Hotărâri de consiliu Mătăsari, septembrie 2021

 152 total views

 152 total views ROMÂNIA COMUNA MĂTĂSARI JUDEŢUL GORJ CONSILIUL LOCAL                                                                   HOTĂRÂRE NR. 33     Privind Rectificarea Bugetului la partea de venituri și cheltuieli pe anul 2021 Consiliul local al comunei MĂTĂSARI, JUDEŢUL …

Read More

Hotărâri de consiliu Negomir, septembrie 2021

 112 total views

 112 total views ROMÂNIA                                                                                                                                                                       JUDEŢUL  GORJ                                                                                          COMUNA NEGOMIR                                                                      CONSILIUL LOCAL                                                                                                                            HOTĂRÂRE  Nr. 42           privind neasumare a responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a           contractelor/acordurilor cadru …

Read More

Hotărâri de consiliu Mătăsari, august 2021

 110 total views

 110 total views             ROMÂNIA                                          JUDEŢUL GORJ                                                                               COMUNA MĂTĂSARI                                                                       CONSILIUL LOCAL MĂTĂSARI                                                                                                                 HOTĂRÂREA NR.29      Privind aprobarea documentaţiei cadastrale de actualizare date imobil(modificare suprafaţă) a          imobilului înscris în …

Read More

Hotărâri consiliu Negomir august 2021

 228 total views

 228 total views ROMÂNIA                                                                                                                                                                      JUDEŢUL  GORJ                                                                                         COMUNA NEGOMIR                                                                      CONSILIUL LOCAL                                                                        H O T Ă R Â R E  NR. 38 privind aprobarea proiectului   „Achizitie tablete scolare …

Read More