Lichidator judiciar, C.A.P.I. Dijmărescu Ion-Fătu Cosmin Iulius

SC CAZARE CANTINE ROVINARI SA, „în faliment”, dosar 5509/95/2013, prin lichidator judiciar “Cabinete asociate de practicieni în insolvenţă – Dijmărescu Ion-Fătu Cosmin Iulius”, aflat pe rolul Tribunalului Gorj aflat pe rolul Tribunalului Gorj, vinde, la licitaţie publică, în fiecare zi de marți, ora 1300, începând cu data de 09.09.2014, la valoarea de evaluare, în condițiile regulamentelor de vânzare aprobate în Adunarea creditorilor, următoarele loturi de bunuri imobile:
1. Bloc funcţional (cantină cu anexe şi dotări aferente), compus din “Clădire și teren intravilan” ce aparține SC Cazare Cantine Rovinari SA, situat în localitatea Rovinari, str. Cireşului, nr. 6, judeţ Gorj, nr. cadastral 408 şi 409, înscrisă în CF nr. 3108 a orașului Rovinari. Terenul este în suprafață de 7.424 mp din acte (7.439 din măsurători) și 558 mp cota indiviza din acte (1.115 din măsurători) este proprietatea societății conform Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, seria M03, nr. 6575/19.06.2001, iar construcțiile conform certificat de edificare nr. 6782/04.03.2011. Proprietatea este formată din: – corpul C1-fabrica alimente, cladire P+E, cu suprafața construită de 1.975 mp, suprafața desfasurată de 3.950 mp, valoare de evaluare 1.778.467 lei; – magazie C2-cladire parter cu suprafața construită de 604 mp, valoare de evaluare 11.802 lei;
-magazie C3-cladire parter cu suprafața construită de 101 mp, valoare de evaluare 1.098 lei; -sopron C4-cladire parter cu suprafața construită de 109 mp, valoare de evaluare 2.418 lei; -centrală térmică C5-cladire parter cu suprafața construită de 141mp, valoare de evaluare 7.804 lei; -sera C6 -clădire parter cu suprafața constuită de 104 mp, valoare de evaluare 846 lei; -sopron C7-clădire parter cu suprafața construită de 147 mp, valoare de evaluare 4.124 lei; -post trafo C8 -cladire parter cu suprafața construită de 70 mp, valoare de evaluare 20.631 lei; -cabină poartă C9 -cladire parter cu suprafața construită de 11 mp, valoare de evaluare 1.115 lei; -împrejmuire bolțari din beton, valoare de evaluare 30.285 lei; împreună cu dotarile aferente:
-lot mijloace fixe situate în incinta clădirii cu o valoare de evaluare de 175.680 lei) -lista anexă și
-lot obiecte inventar situate în incinta clădirii cu o valoare de evaluare de 189.115 lei-lista anexă.
Total preţ pornire licitație bloc funcțional: 2.386.565 lei fără TVA.
2.Bloc B2, de tip nefamilist, tip parter şi 4 (patru etaje) cu suprafaţă construită la sol de 660 mp (55x12mp), nu este intabulat şi nu deţine Carte Funciară, cu suprafața desfășurată de 3.300 mp, având cameră de locuit și grupuri sociale pe fiecare nivel. Imobilul se află pe proprietatea unei terțe persoane, este situat în localitatea Bâlteni, construit în anul 1977, a fost folosit până în anii 1996-1997, cand au fost abandonate, preţ pornire licitaţie (valoare de evaluare) 24.875 lei fără TVA;
3.Bloc B3, de tip nefamilist, tip parter şi 4 (patru etaje) cu suprafaţă construită la sol de 660 mp (55x12mp), nu este intabulat şi nu deţine Carte Funciară, suprafața desfășurată de 3.300 mp, având camera de locuit și grupuri sociale pe fiecare nivel. Imobilul se află pe proprietatea unei terțe persoane, este situat în localitatea Bâlteni, construit în anul 1977, a fost folosit până în anii 1996-1997, preţ pornire licitaţie (valoare de evaluare) 24.875 lei fără TVA;
4.Bloc B4, preţ pornire licitaţie (valoare de evaluare) 24.875 lei Bloc B2, de tip nefamilist, tip parter şi 4 (patru etaje) cu suprafaţă construită la sol de 660 mp (55x12mp), nu este intabulat şi nu deţine Carte Funciară, cu suprafața desfășurată de 3.300 mp, având camera de locuit și grupuri sociale pe fiecare nivel. Imobilul se află pe proprietatea unei terțe persoane, este situat în localitatea Bâlteni, construit în anul 1977, a fost folosit până în anii 1996-1997, preţ pornire licitaţie (valoare de evaluare) 24.875 lei fără TVA;
5. Cantină 1.000 locuri, tip parter şi 1 (un etaj), cu suprafaţă construită la sol de 660 mp (36,5×18,5mp), nu este intabulată şi nu deţine Carte Funciară, în suprafață desfășurată de 1.350 mp, prevazută cu încăperi pentru pregatirea hranei calde, depozitare material și alimente. Imobilul se află pe proprietatea unei terțe persoane, este situat în localitatea Bâlteni, construit în anul 1978, a fost folosit până în anii 1996-1997, preţ pornire licitaţie (valoare de evaluare) 20.330 lei fără TVA;
6. Atelier tîmplarie, tip parter, cu suprafața construită la sol de 37 mp, înălțime, 2,5 m. Are structura de beton, zidarie din cărămidă, acoperiș tip terasă betonată cu invelitoare de carton. Are intrare ușă metalică și instalație electrică și se află în oraș Rovinari pe un teren concesionat de la Primarie, Preţ pornire licitație (valoare de evaluare) 6.805 lei fără TVA.
Şi următoarele bunuri mobile:
-Autobuz Turistic Mercedes, GJ04CCR, an fabricaţie 1989, tipul O 303 15 R, nr. omologare CEDE121111A0301, cilindree 15078 cmc, nr. identificare WDB60036513058337, combustibul motorină, culoare verede+alb, preţ pornire licitaţie 28.400 lei fără TVA;
-Autoutilitară N1 Renault Kangoo, GJ55CCR, 3+1 uși, 1870 cmc, combustibil motorină, culoare alb, an fabricaţie 2005, preţ pornire licitație 5.300 lei fără TVA;
-Autoturism berlină, 4 uși, Daewoo Nubira, GJ21CCR, an fabricaţie 2004, 1.598 cmc, combustibil benzină, culoare albastru, preţ pornire licitaţie, 7.600 lei fără TVA;
-Autoutilitară furgon, cabina retr. 2+1, Dacia 1305, GJ03NXL, an fabricaţie 2002, 1.557 cmc, combustibil benzină, culoare roșu imperial, preţ pornire licitaţie, 4.000 lei fără TVA;
-Autospecializată furgon Izotermă, cab. retr., Dacia 1305, GJ03NXM, an fabricaţie 2002, cilindree 1.557cmc, combustibil benzină, culoare albastru, preţ pornire licitaţie, 4.000 lei fără TVA;
-Automobil mixt, camion cab. Dublă, 4 uși, Dacia 1307R, GJ99TRU, an fabricaţie 1999, cilindree 1.557cmc, culoare alb boreal, preţ pornire licitaţie, 1.200 lei fără TVA;
-Autoturism Dacia 1310, GJ31DOR, an fabricaţie 1998, preţ pornire licitaţie, 800 lei fără TVA;
-Autoutilitară BA frigorifică, camion 2 uși, Dacia 1304 drop side 1,9D, 4×4, GJ04EKN, an fabricaţie 2006, cilindree 1.870 cmc, culoare alb, tracțiune integrală, preţ pornire licitaţie, 10.700 lei fără TVA;
-Autoutilitară N1 frigorifică, camion 2 uși, Dacia 1304 drop side, 4×4, GJ05CBH, an fabricaţie 2006, cilindree 1.870 cmc, culoare alb, tracțiune integrală, preţ pornire licitaţie, 8.400 lei fără TVA;
Și următoarele loturi (grupe de produse) de bunuri mobile de natura stocurilor:
-lot papetărie, preț pornire licitație (valoare evaluare) 432,70 lei fără TVA conform lista anexa;
-lot marfuri alimentare, preț pornire licitație (valoare evaluare) 15.498,60 lei fără TVA;
-lot produse curățenie, preț pornire licitație (valoare evaluare) 6.920,00 lei fără TVA;
-lot piese auto, preț pornire licitație (valoare evaluare) 2.687,70 lei fără TVA;
-lot veselă și diverse accesorii, preț pornire licitație (valoare evaluare) 19.506,30 lei fără TVA.
Listele privind loturile de produse se pot vizualiza la sediul și pe site-ul lichidatorului judiciar.
_________________________
SC DRAGHICI IMPEX SRL, „în faliment”, dosar 7059/95/2013, prin lichidator judiciar “Cabinete asociate de practicieni în insolvenţă – Dijmărescu Ion-Fătu Cosmin Iulius”, aflat pe rolul Tribunalului Gorj aflat pe rolul Tribunalului Gorj, vinde, la licitaţie publică, în fiecare zi de miercuri, ora 1300, începând cu data de 03.09.2014, la valoarea de evaluare următorul bun imobil:
Apartament cu trei camere şi dependinţe cu suprafaţa utilă de 63,28 mp, situat în oraş Tg-Cărbuneşti, strada Trandafirilor, bl. B13, sc. 1, et. 2, ap. 12, jud. Gorj, ipotecat în favoarea Banc Post SA, intabulat în CF nr. 475 a localităţii Tg-Cărbuneşti, având numărul cadastral 276/1/13: Preţ pornire licitaţie 75.000 lei (valoare de evaluare)
_________________________
SC CONFECȚIA SA, „în reorganizare”, dosar 6009/95/2013, aflat pe rolul Tribunalului Gorj, prin administrator judiciar Cabinete asociate de practicieni în insolvenţă – Dijmărescu Ion-Fătu Cosmin Iulius, vinde, individual, la licitaţie publică, în fiecare zi de marţi, ora 1300, începând cu data de 10.06.2014, la valoarea de evaluare, următoarul bun mobil:
Autospecializată marca Roman, pentru stins incendii cu apă și spumă, ATI-12215, CAB. RETR. DUBLĂ, 2 UȘI, culoare roşie, an fabricaţie 1989, motorină, GJ 06 CON, număr omologare JSEJ140011I9312, număr identificare 87215, seria carte de identitate seria C, nr. 534697: preţ pornire licitaţie – 36.360 lei fără TVA.
_________________________
SC SITORAR SRL, „în faliment”, dosar 15756/95/2010, aflat pe rolul Tribunalului Gorj, prin lichidator judiciar Cabinete asociate de practicieni în insolvenţă – Dijmărescu Ion-Fătu Cosmin Iulius, vinde, individual, la licitaţie publică, în fiecare zi de marţi, ora 1300, începând cu data de 20.08.2014, la prețuri reduse cu 25% din valoarea de evaluare, următoarele bunuri mobile:
Grupa: utilaje terasiere şi echimpamente
-Staţie concasare mobilă, situată în cariera Porceni din localitatea Pleşa, jud. Gorj, valoare evaluare 145.140 lei fără TVA – garanție OTP Bank;
-Staţie sortare mobilă, situată în com. Băleşti, lângă albia râului Jaleş, valoare evaluare 103.672,50 lei fără TVA – garanție OTP Bank;
-Încărcător frontal YTO, 2L50, defect, valoare evaluare 47.475 lei fără TVA – liber de sarcini;
-Pompe alimentare combustibil (dezafectate, nefuncţionale, demontate), valoare evaluare 5.880 lei fără TVA.
_________________________
SC INDUSTRY CONSTRUCT SRL, „în faliment”, dosar 8998/95/2013, prin lichidator judiciar “Cabinete asociate de practicieni în insolvenţă – Dijmărescu Ion-Fătu Cosmin Iulius”, aflat pe rolul Tribunalului Gorj, vinde, la licitaţie publică, în fiecare zi de miercuri, ora 1300, începând cu data de 10.09.2014, la prețuri reduse cu 25% din valoarea de evaluare, următoarele bunuri mobile:
1.Autoutilitară N1, BA suprastructură deschisă, marca Fiat, tipul 250/DCMGC/Ducato, nr. omologare B1111P1A11U17E4/2008, nr. identificare ZFA25000001472966, nr. locuri 7, motor tip F1AE0481D, cilindree 2287cmc, serie motor 0813960, combustibil motorină, culoare roșu, B 93 FYO, neînmatriculată societate, valoare evaluare 20.512,50 lei fără TVA;
2.Utilaj construcţii, Buldoexcavator marca Fiat, tipul FAY CGT 312, culoare galben, fabricat în anul 1996, serie carte identitate E1NN6015JA, nr. identificare CGT 312 1080602, combustibil motorină, neînmatriculat, nefuncțional, valoare evaluare 13.335 lei fără TVA;
3.Maşină tencuit mixer Small, marca ABB MS 125-20, culoare roțu, fabricată în anul 2004, nefuncțională, descompletată, valoare evaluare 4.875 lei fără TVA;
4.Stoc materiale construcții (profil CD 3mm, 105 buc, 378 lei fără TVA, coamă tablă 13 buc, 234 lei fără TVA, cama tablă 3 buc. 60 lei fără TVA, gresie 7,56 mp 265 lei fără TVA, profil CW 100, buc. 15 120 lei fără TAV, tub polipropilenă 13 buc 130 lei fără TVA, cot 22 buc. 264 lei fără TVA, cot 67 9 buc 63 lei fără TVA, total 1.135,5 lei fără TVA.
Total valoare evaluare bunuri: 39.858 lei fără TVA
_________________________
SC Iniţiativa Grup SRL, „în faliment”, dosar 7088/95/2013, prin lichidator judiciar “Cabinete asociate de practicieni în insolvenţă – Dijmărescu Ion-Fătu Cosmin Iulius”, aflat pe rolul Tribunalului Gorj, vinde, la licitaţie publică, individual, în temeiul art. 116 şi urmatoarele din Legea 85/2006, în fiecare zi de miercuri, ora 1300, începând cu data de 20.08.2014, la prețuri reduse cu 25% din valoarea de evaluare, următoarele bunuri mobile:
1. Autoturism M1, marca SUBARU, tip WX WXE B9 TRIBECA, GJ11YNG, culoare negru, fabricat în anul 2007, nr. identificare 4S4WXELU57S008801, nr. omologare E134*2001/116*0190*01, benzină : preţ pornire licitaţie – 33.750 lei fără TVA.
3. Autoturism berlină cu hayon, marca Opel, tip Corsa-C/AB11/Corsa-C, GJ14KEN, culoare verde, fabricat în anul 2001, nr. identificare WOLOXCF0814005452, nr. omologare ABPL1E3S11C78E4/2001, benzină : preţ pornire licitaţie – 2.700 lei fără TVA,
4. Centrală telefonică + 2 tel. inteligente: – 150 lei fără TVA; 5. Sistem calcul 2 buc. – 225 lei fără TVA/buc.; 6. Birou 5 buc. – 37,50 lei/buc.; 7. Vitrina – 60 lei.
_________________________
SC METASERV SRL, Tg-Jiu, Gorj, în faliment, prin lichidator judiciar “Cabinete asociate de practicieni în insolvenţă – Dijmărescu Ion-Fătu Cosmin Iulius”, în dosarul de faliment nr. 3978/95/2013, aflat pe rolul Tribunalului Gorj, vinde, la licitație publică, pornind de la preţul de evaluare, redus cu 50%, începând cu data de 05.03.2014 şi în fiecare zi de miercuri după această dată până la adjudecare, ora 1300, bunuri mobile de natura stocurilor de provenienţă nealimentară (piese, accesorii, în domeniul minier şi al construcţiilor), conform listă anexă, la preţul de 2.652 lei fără TVA.
SC RALBEX SRL, „în faliment”, dosar 4633/95/2011, aflat pe rolul Tribunalului Gorj, prin lichidator judiciar Cabinete asociate de practicieni în insolvenţă – Dijmărescu Ion-Fătu Cosmin Iulius, vinde, individual, la licitaţie publică, în fiecare zi de marţi, ora 1300, începând cu data de 27.05.2014, la valori (prețuri) reduse, conform aprobare Adunare creditori, următoarele bunuri imobile:
-Depozit proprietatea SC Ralbex SRL, situat în Tg-Jiu, str. Liviu Rebreanu, nr.2, în suprafaţă de 264,50mp, înscris în CF nr. 36053 sub numărul cadastral 1267, preţ pornire licitaţie 206.700 lei fără TVA;
-Teren în suprafaţă de 9.443 mp, situat în extravilanul Municipiului Tg-Jiu, tarlaua 173, parcela 33, nr. cadastral 8721, intabulat în Cartea Funciară nr.40980 şi teren în suprafaţă 6.555 mp situat în extravilanul Municipiului Tg-Jiu, tarlaua 171, parcela 33/1, nr. cadastral 8720, intabulat în Cartea Funciară nr.40977, preţ pornire licitaţie 400.000 lei fără TVA;
-Teren extravilan livezi (parcele învecinate nealipite) în suprafaţă totală de 13.598 mp, tarlaua 171 și 172, centura Narciselor, preţ pornire licitaţie 379.200 lei fără TVA.
-Grupa 3: stocuri piese de schimb şi accesorii auto, Gestiunea 1Mai – 9.908 lei fără TVA, Gestiunea 1Decembrie – 11.780 lei fără TVA, Gestiunea Depozit – 10.535 lei fără TVA, Gestiunea Victoria – 15.319 lei fără TVA, conform liste afișate la sediul lichidatorului judiciar.
_________________________
SC PAZA & PROTECȚIE SRL prin lichidator judiciar „C.A.P.I. Dijmărescu Ion-Fătu Cosmin Iulius”, aflată în procedura falimentului în dosarul 4383/95/2011, aflat pe rolul Tribunalului Gorj, vinde la licitaţie publică, conform aprobare adunare creditori din 30.04.2014 în fiecare zi de miercuri, ora 1300, începând cu data de 04.06.2014 din averea debitoarei: APARTAMENT 2 CAMERE, SITUAT IN ROVINARI, STR. JIULUI, BL. I2, SC.1, AP. 2, PARTER, JUD. GORJ, preţ pornire licitatie 41.064 lei (preț final);
_________________________
SC ACANT SRL, „în faliment”, dosar 3797/95/2011, prin lichidator judiciar “Cabinete asociate de practicieni în insolvenţă – Dijmărescu Ion-Fătu Cosmin Iulius”, aflat pe rolul Tribunalului Gorj aflat pe rolul Tribunalului Gorj, vinde, la licitaţie publică, în fiecare zi de miercuri, ora 1300, începând cu data de 09.10.2013, la preţuri reduse cu 35% din preţul de evaluare, următorul bun imobil:
1.Teren intravilan situat în sat Brădiceni, com. Peştişani, T. 10, P. 295, în suprafaţă de 835mp din acte (840 din măsurători), 24m deschidere la stradă, înscris în CF nr. 35080, nr. Cadastral 35080, cu vecini la Nord-Bîcoi Gheorghe, la Est – Voiculescu Dorina, la Sud – Paicu Angela, la Best – DJ 672. Preţ pornire licitaţie (preț diminuat cu 35% din valoarea de evaluare) = 18.988 lei fără TVA şi cu 50% din valoarea de evaluare, următoarele bunuri mobile: Ciocan demolator – 115 lei fără TVA, Ciocan rotopercutant – 108 lei fără TVA, Vibrator Beton – 122 lei fără TVA, Birou 2buc. – 54 lei/buc, total 108 lei fără TVA, Comodă 2 buc. – 39 lei/buc, total 78 lei fără TVA, Scaun 4 buc. – 22,50 lei/buc, total 90 lei fără TVA, Calculator PIII – 33 lei fără TVA, Cască protecţie 8 buc. – 3 lei/buc, total 24 lei fără TVA, Anvelope auto 5 buc. – 53,5 lei/buc, total 268 lei fără TVA, Camere roți auto 10 buc. – 9 lei/buc, total 90 lei fără TVA, Total 1.036 lei fără TVA.
_________________________
SC Ungomi Star, Tg-Jiu, Gorj, în faliment, prin lichidator judiciar “Cabinete asociate de practicieni în insolvenţă – Dijmărescu Ion-Fătu Cosmin Iulius”, în dosarul de faliment nr. 3165/95/2013, aflat pe rolul Tribunalului Gorj, vinde, la licitație publică, la preţuri reduse cu 25% din valoarea de evaluare, conform aprobare Adunare creditori, începând cu data de 21.04.2014 şi în fiecare zi de miercuri după această dată până la adjudecare, ora 1300: Bunuri mobile de natura stocurilor de provenienţă nealimentară (piese şi accesorii auto), conform listă afişată la sediul lichidatorului judiciar, la preţul de 2.209 lei fără TVA.
_________________________
SC ATNIP PROD SRL, Tg-Jiu, în faliment, prin lichidator judiciar “Cabinete asociate de practicieni în insolvenţă – Dijmărescu Ion-Fătu Cosmin Iulius”, în dosarul de faliment nr.7769/95/2009, aflat pe rolul Tribunalului Gorj, vinde, în bloc, la licitație publică, cu preţuri reduse la 52% din valoarea de evaluare, începând cu data de 30.05.2012 şi în fiecare zi de miercuri după această dată până la adjudecare, ora 1330, la preţul de 75.000 lei fără TVA, următorul bloc funcţional:
Clădire staţie PECO; 2. Clădire restaurant; 3. Construcţie (neterminată), Sistem distribuţie carburanţi (copertină metalică); 4. Pompă distribuţie carburaţi (4buc); 4. Sistem supraveghere video; 5.Mobilier birou 65 lei, situate în comuna Drăguţeşti, Sat Cîrbesti, Gorj.
_________________________
„SC ETERN CONS SRL prin Lichidator judiciar „C.A.P.I. Dijmărescu Ion-Fătu Cosmin Iulius”, aflată în procedura falimentului în dosarul 3716/95/2011, Tribunalul Gorj, vinde la licitaţie publică în fiecare zi de marţi, ora 1300, începând cu data de 16.04.2013, următoarele bunuri imobile şi mobile din averea debitoarei:
BUNURI IMOBILE
– Lot nr.67, teren în suprafață de 532 mp (din acte) înscriși în CF nr. 165562 Cluj Napoca, nr. Topo 1110/67 și cota parte de 77,970/6.367 mp (din acte) din imobil drum și parc înscrise în CF 51248 Floreşti (CF vechi nr. 558N Cluj Napoca), nr. Topo 1110/46, 51243 Floresti (CF vechi nr. 559N Cluj Napoca), nr. Topo 1110/47 si 51241 (CF vechi nr. 560 N Cluj Napoca), nr. Topo 1110/70, împreună cu construcţia “Casa Lucida” cu regim de înălțime P+E, total suprafață construită desfășurată – 271,02 mp. Preţ pornire licitaţie 395.720 lei fără TVA (redus cu 35% din valoarea de evaluare), cca. 109.000 euro incusiv TVA.
– Spațiu comercial, bl.2B, parter, situat în Tg-Jiu, str. Petrești, FN (fostă Unirii nr. 96bis) jud. Gorj, suprafața utilă – 150,654 mp, nr. cadastral al corpului de proprietate 7295/0, preţ pornire licitație 166.279 lei fără TVA;
– Teren suprafața de 75 mp cu deschidere la stradă de 2,929 m şi atelier tâmplărie situate în sat Rugi, com. Turcinesti, jud. Gorj, preţ pornire licitaţie 3.806 lei fără TVA.
BUNURI MOBILE UTILAJE: 1.Sistem de uscare cu dezumidificator, 4.083 lei fără TVA; 2.Cazan Viadrus 536 lei fără TVA; 3.Sistem DVR 955 lei fără TVA; 4.Sistem intel celeron – 2 buc. 30 lei fără TVA/buc; 5. Hol jamaica 63 lei fără TVA.
6. Stocuri conform mărfuri şi materiale 11.882 lei fără TVA, conform liste afișate la sediul lichidatorului judiciar.
BUNURI MOBILE AUTO: Autoutilitară Dacia mixt 1307: Cabină dublă, 4 uși, Cilindree: 1557, benzină, 2002, 1.700 lei fără TVA.
_________________________
SC KINKAONI SRL, „în faliment”, dosar 5712/95/2012, prin lichidator judiciar “Cabinete asociate de practicieni în insolvenţă – Dijmărescu Ion-Fătu Cosmin Iulius”, aflat pe rolul Tribunalului Gorj aflat pe rolul Tribunalului Gorj, vinde, la licitaţie publică, în fiecare zi de miercuri, ora 1300, începând cu data de 22.01.2014, la prețuri reduse cu 15% din valoarea de evaluare următorul bun imobil: “Imobil cu nr. cadastral 35020 inscris in CF 35020/UAT Tismana, compus din suprafața de teren de 2.445 mp, construcție C1-locuință și anexă situat în Orașul Tismana, localitatea Pocruia cu valoare de evaluare 147.144 lei fără TVA.”
_________________________
SC Geotopo SRL, „în faliment”, dosar 8580/95/2012, prin lichidator judiciar “Cabinete asociate de practicieni în insolvenţă – Dijmărescu Ion-Fătu Cosmin Iulius”, aflat pe rolul Tribunalului Gorj, vinde, la licitaţie publică, în fiecare zi de miercuri, ora 1300, începând cu data de 11.12.2013, următoarele bunuri:
1.Teren arabil în suprafață de 792 mp, situat în intravilanul municipiului Tg-Jiu, Zona Amaradia, str. Mărgăritarului, Preţ pornire licitaţie 7.308 lei fără TVA (diminuat cu 30% din valoarea de evaluare).
2.Sistem GPS SR20 şi Staţie Total SOKKIA-Nr. 021739, Preţ pornire licitaţie 4.515 lei fără TVA (diminuat cu 30% din valoarea de evaluare).
_________________________
SC Laiol Best SRL, „în faliment”, dosar 14520/95/2011, prin lichidator judiciar “Cabinete asociate de practicieni în insolvenţă – Dijmărescu Ion-Fătu Cosmin Iulius”, aflat pe rolul Tribunalului Gorj aflat pe rolul Tribunalului Gorj, vinde, la licitaţie publică, în fiecare zi de miercuri, ora 1300, începând cu data de 05.02.2014, la preţuri reduse cu 50% din valoarea de evaluare, următoarele bunuri mobile: Aparat pt. preparat cafea- 80 lei fără TVA; Frigider – 145 lei fără TVA; Motostivuitor M16 – 3.350 lei fără TVA; Schelă metalică 1, schelă metalică 2 – 3.700 lei fără TVA. Preţurile nu includ TVA.
_________________________
SC EUROCONS SRL, „în faliment”, dosar 15933/95/2012, prin lichidator judiciar “Cabinete asociate de practicieni în insolvenţă – Dijmărescu Ion-Fătu Cosmin Iulius”, aflat pe rolul Tribunalului Gorj aflat pe rolul Tribunalului Gorj, vinde, la licitaţie publică, în fiecare zi de miercuri, ora 1300, începând cu data de 25.06.2014, la preţuri reduse cu 50% din valoarea de evaluare, conform aprobare Adunare creditori, următoarele bunuri mobile şi imobile: Maşină îndoit tablă cu comandă numerică marca Belgius, preţ pornire licitaţie = 79.215 lei fără TVA; Dispozitiv susţinere şi roluit tablă (2 buc.), preţ pornire licitaţie = 1.720 lei fără TVA; Ghilotină mecanică, preţ pornire licitaţie = 5.423 lei fără TVA; Dispozitiv ambutisat tablă, preţ pornire licitaţie = 1.435 lei fără TVA; Dispozitiv debitat metal, preţ pornire licitaţie = 26.583 lei fără TVA; Sistem supraveghere video, preţ pornire licitaţie = 930 lei fără TVA; şi 7. Teren arabil în suprafaţă de 1.331 mp situat în extravilanul municipiului Tg-Jiu, jud. Gorj, lot nr. 4, tarlaua 112, parcela 6, înscris în Cartea Funciară cu nr. 21988, cu nr. Cadastral 8723/4, împreună cu cota indiviză de 177,81 mp din terenul cu nr. cadastral 8723/12, intabulat în CF nr. 21996 a localităţii Tg-Jiu, situat în extravilanul municipiului Tg-Jiu, jud. Gorj, tarlaua 112, parcela 6. Preţ pornire licitaţie 10.235 lei fără TVA.
_________________________
SC MIKE TRANS SRL, „în faliment”, dosar 543/95/2013, prin lichidator judiciar “Cabinete asociate de practicieni în insolvenţă – Dijmărescu Ion-Fătu Cosmin Iulius”, aflat pe rolul Tribunalului Gorj aflat pe rolul Tribunalului Gorj, vinde, la licitaţie publică, în fiecare zi de miercuri, ora 1300, începând cu data de 26.03.2014, la preţuri reduse cu 40% din valoarea de evaluare, conform aprobare adunare creditori, următoarele bunuri mobile şi imobile:
Autotractor IVECO AT 440 S 43 T STARLIS, nr. de identificare WJMM1VSK004277091, preţ pornire licitaţie 17.280 lei fără TVA;
Material terasament, preţ pornire licitaţie, 35.964 lei inclusiv TVA.
Imobil (casă de vacanţă) situat în sat Cernădia, com. Baia de Fier, jud. Gorj, compus din casă cu garaj şi beci la demisol, un foişor, un cuptor de pâine zidit din cărămidă, înscris în CF nr. 147 Baia de Fier, nr. cadastral 241, ipotecat în favoarea creditoarei CEC Bank SA-Sucursala Sibiu, conform contract de ipotecă nr. 322/03.09.2007, împreună cu baracă metalică şi clădire şopron şi teren în suprafaţă totală de 4.433 mp, preţ pornire licitaţie, 118.020 lei fără TVA (art. 142 alin (2) lit. f) Cod fiscal), conform aprobare Adunare creditori.
_________________________
SC VALDARIA SRL, Tg-Jiu, Gorj, în faliment, prin lichidator judiciar “Cabinete asociate de practicieni în insolvenţă – Dijmărescu Ion-Fătu Cosmin Iulius”, în dosarul de faliment nr. 218/95/2013, aflat pe rolul Tribunalului Gorj, vinde, la licitație publică, pornind de la preţul de evaluare, începând cu data de 02.07.2014 şi în fiecare zi de miercuri după această dată până la adjudecare, ora 1300, bunuri mobile de natura stocurilor de provenienţă nealimentară (îmbrăcăminte second-hand), conform listă anexă, la preţuri reduse cu 25% față de valoarea de evaluare, respectiv suma de 2.610 lei fără TVA, listele cu reperele se pot vizualiza la sediul lichidatorul judiciar.
_________________________
SC COSDRAIC SRL, Tg-Jiu, Gorj, în faliment, prin lichidator judiciar “Cabinete asociate de practicieni în insolvenţă – Dijmărescu Ion-Fătu Cosmin Iulius”, în dosarul de faliment nr. 5568/95/2013, aflat pe rolul Tribunalului Gorj, vinde, la licitație publică, pornind de la preţul de evaluare redus cu 25%, începând cu data de 26.03.2014 şi în fiecare zi de miercuri după această dată până la adjudecare, ora 1300, bunuri mobile de natura stocurilor de provenienţă nealimentară (electrice-lustre, aplice, abajururi), la preţul de 1.300 lei fără TVA, listele cu reperele se pot vizualiza la sediul lichidatorul judiciar.
_________________________
Pentru relaţii suplimentare privind modalitatea de vânzare şi procurarea regulamentul de vânzare, vă puteţi adresa lichidatorului judiciar la numerele de telefon 0353413987, 0753095558, 0744606563, sau la sediul acestuia din Tg-Jiu, str. G-ral Tell, bl.2, sc.3, ap.4, Tg-Jiu în fiecare zi între orele 800-1600.
Toate persoanele care pretind vreun drept asupra bunurilor enumerate mai sus sunt invitate să anunţe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare.