jiu a depus documentația pentru obținerea finanțării prin PNRR a unui centru de colectare prin aport voluntar.
Scopul este reducerea depozitărilor ilegale de deșeuri (de la electrice și electrocasnice, până la cadavre de animale sau deșeuri periculoase) și să îmbunătățească rata de colectare selectivă a deșeurilor provenite din gospodării, reducând, totodată, impactul negativ asupra mediului.

Read More

Hotărâri consiliu Mătăsari, august 2022

 20 total views

 20 total views                                   CONSILIUL  LOCAL  COMUNA MĂTĂSARI,                                                             JUDEȚUL GORJ                                                   HOTĂRÂREA  NR. 46 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile August, Septembrie respectiv Octombrie 2022 Primarul comunei Mătăsari, judeţul Gorj; Luând în considerare: …

Read More

Hotărâri consiliu Mătăsari, iulie 2022

 19 total views

 19 total views ROMÂNIA COMUNA MĂTĂSARI JUDEŢUL GORJ CONSILIUL LOCAL                                                                     HOTĂRÂRE NR. 41     Privind Rectificarea Bugetului Local al comunei Mătăsari, județul Gorj, la partea de venituri și cheltuieli pe anul 2022 …

Read More

Hotărâri consiliu Negomir, iulie 2022

 24 total views

 24 total views ROMÂNIA                                                                                                                                                                      JUDEŢUL  GORJ                                                                                         COMUNA NEGOMIR                                                               CONSILIUL LOCAL                                                                        HOTĂRÂRE Nr. 42 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a Comunei Negomir, județul Gorj,  pentru perioada 2021-2027 …

Read More

Hotărâri consiliu Negomir, iunie 2022

 24 total views

 24 total views ROMÂNIA                                                                                                                                                                       JUDEŢUL  GORJ                                                                                          COMUNA NEGOMIR                                                                CONSILIUL LOCAL          HOTĂRÂRE   Nr. 38 privind aprobarea caietului de sarcini  pentru lucrarea ,, Rețea de supraveghere video stradală, …

Read More