Gorjul a fost selectat pentru participare în Programul de asistență tehnică START al Comisiei Europene

Consiliul Județean Gorj a aplicat în luna februarie ac, în parteneriat cu Asociația Bankwatch România, la apelul pentru Programul de asistență tehnică START, lansat de Inițiativa Uniunii Europene pentru regiunile carbonifere în tranziție. Gorjul este una dintre cele 4 regiuni din UE selectate pentru a beneficia de suport tehnic din partea Secretariatului Inițiativei în realizarea unei tranziții juste, alături de regiunile Asturias (Spania), Silezia inferioară (Polonia) și Zasavje (Slovenia).

Procesul de asistență tehnică este dezvoltat pe baza nevoilor specifice ale fiecărei regiuni, iar în județul Gorj acesta se va desfășura în cea de-a doua parte a anului 2024. În vederea stabilirii detaliilor implementării, o delegație a Secretariatului Inițiativei pentru regiunile carbonifere în tranziție va efectua o vizită de lucru în județul Gorj.

Prin intermediul acestui program, Grupul de lucru pentru coordonarea tranziției la neutralitate climatică, și Consiliul Județean, în calitate de coordonator, vor beneficia de suport tehnic adaptat pentru realizarea unui portofoliu de proiecte strategice și încurajarea dezvoltării economiei verzi în județ. De asemenea, asistența tehnică va sprijini și întărirea capacității Grupului de lucru, pentru a asigura un process transparent, participativ și colaborativ de implementare a Programului Tranziție Justă 2021-2027.

„Faptul că județul Gorj a fost selectat ca una dintre cele 4 regiuni din UE care să beneficieze de programul START este încă o dovadă a potențialului important pe care județul îl are în a dezvolta a economie cu emisii reduse de carbon, în beneficiul tuturor cetățenilor. Gorjul are toate resursele pentru a fi un exemplu în acest process – competențele tehnice ale lucrătorilor din industria minieră, existența Universității, biodiversitatea, moștenirea culturală, infrastructura de transport al energiei, unul dintre cel mai mare potential de producere a energiei solare din Europa Centrală și de Est. Suntem siguri că acest proces de asistență tehnică va scoate la lumina cele mai bune modalități de valorificare a tuturor acestor resurse extraordinare, inclusiv prin crearea unui cadru pentru diseminarea facilă și transparentă a informațiilor și încurajarea participării tuturor cetățenilor la procesul de tranziție.” – Eliza Barnea, Coordonator Campanie Tranziție Justă, Bankwatch România

„Selectarea județului Gorj pentru participarea în programul START, sub egida Inițiativei UE pentru regiunile carbonifere în tranziție, marchează un moment definitoriu în angajamentul echipei Consiliului Județean Gorj către realizarea unei economii sustenabile și a unei societăți echitabile. Această recunoaștere nu doar că subliniază capacitatea și determinarea regiunii noastre de a aborda cu succes complexitățile tranziției energetice, dar oferă, de asemenea, o oportunitate unică de a modela viitorul Gorjului pe principii de dezvoltare durabilă, inovație și incluziune socială. Efortul nostru comun de a transforma provocările tranziției verzi în oportunități de creștere economică, reindustrializare verde și coeziune socială este acum susținut prin asistență tehnică și expertiză de nivel european, facilitând astfel traseul nostru către un model economic regenerativ, care să valorifice cât mai eficient resursele umane și naturale ale județului.” – Cosmin Mihai Popescu, Președintele Consiliului Județean Gorj.

„Reamintim că Județul Gorj beneficiază de o alocare de peste 500 milioane euro din Fondul pentru o Tranziție Justă, instrument al Uniunii Europene menit să sprijine regiunile mono-industriale în tranziția lor către un model economic mai sustenabil și mai echitabil. Acesta susține diversificarea economiei locale, cu accent pe încurajarea actrivităților economice verzi, recalificarea forței de muncă afectată, ecologizarea terenurilor contaminate, adoptarea tehnologiilor de producere a energiei regenerabile sau a mobilității verzi.

Primul apel pentru proiecte prin Programul Tranziție Justă, pentru investiții productive în IMM-uri, a fost deschis în luna decembrie 2023 (și se va închide la data de 20 aprilie 2024). Participarea la Programul START vine astfel la momentul oportun, pentru a sprijini crearea unui portofoliu de proiecte strategice, ca bază solidă pentru dezvoltarea economiei verzi în regiune, precum și pentru creșterea capacității Grupului de lucru de a înțelege mai bine riscurile și oportunitățile tranziției verzi, de a acționa integrat și de a se coordona.

Grupul Județean pentru coordonarea tranziției la neutralitate climatică, aflat sub coordonarea Consiliului Județean, este responsabil pentru coordonarea și monitorizarea procesului de tranziție la neutralitatea climatică a județului, creând cadrul pentru implicarea tuturor actorilor socio-economici și din mediul academic relevanți de la nivelul teritoriului, privați și publici, alături de autoritățile responsabile de protecția mediului, forța de muncă și protecția socială, educație și sănătate publică.

Inițiativa UE pentru regiuni carbonifere în tranziție a fost lansată de Comisia Europeană în 2017 ca instrument de sprijin pentru atenuarea impactului socio-economic al tranziției verzi în regiunile carbonifere. Inițiativa este un forum deschis care reunește toate părțile relevante, guvernele locale, regionale și naționale, întreprinderi și sindicate, ONG-uri și mediul academic pentru a promova schimbul de cunoștințe și de experiență între regiunile carbonifere ale UE. Inițiativa urmărește o abordare unică, de jos în sus, a unei tranziții juste, permițând regiunilor să identifice și să răspundă contextelor și oportunităților lor unice”, transmite Consiliul Județean Gorj.

Anunțul oficial privind selectarea pentru participare în Programul de asistență tehnică START al Comisiei Europene poate fi consultat accesând următorul link:

https://ec.europa.eu/newsroom/ener/items/824724/en