Hotărâri de consiliu Mătăsari, martie 2021

 99 total views

 99 total views  ROMÂNIA JUDETUL GORJ CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MATASARI                                                                     HOTARÂREA NR. 9                               Privind  Acoperirea Deficitului din Excendentul Anilor precedenți             Consiliul Local al Comunei Mătăsari:              Având în vedere:              Referatul înregistrat …

Read More

Hotărâri de consiliu Mătăsari, februarie 2021

 114 total views

 114 total views ROMÂNIA                                                                                                                      JUDEŢUL GORJ CONSILIUL LOCAL                                                                                                             HOTĂRÂRE NR. 6          privind aprobarea Organigramei precum și modificarea și completarea Planului de ocupare          a funcțiilor publice din aparatul …

Read More

Hotărâri de consiliu Negomir martie 2021

 96 total views

 96 total views ROMÂNIA                                                                                                                                                                         JUDEŢUL  GORJ                                                                                          COMUNA NEGOMIR                                                                CONSILIUL LOCAL                                                                        HOTĂRÂRE  Nr. 10 privind aderarea Comunei Negomir la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru …

Read More

Hotărâri de consiliu Negomir, ianuarie 2021

 93 total views

 93 total views ROMÂNIA                                                                                                                                                                         JUDEŢUL  GORJ                                                                                         COMUNA NEGOMIR                                                                CONSILIUL LOCAL                  HOTĂRÂRE  Nr. 1 privind aprobarea Planului de acţiuni pentru repartizarea orelor de  muncă pentru familiile beneficiare …

Read More

ANUNT

 279 total views

 279 total views Parohia Ceauru cu sediul administrativ in Comuna Balesti Sat Ceauru strada Macului nr.21. CUI 10753235,organizeaza licitatie deschisa in vederea arendarii terenului agricol ce apartine parohiei.Relatii suplimentare :Pr.Feraru Bogdan …

Read More

Hotărâri de consiliu Mătăsari – Gorj, decembrie 2021

 285 total views

 285 total views ROMÂNIA COMUNA MĂTĂSARI JUDEŢUL GORJ CONSILIUL LOCAL                                                              HOTĂRÂRE NR. 21     Privind Rectificarea Bugetului la partea de venituri pe anul 2020 Consiliul local al comunei MĂTĂSARI, JUDEŢUL GORJ        AVÂND …

Read More

Hotărâri de consiliu Mătăsari – Gorj, noiembrie 2021

 270 total views

 270 total views ROMÂNIA                                            JUDEŢUL GORJCONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂTĂSARI                                                      H O T Ă R Â R E NR. 15                       privind alegerea domnului consilier local Buzărin Ion, în funcţia de   …

Read More

Hotărâri de consiliu Mătăsari- Gorj, octombrie 2020

 243 total views

 243 total views   ROMÂNIAJUDEŢUL GORJCONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MĂTĂSARI                                                                 HOTĂRÂREA NR. 1            Privind organizarea comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al comunei                                                                        Mătăsari       Consiliul Local al …

Read More

Hotărâri de consiliu Mătăsari – Gorj, mai 2020

 242 total views

 242 total views ROMÂNIA                                                                                                                      JUDEŢUL GORJ CONSILIUL LOCAL                                                                                HOTĂRÂRE NR. 20                          privind modificarea și completarea Organigramei și Statului de Funcții                  din cadrul aparatului de  specialitate al Primarului Comunei …

Read More