Persoanele private de libertate, în slujba protecţiei mediului înconjurător

Investeste in oameni! | Fondul Social European | Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 | Axa Prioritară 6: ”Promovarea incluziunii sociale” | Domeniul major de intervenţie 6.1 : ”Dezvoltarea economiei sociale” | Titlul proiectului: ”Persoanele private de libertate, în slujba protecţiei mediului înconjurător, pentru creşterea competitivităţii şi a atractivităţii  teritoriilor” | Cod Contract: POSDRU/84/6.1/S/57840 | Beneficiar : Penitenciarul de Femei Targşor

Comunicat de presă

Voluntarii proiectului au participat la activităţi edilitare în comuna Alimpeşti
Voluntarii proiectului au participat la activităţi edilitare în comuna Alimpeşti

Penitenciarul Târgu Jiu, în calitate de partener în cadrul proiectului „ Persoanele private de libertate, în slujba protecţiei mediului înconjurător, pentru creşterea competitivităţii şi a atractivităţii teritoriilor „ – proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeşte in oameni! Axa prioritară 6 – Promovarea incluziunii sociale, Domeniu major de intervenţie 6.1. Dezvoltarea economiei sociale, organizează, în perioada sărbătorilor de iarnă, mai multe activităţi expoziţionale şi servicii educative destinate copiilor aflaţi în dificultate şi persoanelor vârstnice, elevilor şi copiilor  din mediul rural.

Astfel, în zilele de 14 şi 15.12.2010, un număr de 12 persoane private de libertate din Penitenciarul Tg-Jiu au participat cu obiecte decorative specifice sărbătorilor de iarnă, la Târgul de Crăciun, ediţia a III-a, organizat de Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Gorj, în centrul municipiului Tg-Jiu. Ei şi-au expus lucrările realizate în cadrul atelierelor de ergoterapie din penitenciar, alături de olari şi meşteri populari, care şi-au expus aici obiectele hand made.
Aceste articole sunt expuse şi la Muzeul Judeţean „Alexandru Ştefulescu” din Tg-Jiu, în perioada 20-23 decembrie 2010.
Tot la data de 15 decembrie 2010, un număr de opt persoane private de libertate voluntare în cadrul acestui proiect, vor participa la un serviciu educativ destinat copiilor aflaţi în dificultate din cadrul complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Nevoi Educative Speciale din Tg-Jiu, Centrul de recuperare. Ei vor încerca să-şi dezvolte abilităţile de comunicare formate, să îi înveţe pe copiii să realizeze felicitări şi diverse obiecte decorative pentru bradul de Crăciun, transformând dizabilitatea în abilitate.
Timp de doua zile, în perioada 16-17 decembrie 2010, un grup de colindători format din persoane voluntare,  au participat la spectacole realizate în comun cu elevi din localităţile Alimpeşti, Scoarţa, Bumbeşti-Piţic, Bengeşti-Ciocadia, Polovragi, Roşia de Amaradia, spectacolele fiind destinate persoanelor aflate în dificultate (persoane vârstnice), elevi şi copii din mediul rural.
Activităţile planificate în luna decembrie se vor încheia în data de 28 decembrie 2010, când un grup format din 16 persoane private de libertate  voluntare vor susţine un spectacol cu obiceiuri şi tradiţii de iarnă locale,  destinat copiilor aflaţi în dificultate din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap, Tg-Jiu. Se încearcă, astfel, realizarea unor activităţi de recreere, resocializare  şi sprijinirea normalizării vieţii persoanelor cu handicap fizic sau mintal.

Persoanele private de libertate din proiect au dat spectacol pentru copiii din Bengeşti Ciocadia
Persoanele private de libertate din proiect au dat spectacol pentru copiii din Bengeşti Ciocadia
Miercuri 15 decembrie 2010 s-au încheiat şi activităţile de prestări servicii desfăşurate pe bază de voluntariat de către persoanele private de libertate în beneficiul comunelor Alimpeşti, Scoarţa, Bumbeşti-Piţic, Bengeşti-Ciocadia, Polovragi, Roşia de Amaradia, activităţi apreciate de locuitorii acestor comune.
Obiectivul general al proiectului constă în promovarea formelor de parteneriat public-privat, grupând in jurul unităţilor administrativ-teritoriale serviciile responsabile de deţinerea şi reintegrarea persoanelor private de libertate, pentru a pregăti reintegrarea acestora în societate, prin ocupare şi ucenicie într-o meserie.
Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni, începând cu luna iulie 2010. Beneficiarul proiectului este Penitenciarul de Femei Târgşor, iar Penitenciarul Târgu Jiu este partener nr. 1 în proiect.