Hotărâri consiliu Mătăsari, mai 2023

ROMÂNIA COMUNA MĂTĂSARI JUDEŢUL GORJ CONSILIUL LOCAL                                                                         HOTĂRÂRE NR. 36 Privind Rectificarea Bugetului Local al comunei Mătăsari, județul Gorj, la partea de venituri și cheltuieli pe anul 2023                                                  Consiliul local …

Hotărâri consiliu Mătăsari, mai 2023 Read More

Hotărâri consiliu Mătăsari, martie 2023

ROMÂNIA  JUDEȚUL GORJ  COMUNA MĂTĂSARI  CONSILIUL LOCAL                                                       HOTĂRÂREA NR. 24                                    privind înfiinţarea Clubului Sportiv  ,,Minerul Mătăsari”                                                               Având în vedere:  -Proiectul de hotărâre iniţiat de domnul Gașpăr Gheorghe -Primarul comunei Mătăsari, județul Gorj:  -Referatul de aprobare înregistrat sub nr.2372/22 Martie 2023, întocmit de către domnul Gașpăr Gheorghe …

Hotărâri consiliu Mătăsari, martie 2023 Read More

Hotărâri de consiliu Mătăsari, decembrie 2022

ROMÂNIA COMUNA MĂTĂSARI JUDEŢUL GORJ CONSILIUL LOCAL                                                                     HOTĂRÂRE NR. 69 Privind Rectificarea Bugetului Local al comunei Mătăsari, județul Gorj, la partea de venituri și cheltuieli pe anul 2022                                                  Consiliul local …

Hotărâri de consiliu Mătăsari, decembrie 2022 Read More