Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Loading

SC HIDRO CLEAR SRL Bacău, titular al proiectului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Gorj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „CENTRALĂ HIDROELECRTICĂ TISMANA”, propus a fi amplasat în localitatea Tismana, judeţul Gorj.
Proiectul decizie de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Gorj din Municipiul Târgu Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni- vineri între orele 8.30- 14.00 precum şi la următoara adresă de internet www.anpm.apmgj.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 6 decembrie 2010.