Subvenții blocate de litigii la Asociația Obștea de Moșneni ARC din Crasna

Proprietarii din Crasna care sunt membri ai Asociației Obștea de Moșneni Aninișeni, Radoșeni, Cărpinișeni continuă să riște să piardă zeci de miliarde lei vechi, din cauza unor contracte păguboase de arendă făcute de fosta conducere, care a fost schimbată în anul 2011. Este vorba despre zeci de miliarde de lei vechi, reprezentând subvenția pe pășunile și golul alpin ce aparțin asociației, dar care au fost date spre utilizare câtorva fermieri, pe prețuri modice, aceștia câștigând sume consistente și beneficiind, de asemenea, de produsele rezultate din creșterea oilor păscute pe terenurile respective.

Membrii Asociației au hotărât, într-o majoritate covârșitoare, să se continuie demersurile pentru anularea contractelor de arendă, cu rice risc
Membrii Asociației au hotărât, într-o majoritate covârșitoare, să se continuie demersurile pentru anularea contractelor de arendă, cu rice risc

Membrii Asociației Obștea de Moșneni Aninișeni, Radoșeni, Cărpinișeni au schimbat conducerea în anul 2011, iar începând cu 2012 s-a luat decizia, prin vot în adunarea generală, ca toate contractele de arendă să fie reziliate, iar Asociația să depună la Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură (APIA) Gorj cerere pentru subvenții, așa cum s-a întâmplat și în anii trecuți, înainte să apară contractele de arendă. O parte dintre fermieri au acceptat situația și au renunțat, dar 13 dintre ei nu au vrut să renunțe și au făcut cerere pentru subvenții și pentru anul 2012. În aceste condiții, au apărut cereri pentru aceleași suprafețe de teren, iar potrivit Ordonanței de Urgență nr. 125/21 decembrie 2006 Art. 7 alin (6), plățile au fost blocate de APIA Gorj. Iată ce prevede respectivul act normativ: „Pentru terenul care se constată că face obiectul cererilor a 2 sau mai mulți solicitanți în cadrul Schemei de plată unică pe suprafață (SAPS), plata directă pe suprafață nu se acordă niciunuia dintre solicitanți. La constatarea acestei situații, Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură va notifica solicitanții, care au obligația să rezolve litigiul. După rezolvarea litigiului, solicitanții au obligația să depună documentele rezultate la Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură pentru completarea dosarului cererii în vederea acordării sprijinului persoanelor îndreptățite.” Notificarea s-a făcut, părțile au mers la APIA, nu a renunțat niciuna la cererea pentru subvenții, așa că banii au rămas blocați. În prezent, există pe rolul instanțelor dosare de anulare a contractelor de arendă inițiate de Asociație, în același timp existând dosare prin care arendașii cer ca Asociația să fie obligată să-i lase să pășuneze. Acestea, însă, nu se vor termina curând, iar dacă până la sfârșitul lunii iunie a acestui an nu se deblochează situația, Uniunea Europeană va sancționa Statul Român, reducând contribuția la respectivele subvenții.

APIA așteaptă

Constantin Negrea, directorul APIA Gorj, spune că nu poate să ia, deocamdată, nici o măsură pentru deblocarea situației: „Noi nu suntem instanță de judecată, pentru a decide care dintre cele două părți sunt îndreptățite să primească sumele cuvenite pentru terenurile în litigiu. Ambele părți au depus cereri, dar acestea se suprapun, așa că numai instanța poate hotărî cine are dreptul de a utiliza terenurile respective, în această situație, pentru că subvențiile se dau utilizatorilor. Noi am făcut o adresă către conducerea noastră la nivel național, cu numărul 6679/16.04.2013, cu rugămintea de a fi analizată această situație de la Crasna.” Din adresa trimisă la centru reiese clar că APIA Gorj e pusă în încurcătură, pentru că are două variante: să închidă dosarul și să nu acorde plăți nicuneia dintre părți, sau să aștepte rezolvarea litigiului, pentru acordarea plăților celor care câștigă în instanță, dar riscă să depășească termenele de acordare a plăților, Uniunea urmând de la sfârșitul lui iunie să diminueze cota parte cu care contribuie și care ajunge la 96%, gradat, urmând să ajungă la 0 până la sfârșitul lui octombrie. În această situație, cel care va trebui să plătească toți banii va fi Statul Român, dacă se trece de termenul octombrie. Grea decizie, e adevărat și motivată solicitarea agenției județene de a cere sfatul centrului prin adresa de mai sus, din care cităm: „Având în vedere că fermierii în litigiu nu au fost autorizați la plată până la această dată conform procedurilor în vigoare și există pericolul să nu fie autorizați la plată nici până la data de 30 iunie 2013 (perioada regulară de autorizare) și nici până la 15 octombrie 2013 pentru a ne încadra în exercițiul financiar aferent anului financiar 2012/2013, cât și faptului că unii dintre aceștia, respectiv: Vărzaru Aron Dănuț și Mihăilă Chinoreta au depus și înregistrat la Centrul  Județean APIA sub numerele 5543/03.04.2013 și 5454/02.04.2013 sesizări prin care ne solicită acordarea subvențiilor cuvenite, întrucât susțin că dețin contracte de arendă în vigoare și că acestea sunt în derulare până la expirarea termenului cuprins în conținutul acestora și că sunt utilizatorii de fapt și de drept ai suprafețelor arendate, precum și că și-au achitat toate taxele și impozitele prevăzute de legislația în vigoare și de contractele încheiate, vă rugăm să ne comunicați cum să procedăm în legătură cu această situație.”

Fermierii așteaptă și ei

La fel de normal e să aștepte cu sperană că vor câștiga procesele și cei 13 fermieri care nu au vrut să renunțe la contractele de arendă, deși membrii asociației au cerut vocal acest lucru de mai multe ori, ultima dată la Adunarea Generală care a avut loc pe 7 aprilie 2013. În primul rând, fermierii sunt atrași de sumele mari acordate prin APIA, dacă e să vedem tabelele prezentate alăturat în facsilil, din care rezultă câți bani au câștigat aceștia în perioada 2010-2011, pe tipuri de subvenții. Pentru cei mai puțin familiarizați cu subvențiile, facem precizarea că SAPS înseamnă Schema de Plată unică pe Suprafață, ZMD- Zona Montană Defavorizată, iar ultimele două poziții se referă la Plățile de agro-mediu și reprezintă: Pachetul P1- Pajiști cu înaltă valoare naturală și Pachetul P1- Practici agricole tradiționale.
Oricum, e clar că, pe lângă banii frumoși pe care-i pot câștiga pentru 2012, fapt care-i face să nu renunțe la cererile pentru subvenții, aceștia e normal să se lupte din răsputeri ca să nu piardă procesele cu Asociația, pentru că, dacă acest lucru se va întâmpla, ei trebuie să dea înapoi la APIA toți banii primiți drept subvenții, după cum ne-au declarat reprezentanții APIA, pentru că aveau obligația, timp de 5 ani, să nu schimbe nimic în ceea ce privește terenurile arendate.

Asociația acționează
Cu toate riscurile, Asociația continuă demersurile de anulare a contractelor de arendă ale arendaților din tabelul alăturat. Dumitru Pîrjol, președintele în funcție spune că e normal să meargă înainte, o dată ce Adunarea Generală a reînnoit mandatul Consiliului de Administrație în acest sens: „Trebuie să câștigăm în instanță, pentru că aceste contracte nu au fost întocmite cu respectarea legislației. Fiind vorba, conform, titlurilor de proprietate, de pășuni și goluri alpine, acestea nu pot face obiectul contractelor de arendă.”
Legea arendarii nr. 16/1994 – actualizata la 5.03.2008, prevede la Art. 1, aliniatele (1) și (2) următoarele:
Art. 1. – (1) Bunurile agricole pot fi arendate în condițiile legii.
(2) Prin bunuri agricole care pot fi arendate se înțelege terenuri cu destinație agricolă, și anume: terenuri agricole productive – arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, arbuștii fructiferi, plantațiile de hamei și duzi -, pășunile împădurite, terenurile ocupate cu construcții și instalații agrozootehnice, amenajări piscicole și de îmbunătățiri funciare, drumurile tehnologice, platformele și spațiile de depozitare care servesc nevoilor producției agricole și terenurile neproductive care pot fi amenajate și folosite pentru producția agricolă, precum și animalele, construcțiile de orice fel, mașinile, utilajele și alte asemenea bunuri destinate exploatării agricole.”