Colegiul Naţional „George Coşbuc” Motru

„Trebuie să încerci necontenit să urci foarte sus, dacă vrei să poţi vedea foarte departe…” (C. Brâncuși)

colegiul-national-george-cosbuc-motruÎnfiinţat în anul 2000, Colegiul Naţional “George Coșbuc” completează orizontul învățământului motrean cu o instituție școlară care se dorește o alternativă la orientarea tehnică și industrială a obiectivelor regionale, prin situarea perspectivei educaţionale în zona performanței, a competitivităţii, a valorificării potenţialului intelectual, în scopul formării unor tineri deschişi spre inovaţie, cu bogate resurse de adaptabilitate la o societate modernă, aflată in continuă schimbare, cu disponibilități creatoare, cunoştinţe ştiinţifice solide și  viziune optimistă asupra viitorului.
În prezent, colegiul funcţionează cu 1066 de elevi, grupaţi în 38 de clase, cu nivelurile primar, gimnazial si liceal.  Ciclul liceal cuprinde filiera teoretică, profilurile real și uman, cu specializările  matematică-informatică, ştiinţe ale naturii, filologie, ştiinţe socio-umane.
Școala pune la dispoziția beneficiarilor ei 19 de săli de clasă renovate și modernizate, două laboratoare de informatică, un laborator de chimie, un laborator de fizică, un laborator de biologie, un laborator de creație (artă dramatică), o sală de sport, un amfiteatru destinat manifestărilor festive și activităților extracurriculare, o bibliotecă dotată cu 21.294 volume, sală de lectură, un cabinet de consiliere psihopedagogică. Activitatea de predare este asigurată cu  personal didactic calificat şi cu o înaltă pregătire metodico-ştiinţifică, nota definitorie a şcolii fiind dată de preocuparea profesorilor pentru pregătirea ştiinţifică şi activitatea competiţională. Majoritatea cadrelor didactice posedă gradul didactic I, experiență la catedră și performanțe profesionale deosebite.
Dovada urmăririi unor cote valorice înalte în instruire și educație o constituie performanţele obținute în anul şcolar 2012-2013:
-elevi cu rezultate foarte bune: 594
-elevi cu rezultate bune: 369
-procent de promovabilitate la Evaluarea Națională în anul 2012-100% ;
-procent de promovabilitate la examenul de bacalaureat în anul 2012-95,5% ;
-procentul absolvenților de liceu admiși in învățământul superior în anul 2012-95,5%;
-rata abandonului scolar-0%.
La Colegiul Naţional „George Coşbuc” a devenit tradiţională participarea la competiţii şcolare, rezultatele foarte bune obţinute de-a lungul anilor fiind o confirmare a calităţii muncii depuse de echipele de dascăli şi elevi şi ajutând la situarea obiectivă a instituţiei pe unul din locurile fruntaşe între unităţile şcolare din judeţul Gorj.
În anul şcolar 2012-2013, multitudinea rezultatelor remarcabile conturează o imagine promițătoare asupra posibilităţilor de a considera educaţia realizată în colegiul „George Coşbuc” ca ofertantă şi conformă cu aspiraţiile tinerilor de azi. Merită amintite rezultatele elevilor care, obținând locul I la competițiile județene, au participat la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare: Dondera Alin-clasa a VII-a- olimpiada de matematică (prof. Râbu Minodora),  Ionete Delia – clasa a IX-a – olimpiada de matematică (prof. Drulă Valeriu), Dolea Oana-clasa a IX-a – olimpiada de matematică(prof. Găman Grigore) și olimpiada de geografie(prof. Stan Lidia), Mischie Dana-clasa a XII-a – olimpiada de filosofie(prof. Negrea Constantina), Forlafu Anca Mihaela-clasa a X-a- olimpiada de logică și argumentare(prof. Negrea Constantina), Ianăș Eduard Cristian-clasa a IX-a-olimpiada de fizică(prof. Alioanei Carmen, Alioanei Cosmin-clasa a VII-a-olimpiada de fizică(prof. Alioanei Carmen), Doman Andreea-clasa a XI-a – olimpiada de limba latină(prof. Cornoiu Cristina), Drăghici Robert-clasa a XII-a- concursul ”Istorie și societate în dimensiune virtuală”(prof. Negrea Nicolae), Negrea Nicolae Alexandru – clasa a X-a, Dancău Radu –clasa a IX-a – concursul ”Tinerii dezbat”(prof. Negrea Nicolae).
Un număr de 76 de elevi au obținut premii la faza județeană a olimpiadelor și concursurilor școlare.

Oferta educațională pentru anul școlar 2013-2014:

Plan de şcolarizare

Nivel primar:
-clasa pregătitoare – două clase
-clasa a II –a –două clase
-clasa a III-a –două clase
-clasa a IV-a –o clasă

Nivel gimnazial:
– clasa a V-a –două  clase
-clasa a VI-a două clase
-clasa a VII-a –o clasă
-clasa a VIII-a – două clase

Nivel liceal:
– clasa a IX-a – şase clase :
– trei clase – matematică-informatică (filiera teoretică, profil real)
– o clasă – ştiinţe ale naturii (filiera teoretică, profil real)
– o clasă – filologie (filiera
teoretică,  profil uman)
– o clasă – ştiinţe socio-umane (filiera teoretică, profil uman)
-clasa a X-a -șase clase
-clasa a XI-șapte clase
-clasa a XII-a -șase clase

Curriculum opțional

Învăţământ primar:
-“English is fun!”
-„Let’s learn english!”
-„Prietenul meu, calculatorul”

Învăţământ gimnazial:
-Educaţie pentru sănătate
-Protecţia mediului
-„Prietenul meu, calculatorul”

Învăţământ liceal:
Disciplinele opționale sunt distribuite în funcție de profil, acoperind toate ariile curriculare: Complemente de algebră și analiză matematică, Romanul francez în secolul al XIX-lea, Literatură engleză în secolele XVII-XIX, Civilizație și cultură engleză, Civilizație și cultură franceză, Competență în mass-media, Electricitatea și aplicațiile ei, Fenomenele optice în atmosferă, Mecanisme de reacție în chimia organică, Drepturile omului, Istoria comunismului, Rezolvarea conflictelor, Democrație și toleranță, Istoria artelor.

Acţiuni educative școlare și extracurriculare: excursii tematice, expoziții de pictură, întâlniri cu scriitori, lansări de carte, spectacole de teatru, întâlniri ale membrilor clubului cinefililor, vizitarea unor instituții de învățământ superior (Universitatea din Craiova, Universitatea din Timișoara), acțiuni de  voluntariat, deplasări în centre care instituționalizează copii cu probleme, derularea de parteneriate cu instituții culturale, sărbătorirea unor personalități, marcarea unor evenimente istorice și culturale.