Lafarge își specializează oamenii

Lafarge România se alătură din 2011 programului de parteneriat pe care Ambasada Franţei îl propune în România companiilor care sprijină formarea tinerilor angajaţi. Astfel, acordul de asociere dintre cele două organizaţii oferă tinerilor ingineri, angajaţi Lafarge, posibilitatea de a efectua un program de masterat nivel 2 în Franţa, pe o perioadă de 6 luni, urmând ca după terminarea studiilor academice să continue formarea înca un semestru în cadrul operaţiunilor Lafarge din România.

Doi ingineri de la Lafarge România vor pleca la specializare în Franţa
Doi ingineri de la Lafarge România vor pleca la specializare în Franţa

Programul demarează în luna octombrie 2011, iar candidaţii selectaţi din interiorul companiei vor beneficia de o pregătire în inginerie industrială: procese industriale şi mentenanţă/întreţinere echipamente şi instalaţii industriale. Specializarea durează 12 luni împărţite în două semestre din care: în prima jumătate masteranzii vor urma cursurile la o universitate din Franţa, iar în a doua jumătate îşi vor efectua stagiul într-unul din punctele de lucru din România.
Candidaţii selectaţi pentru acest program de formare, co-finanţat de Lafarge, primesc statutul de bursier al Guvernului Francez (BGF), calitate în care beneficiază de o indemnizaţie lunară la care se adaugă acoperirea cheltuielilor de înscriere, protecţie socială şi de facilităţi pentru cazare într-un campus universitar.
„Parteneriatul dezvoltat împreună cu Ambasada Franţei în România are la bază dorinţa de a le oferi un sprijin tinerilor români talentaţi care îşi doresc o carieră pe termen lung în domeniul nostru de activitate, un alt tip de experienţă academică. Faptul că le asigurăm un stagiu de formare practică şi posibilitatea de a-şi continua activitatea în cadrul societăţii noastre după terminarea studiilor în Franţa, reprezintă o motivaţie puternică pentru ei şi o reală oportunitate de dezvoltare pentru noi” a declarat Ilona Lixandru, Director Resurse Umane Lafarge România.
Dezvoltarea colaboratorilor este una dintre priorităţile operaţionale ale Grupului Lafarge. Politicile de resurse umane sprijină formarea continuă, atragerea şi reţinerea persoanelor talentate în interiorul organizaţiei. Ca o concretizare şi în Romania a acestor preocupări, în 2011 vor fi selectaţi 2 angajaţi din departamentele operaţionale urmând ca programul să continue şi în viitor, în funcţie de evaluarea rezultatelor şi nevoile existente la momentul respectiv.
Acest tip de formare vine să se adauge programelor interne în cadrul Lafarge – România (formare tehnică şi Şcoală de Management), precum şi celor existente în cadrul Diviziilor şi Grupului (Lafarge University).