Atenție la carnea de porc!

În scopul prevenirii apariţiei unor situaţii cu implicaţii sociale imprevizibile datorate procesării, depozitării, transportului şi valorificării produselor alimentare de origine animală şi non-animală în alte condiţii decât cele stabilite prin normele sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare şi a tăierilor tradiţionale a suinelor în gospodăriile populaţiei, se vor dispune o serie de măsuri în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă, măsuri care vizează atât lanţul alimentar, cât şi sănătatea, protecţia şi bunăstarea animalelor.

Pentru evitarea îmbolnăvirilor, cetățenii trebuie să cumpere carne de porc numai din surse autorizate
Pentru evitarea îmbolnăvirilor, cetățenii trebuie să cumpere carne de porc numai din surse autorizate

Măsurile care se impun sunt următoarele: verificarea condiţiilor sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de funcţionare a unităţilor care procesează, depozitează şi transportă produse alimentare, care au fost aprobate/înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi aplicarea măsurilor care se impun, cu respectarea condiţiilor de depozitare a produselor alimentare de origine animală şi non/ animală, modul în care produsele alimentare sunt expuse în vederea comercializării; respectarea lanţului frig, prin asigurarea temperaturilor optime de păstrarea a materiilor prime, ingredientelor, produselor intermediare sau a produselor finite; trasabilitatea alimentelor; operaţiunile de ambalare şi etichetare a produselor alimentare, astfel încât să se evite contaminarea produselor; condiţiile de transport al alimentelor, astfel încât să se reducă la minim riscul de contaminare; sistemul de precolectare şi colectare a deşeurilor alimentareSe vor efectua verificări detaliate în unităţi asupra capacităţilor de depozitare a materiilor prime şi produselor finite, pentru evitarea stocurilor mari de produse, ceea ce ar putea afecta prospeţimea, calitatea şi securitatea alimentară a produselor fabricate, depozitate şi comercializate în această perioadă; se vor avea în vedere în mod special unităţile de panificaţie, patiserie şi laboratoare de cofetărie, care produc şi livrează cantităţi mari de produse în perioada sărbătorilor de iarnă; Verificarea îndeplinirii condiţiilor sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de funcţionare a unităţilor de alimentaţie publică, pensiunilor agro- turistice, unde se vor organiza mese festive, precum şi a pieţelor agro-alimentare în care se comercializează produse alimentare. Interzicerea comercializării produselor alimentare de origine animală şi non-animală în alte locuri decât cele aprobate/înregistrate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor sau care nu sunt supravegheate de către autoritatea sanitară-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor teritorială; Controlul mişcării animalelor în cadrul judeţului, aceasta facându-se numai la nivelul localităţii între deţinătorii de animale aparţinând aceleiaşi localităţi sau în târguri aprobate sanitar-veterinar; Verificarea prin sondaj a modului în care sunt respectate condiţiile sanitare-veterinare privind bunăstarea animalelor în timpul tăierii în gospodăriile populaţiei

Examenul trichineloscopic, autorizat
Efectuarea examenului trichineloscopic trebuie făcut de către medicii veterinari oficiali sau alţi medici desemnaţi de D.S.V.S.A. – verificaţi si atestaţi oficial în acest scop: la sediul circumscripţiilor sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor se va afişa programul de activitate şi personalul care efectuează examenul trichineloscopic şi faptul că proprietarii de animale au obligaţia de predare a mărcilor auriculare de la animalele tăiate; conducerea Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Gorj va mediatiza prin mass-media locală importanţa examenului trichineloscopic şi a cumpărării de carne şi produse de origine animală din unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi faptul că proprietarii de animale au obligaţia de predare a mărcilor auriculare de la animalele sacrificate; în cadrul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Gorj se va organiza activitatea serviciilor (compartimentelor, birourilor), precum şi a laboratorului, pentru a asigura permanenţa, inclusiv sâmbăta şi duminica; Colaborarea cu celelalte autorităţi competente în domeniul siguranţei alimentare, cu reprezentanţii autorităţilor locale şi, după caz, cu cei ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru efectuarea de controale comune în această perioadă; În situaţii specifice (conform prevederilor Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 68/2005) se va utiliza Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje pentru gestiunea situaţiilor cu risc. Medicii veterinari oficiali care asigură supravegherea sanitară-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a pieţelor agro-alimentare în care producătorii particulari expun spre vânzare produse alimentare, vor interzice comercializarea produselor care nu sunt însoţite de documente care să ateste provenienţa acestora sau a celor care în urma controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor au fost declarate necorespunzătoare.

Comercializarea cărnii de porc
Condițiile în care se comercializează carnea de porc sunt următoarele: se va interzice comercializarea produselor alimentare în spaţii improvizate, nesupuse controlului sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, sau in sistem de vânzare stradal, în care nu este asigurată o temperatură şi o stare de igienă corespunzătoare; se va verifica modul în care se efectuează marcarea şi certificarea produselor de origine animală având în vedere prevederile Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 10/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind marcarea şi certificarea produselor de origine animală destinate consumului uman; carnea provenită din abatoarele autorizate va fi depozitată cu respectarea condiţiilor de igienă şi a condiţiilor de temperatură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 şi în Regulamentul (CE) nr. 853/2004.