Conferinţa de validare a raportului final şi a celui comparativ de analiză a inserţiei profesionale a absolvenţilor

Loading

investeste-in-oameni-1Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, în calitate de beneficiar, implementează de 33 de luni Proiectul POSDRU/90/2.1/S/58651, intitulat „Monitorizarea inserției profesionale a absolvenților IPT în vederea optimizării ofertei educaționale”, proiect aprobat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi cofinanţat din Fondul Social European.
Pe parcursul derulării, începând cu 1 septembrie 2010 şi în prezent, s-au desfăşurat activităţile specifice cuprinse în grafic cu scopul realizării obiectivului major al proiectului, privitor la ameliorarea decalajelor existente între datele statistice înregistrate şi situaţia reală din teren în legătură cu absolvenţii IPT, promoţiile 2009-2010 şi 2010-2011, de îmbunătăţirea procesului de inserţie al acestora pe piaţa muncii, din perspectiva gradului de adecvare a calificării şi nivelului de calificare obţinute la ocupaţia practicată la locul de muncă şi a nivelului de satisfacţie faţă de ocupaţia practicată.
În urma activităţilor desfăşurate a rezultat raportul final şi cel comparativ de analiză a inserţiei profesionale a absolvenţilor din Judeţul Gorj, care fac obiectul Conferinţei organizate de IŞJ Gorj în data de 28 mai 2013, la Hotelul „Lexi Star” din Târgu-Jiu, ora 11,00.  Cu acest prilej, beneficiarul şi cei patru parteneri naţionali – Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Gorj, Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale, Inspectoratul Școlar Județean Galați, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Galați – vor analiza şi vor valida aceste documente deosebit de importante pentru finalizarea cu succes a proiectului. La dezbateri mai participă reprezentanţi ai IŞJ Gorj, Consiliului Local de Dezvoltare a Parteneriatelor Sociale, Consorţiului Regional Sud-Vest Oltenia, Consiliului consultativ al disciplinelor tehnice din liceele tehnologice gorjene, trimişi ai autorităţilor publice şi altor structuri locale cu interes în problematica proiectului. investeste-in-oameni-2
Putem spune că, în urma celor patru investigaţii de teren, în Judeţul Galaţi, pe un univers de cercetare de 1584 absolvenţi, s-a realizat un eşantion de 1 435 absolvenţi (90,6%), iar la nivelul Judeţului Gorj, pe un univers de cercetare de 1 442 absolvenţi, s-a realizat un eşantion de 1 373 absolvenţi (95,2%). Analizele rezultate în cadrul fiecărui val de anchetă evidenţiază că eterogenitatea cea mai ridicată este indusă de domeniul de formare profesională. Pentru a fi relevantă, analiza comparativă este bine să acorde importanţa cuvenită profilului absolvit. Referitor la comportamentul de continuare a studiilor la nivelele superioare de educaţie, se constată că acesta este puternic influenţat de rata de promovabilitate a examenului de bacalaureat.
Menţionăm că proiectul se implementează la nivel multi-regional, rural și urban, în regiunile Sud-Vest Oltenia (Gorj) și Sud-Est (Galați), pe Axa prioritară 2 – Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, având Domeniul major de intervenţie 2.1 – Tranziţia de la şcoală la viaţa activă. Până la încheierea acestuia, la 31 august 2013, urmează să se finalizeze toate documentele care vor influenţa deciziile viitoare privind corelarea și adaptarea ofertei de formare profesională inițială cu cerintele pieței muncii, cu nevoile și aspirațiile individuale ale tinerilor.
Pentru mai multe informaţii privind proiectul, vă rugăm să contactaţi pe dl. prof. Dumitru Fârţă, manager de proiect, la sediul IŞJ Gorj: Str. Victoriei nr. 132-134 Tg-Jiu, cod 210 236, Județul Gorj, Tel/fax:0253/224750; e-mail: isjgj@utgjiu.ro ; http://isj.gj.edu.ro;
Website: http://gj.rightontimesolutions.com/proiect/
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României