Proiectul ”Să vorbim despre bani și bănci”, o nouă ediție

Proiectul educațional „Să vorbim despre bani și bănci” este un proiect derulat de Banca Națională a României în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale. Zeci de mii de elevi din toată țara au participat în fiecare an la activitățile de educație financiară propuse de reprezentanții BNR. Elevii din Bălești s-au dovedit foarte bine pregătiți și au fost premiați de BNR Gorj.

Acest proiect are ca obiectiv promovarea educaţiei financiare la nivelul învăţământului primar, gimnazial și liceal, prin formarea unui „vocabular” minimal şi înţelegerea unor noţiuni de bază legate de sectorul financiar – bancar.

Prin familiarizarea elevilor cu noţiuni economice şi financiar – bancare de bază, se urmăreşte şi formarea unor abilităţi şi deprinderi legate de economisire, credit, bugetul familiei/bugetul personal, investiţii etc.

Nu în ultimul rând se doreşte sporirea gradului de înţelegere al elevilor cu privire la rolul şi activitatea băncii centrale, precum şi la aspectele legate de Zona Euro.

În cadrul proiectului „Să vorbim despre bani și bănci” dedicat mediului preuniversitar, la nivelul județului Gorj, lectorul BNR Alexandru Roibu a interacționat cu un număr de aproximativ 2500 elevi în acest an școlar sau până la finele modulului IV. Ca o finalizare a acestor activități, elevii Școlii Gimnaziale ”Antonie Mogoș” Ceauru-Bălești au susținut un concurs prin care și-au testat cunoștințele acumulate în urma activităților susținute de-a lungul anului școlar, cei mai bine pregătiți fiind premiați de către BNR.