Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” Târgu Jiu

Loading

Plan şcolarizare anul şcolar 2013-2014

NR. CRT CLASA FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT PROFIL CALIFICAREA PROFESIONALĂ NR. CLASE NR. ELEVI
IX LICEU ZI Resurse naturale şi protecţia calității mediului Tehnician analize produse alimentare 2 56
Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului 2 56
Tehnician chimist de laborator 2 56
IX LICEU ZI Tehnic Tehnician instalații electrice 1 28
ȘCOALA DE MAIȘTRI SERAL Tehnic MAISTRU ELECTROMECANIC APARATE DE MĂSURĂ ȘI AUTOMATIZĂRI 2 60

Promovabilitate la Bacalaureat: 2011 – 82%; 2012 – 86%

DE CE COLEGIUL TEHNIC
„GENERAL GHEORGHE MAGHERU” ?

Pentru că:

oferă o gamă largă de specializări cerute pe piaţa muncii;
formează competenţe în laboratoare, ateliere şi practica la agenţi economici;
asigură performanţa şcolară, elevi olimpici naţionali;
asigură securitatea elevilor (şcoală prevăzută cu sistem de supraveghere video, serviciu de pază şi protecţie);
curs opţional de teatru
derulează proiecte cu parteneriat extern pentru ca 60 de elevi să efectueze stagii de practică în Marea Britanie (Anglia);
decontează naveta elevilor din afara municipiului;
oferă bursa „Bani de liceu”-180 lei /lună.

Elevii Colegiului Tehnic
”General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu beneficiază de burse de studiu
şi burse de merit private:

S.C. AMV STYLE S.A. – 300 lei/lună
SC ARTEGO S.A. – 250 lei/lună
Fundaţia Cultural Ştiinţifică
”General Gheorghe Magheru” Tg-Jiu – 100 lei/lună


Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru”: Str. Lt. Col. Dumitru Petrescu, Nr. 3, Târgu-Jiu
Tel.: 0253/214716, Fax: 0253/222150 | web: www.ctgm.ro | e-mail: liceumagheru@yahoo.com