Măsuri pentru produsele de origine animală

Loading

Măsurile care vor fi aplicate de către D.S.V.S.A Gorj pentru produsele de origine animală, în special carnea de miel, cu ocazia sărbătorilor pascale, sunt precizate în documentaţia de specialitate, din care spicuim:

Carnea de miel
– identificarea şi monitorizările  tuturor producătorilor şi comercianţilor care taie miei şi prelucrează carne de miel precum şi a tuturor fermelor sau gospodăriilor particulare de unde vor fi livrate animalele pentru tăiere;
– controlul stării de sănătate al animalelor şi admiterea pentru sacrificare în vederea consumului public numai a animalelor sănătoase, crescute în gospodării, ferme şi localităţi indemne de boli transmisibile;
– verificarea respectării regulilor de protecţie a animalelor in timpul transportului, abatorizării sau tăierii, cu modificările si completările ulterioare. În toate unităţile aprobate de tăiere conform prevederilor Ordinului M.A.A.P nr. 180/2006, inclusiv verificarea formularelor de mişcare;
– verificarea condiţiilor privind transportul mieilor sau a cărnii de miel care trebuie efectuat numai în mijloace auto aprobate sanitar veterinar şi însoţit de certificate veterinare care se ateste sănătatea şi salubritatea acestora;
– verificarea depozitării şi comercializării cărnii de miel şi interzicerea efectuării acestor operaţiuni in spaţii improvizate în care nu este asigurata o temperatura şi o stare de igiena corespunzătoare;
– verificarea modului în care sunt marcate carcasele de miel şi interzicerea comercializării acestora în cazul in care nu sunt respectate prevederile Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 10/2008 .
-verificarea documentelor legale care însoţesc transportul şi care atesta ca produsele au fost supuse controlului sanitar veterinar.
SACRIFICAREA MIEILOR ÎN LOCURI SPECIAL AMENAJATE TEMPORAR
Spatii avizate temporar pentru sacrificarea mieilor trebuie să dispună de următoarele facilităţi:
– Separare fizică,  astfel încât sacrificarea mieilor să nu producă disconfort cumpărătorilor;
– Spaţii special amenajate pentru cazarea animalelor şi cu posibilităţi după caz de adăpare;
– sistem de alimentare cu apă potabilă;
– facilităţi de colectare şi stocare în vederea dirijării la unităţi de ecarisare a subproduselor necomestibile rezultate din sacrificarea mieilor ;
– facilităţi de colectare a materialelor cu risc specific (splina şi ileonul de la ovinele de toate vârstele, craniul inclusiv creierul şi ochii, amigdalele şi măduva spinării de la ovinele în vârstă de peste 12 luni), şi de dirijare a acestora la unităţi de incinerare. Dirijarea subproduselor la unităţile de ecarisare şi a MRS-urilor la incineratoare întră în responsabilitatea primăriei sau administratorului locului de sacrificare, pentru care va prezenta medicului veterinar oficial confirmarea din partea unităţii de transformare.
Aplicarea mărcii de sănătate pe carcasele de miel se va face numai după efectuarea examinării post-mostem efectuată de către medicul veterinar care asigură supravegherea sanitară-veterinară a locului amenajat  pentru sacrificarea mieilor.
Pentru carnea de miel produsă în spaţiile amenajate temporar de către administraţiile pieţelor, D.S.V.S.A Gorj va asigura mărci de sănătate, de formă, rotundă, conform Ordinului A.N.S.V.S.A nr. 10/2008.
Funcţionarea acestora spaţii de sacrificarea a mieilor este permisă numai în perioada 24.03-04-04-2010.