Un document inedit despre familia Ștefulescu

           

Anul acesta, la 26 octombrie s-au împlinit 109 ani de la moartea marelui istoric gorjean Alexandru Ştefulescu. De-a lungul timpului, numeroşi istorici locali sau pasionaţii de istorie i-au studiat cercetările şi au publicat numeroase articole despre viaţa sa, a familiei sale ori legate de activitatea sa profesională, studiile realizate şi preocupările arheologice în baza cărora a emis numeroase teorii atât de importante pentru urmaşi, subliniind şi împărtăşind progresul istoric local.

            În acest context, în urma unor cercetări în documentele de arhivă, a fost identificat în fondul arhivistic „Protoeria Judeţului Gorj” un dosar în care se găseşte corespondenţa purtată de ginerele istoricului, lt. col. în rezervă Ştefan Mille cu Protoeria Judeţului Gorj pentru reînhumarea socrului său.

            Astfel, în ianuarie 1937, lt. col. în rezervă Ştefan Mille înaintează Protoeriei Judeţului Gorj o cerere prin care solicită aprobarea dezgropării defunctului său socru Alexandru Ştefulescu şi organizarea ceremonialului de reînhumare, tot în cimitirul din Târgu Jiu. De asemenea, acesta solicită să i se îngăduie ca în acelaşi mormânt să fie aşezată şi urna cu cenuşa soţiei sale, Ana Ştefulescu, decedată în Bucureşti, care a fost incinerată la Crematoriul din capitală.

            Această situaţie a îngropării urnei cu cenuşa decedatei fiind o chestiune nouă în zona Gorjului, Protoereul Judeţului Gorj a solicitat sprijin şi îndrumare Episcopului Râmnicului Noului Severin, forul superior. Prin răspunsul din 19 februarie 1937  înaintat de Episcopie se aducea la cunoştinţă faptul că se aproba şi se dispunea dezgroparea osemintelor cu respectarea ceremonialului reînhumării numai pentru defunctul Alexandru Ştefulescu, în acelaşi cimitir, cu acordul serviciului sanitar din localitate, iar în ceea ce priveşte cenuşa soţiei sale, Ana Ştefulescu, nu se aproba nici un ceremonial, ci numai aşezarea urnii în mormânt.

            Şi în prezent mormântul său se află în Cimitirul Central al Târgu Jiului, pe monumentul de marmură neagră fiind menţionate numele său şi al soţiei, să se amintească astfel de cel care şi-a dăruit o mare parte din viaţă cercetărilor istorice legate de Gorj şi de Târgu Jiu.

Cristina Paula Vasiloiu,

S.J.A.N. Gorj