Sindicatele cer deblocarea posturilor din învăţământ

Loading

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ a adresat Guvernului o scrisoare prin care cere emiterea unei ordonanţe de urgenţă care să permită deblocarea posturilor din învăţământul preuniversitar de stat. La acest moment, foarte multe şcoli, inclusiv din Gorj, au mari probleme în a încadra un secretar de şcoală, un contabil sau chiar femei de serviciu. Situaţia a început să fie disperată în ţară, sectorul Educaţie suferind o amputare serioasă de peste 30 000 de concedieri în ultimii ani.

Sindicatele din învăţământ anunţă proteste pentru perioada următoare dacă situaţia nu se îmbunătăţeşte
Sindicatele din învăţământ anunţă proteste pentru perioada următoare dacă situaţia nu se îmbunătăţeşte

Învăţământul românesc, ca şi alte sectoare bugetare, trece prin momente foarte grele ca urmare a crizei economice şi a alocaţiilor bugetare precare. De aici numărul mare de concedieri în sistemul bugetar şi sistemul de o angajare la şapte concedieri. Dar lucrurile s-au complicat în ultima perioadă, au plecat la pensie sau prin demisie foarte mulţi salariaţi din învăţământ-personal  didactic auxiliar şi nedicatic-şi nu au fost înlocuiţi. Rezultatul, unele şcoli îşi desfăşoară activitatea cu mari dificultăţi.

Solicitare a sindicatelor
Simion Hăncescu, preşedinte FSLI, a adresat în ultimele zile o scrisoare premierului Mihai Răzvan Ungureanu prin care cere deblocarea posturilor în Educaţie. Practic din luna aprilie 2009 există această problemă prin intrarea în vigoare a celebrei Ordonanţe 34/2009 care a suspendat ocuparea prin concurs a posturilor vacante din instituţiile şi autorităţile publice.
Dar iată radiografia problemei făcute chiar de sindicalişti: ”Dispoziţiile art.22 alin.(2) din O.U.G. nr 34/2009 cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora ”Prin excepție de la prevederile alin. (1), ordonatorii principali de credite, în cazuri temeinic justificate, pot aproba ocuparea unui procent de maximum 15% din totalul posturilor ce se vor vacanta după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, numai în condițiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget. Pentru posturile din sistemul de învățământ  preuniversitar de stat, urmărirea încadrării în procentul de maximum 15% se realizează la nivelul întregului sistem de învățământ preuniversitar de stat, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului”  nu permit unităţilor şcolare să-şi desfăşoare activitatea în bune condiţii şi nici să adopte măsurile ce se impun pentru protecţia preşcolarilor şi elevilor pe perioada de timp cât sunt într-un spaţiu şcolar. În condiţiile în care măsura suspendării ocupării posturilor vacante s-a aplicat cu prioritate posturilor didactice auxiliare şi nedidactice, s-a ajuns în situaţia în care unităţile de învăţământ nu au mai putut încadra  secretar de şcoală, administrator financiar, îngrijitori, bucătari, supraveghetori,  sau alte categorii de personal didactic auxiliar sau nedidactic. ”
Dacă solicitarea sindicatelor va fi luată în seamă, doar în Gorj ar putea apărea câteva zeci de posturi didactice auxiliare sau nedidactice. Constantin Huică, preşedinte USLI Gorj, spune că sindicatele au centralizat foarte multe cazuri de acest gen pe care le-au înaintat spre rezolvare ISJ Gorj. Până acum acest lucru nu a fost posibil decât într-o măsură foarte redusă.