234 de înscrieri la Corpul Experţilor în Educaţie

Începând din această toamnă, structura de conducere a Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, inspectorii şcolari sau directorii de şcoli, potrivit  Legii Educaţiei Naţionale intrată în vigoare anul trecut vor trebui să facă parte din Corpul Naţional a Experţilor din Educaţie. Acesta va fi constituit cu începere din anul şcolar viitor.

În perioada 7-12 martie 2012 toate cele 234 de cadre didactice înscrise vor trebuie să depună portofoliul de activitate la sediul ISJ Gorj
În perioada 7-12 martie 2012 toate cele 234 de cadre didactice înscrise vor trebuie să depună portofoliul de activitate la sediul ISJ Gorj

Începând din noul an şcolar, structura de conducere a Inspectoratului Şcolar Judeţean Gorj, inspectorii şcolari sau directorii de şcoli, potrivit  Legii Educaţiei Naţionale intrată în vigoare anul trecut vor trebui să facă parte din Corpul Naţional a Experţilor din Educaţie.

Experţi în educaţie pentru funcţiile de conducere
Toate persoanele din sistemul educaţional care vor ocupa o funcţie de conducere vor trebui să fie membri ai Corpului Naţional al Experţilor în Educaţie. Profesorul Gheorghe Mitescu, inspector şcolar general adjunct al judeţului Gorj, ne-a declarat despre  această instituţie care se configurează în următoarele săptămâni: „O condiţie pentru accederea la funcţii de conducere, îndrumare şi control, respectiv de director, inspector şcolar, inspector şcolar general sau alte funcţii de conducere din cadrul ministerului este aceea de a face parte din corpul naţional al experţilor. Metodologia este de anul trecut, iar prin ordin de ministru s-a stabilit calendarul acestei activităţi”.  Astfel, pe 24 februarie a fost afişat programul orar al înscrierilor şi metodologia de concurs la sediul IŞJ, între 27 februarie – 5 martie s-a completat formularul online de selecţie urmând ca pe data de 6 martie să fie publicate listele cu persoanele admise. Etapele din calendar vor fi epuizate în jurul datei de 20 aprilie urmând ca ulterior să fie emis ordin de ministru cu privire la persoanele care vor face parte din corpul naţional al experţilor din educaţie.
Varianta on-line a procedurii a fost completată de 234 de cadre didactice din Gorj, acestea urmând să depună la ISJ documentele doveditoare după un calendar anunţat de conducerea acestei instituţii. De reţinut că numărul de înscrieri este sensibil mai redus decât numărul maxim de experţi care îl poate acorda MECTS judeţului Gorj raportat la numărul de cadre didactice.
Pentru a fi admişi în această structură, cadrele didactice trebuie să îndeplinească mai multe condiţii cumulative cum ar fi: candidatul să facă dovada a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în managementul educaţional, să fie titular într-o unitate de învăţământ preuniversitar să aibă cel puţin gradul didactic 2, să fi obţinut calificativul FB în ultimii patru ani şcolari, să nu fi fost opriţi din dreptul de a ocupa o funcţie de conducere prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală şi să nu fi fost exclus din Registrul Naţional al Experţilor în Managementul Educaţional. Ultima prevedere va fi valabilă din momentul în care va fi constituită această structură. Persoanele care ocupă momentan funcţii de conducere dar nu vor deveni membri ai corpului de experţi nu vor putea participa la concursurile organizate în viitor.