Nicolae Hasnaş, „medicul” liberalismului gorjean

Loading

Nimic nu poate exista fără istorie. Oamenii sunt ceea ce a făcut din ei trecerea timpului şi mai cu seamă împrejurările în care aceştia s-au născut, au trăit şi au influenţat marile înfăptuiri ale istoriei. Printre personalităţile marcante ale Gorjului de altădată se numără fără îndoială şi dr. Nicolae Hasnaş (1875–1966). Medic de carieră, gazetar, senator şi deputat, prefect, om politic liberal de mare atitudine, profund cunoscător al realităţilor româneşti, s-a aplecat totdeauna cu mare atenţie, asupra multiplelor probleme cu care Gorjul acelor ani s-a confruntat.

Lucrarea dedicată lui Nicolae Haznaș cuprinde două volume impresionante
Lucrarea dedicată lui Nicolae Haznaș cuprinde două volume impresionante

Este meritul istoricilor Gheorghe şi Dorina Nichifor de a-l aduce astăzi în prim planul vieţii social-politice pe cel care poposea în Gorjul lui Tudor Vladimirescu, la începutul secolului al XX-lea, şi care prin vocaţiile sale, de medic şi mai ales politician perfect ancorat realităţilor de la acea vreme, avea să se impună pentru totdeauna în conştiinţa gorjenilor şi în galeria personalităţilor de valoare ale Gorjului.
Cu acribie şi responsabilitate cei doi distinşi autori rememorează fapte, întâmplări, evenimente din viaţa doctorului Nicolae Hasnaş cărora timpul nu le-a alterat sensurile. Structurată corespunzător unui studiu monografic, lucrarea, beneficiind de imagini grăitoare despre această personalitate complexă Gorjului, se doreşte o reconstituirea fidelă a celui care alături de alţi intelectuali gorjeni ai generaţiei sale, poate fi acceptat „ca un veritabil vârf de lance ce a străbătut convingător spaţiul şi timpul”.

Un moldovean la Târgu-Jiu

Iată de ce, nu întâmplător, cartea care acum se înfăţişează publicului poartă sugestiv numele Nicolae Hasnaş – „medic” al liberalismului gorjean. Cele două volume, structurate pe un număr de nouă capitole, într-o manieră neproblematizată strict, abordează cronologic o biografie de epocă nu foarte îndepărtată.
Cu origini în Moldova, născut în mijlocul unei familii de mici intelectuali, aşa cum se arată într-un prim capitol al lucrării, Nicolae Hasnaş, devine student al Facultăţii de Medicină din Bucureşti, apoi după un util stagiu la gurile Dunării se stabileşte pe meleagurile Jiului de Sus, intrând în memoria gorjenilor pentru intervenţiile sale chirurgicale, din ce în ce mai dificile şi variate, „operaţii care până în zilele noastre fac apanajul unor specialităţi de sine stătătoare”.
Preocupările sale medicale nu au fost stopate de intrarea României în primul război mondial, în care a fost mobilizat ca medic militar. Pentru meritele sale în timpul derulării evenimentelor de pe front, dr. Nicolae Hasnaş a fost distins cu mai multe decoraţii româneşti, franceze şi ruseşti.
După 1918 a rămas, în ciuda preocupărilor publice, acelaşi distins profesionist, spitalul din Târgu-Jiu, condus de el, fiind renumit nu numai în Gorj, ci şi în judeţele vecine.
Un capitol întreg rezervă autorii cărţii, intrării dr. Nicolae Hasnaş în viaţa politică. În calitate de om politic liberal, nu face deloc figuraţie. Participă la diferite manifestări publice organizate de liderii locali liberali, este membru fondator al Cohortei Cercetaşilor Gorjeni „Domnul Tudor”, intră în Liga Culturală, unde este un remarcabil conferenţiar şi este o prezenţă remarcabilă în publicistica locală.
Reprezentant fidel al doctrinei de dreapta, dar cu acensiuni socialiste în perioada tinereţii, dr. Nicolae Hasnaş a contribuit la relansarea activităţii politice a Partidului Naţional Liberal Gorj, în condiţiile în care o parte din fruntaşii acestei organizaţii au trecut pe alte baricade politice. Bun condeier, cu o prezenţă activă în publicistica locală de partid („Cuvântul Gorjului”, „Voinţa”), abordează nu numai aspecte de actualitate politică a Gorjului, ci şi probleme dintre cele mai diverse: economice, ideologice, politică internă şi externă, cultură, artă etc. O prezenţă constantă la marile evenimente cotidiene ale comunităţii locale: ceremonii religioase, conferinţe, întruniri, manifestări omagiale şi altele, dr. Nicolae Hasnaş lucrează metodic şi insistent la revenirea partidului său în prim planul vieţii publice. Lansează „Revista Jiului”, publicaţie pe care o conduce şi la care scrie mult, revitalizează Liga Culturală şi realizează împreună cu N. Andreescu o lucrare de istorie, „remarcabilă încercare de abordare a personalităţii lui Tudor Vladimirescu, din perspectiva nespecialistului”.