Anunț concurs pentru posturi contractuale

Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” cu sediul în: loc. Târgu – Jiu, str.1 Decembrie 1918, nr.25, jud. Gorj, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.
Denumirea postului – ADMINISTRATOR PATRIMONIU- DEBUTANT – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisă: – data de 16. septembrie 2016, ora 09.00, la sediul unității.
Proba de interviu: – se va afișa odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă, în termen de maximum 4 zile lucrătoare începând cu data de 16 septembrie 2016, orele 15.00, la sediul unității.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 09 septembrie 2016, la sediul unității școlare.
Date contact: Secretariat – tel.0253210235
DIRECTOR, Prof. dr. Gheorghe Nichifor

Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” cu sediul în: loc. Târgu – Jiu, str. 1 Decembrie 1918, nr. 25, jud. Gorj, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.
Denumirea postului – ÎNGRIJITOR CURĂȚENIE – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisă: – data de 16 septembrie 2016, ora 09.00, la sediul unității.
Proba de interviu: – se va afișa odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă, în termen de maximum 4 zile lucrătoare începând cu data de 16 septembrie 2016, orele 15.00, la sediul unității.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 09 septembrie 2016, la sediul unității școlare.
Date contact: Secretariat – tel.0253210235.
DIRECTOR, Prof. dr. Gheorghe Nichifor

Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” cu sediul în: loc. Târgu – Jiu, str. 1 Decembrie 1918, nr. 25, jud. Gorj, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificată şi completată de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.
Denumirea postului – PEDAGOG ȘCOLAR – DEBUTANT – post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
Proba scrisă: – data de 16 septembrie 2016, ora 09.00, la sediul unității.
Proba de interviu: – se va afișa odată cu afișarea rezultatelor la proba scrisă, în termen de maximum 4 zile lucrătoare începând cu data de 16 septembrie 2016, orele 15.00, la sediul unității.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 09 septembrie 2016, la sediul unității școlare.
Date contact: Secretariat – tel.0253210235
DIRECTOR, Prof. dr. Gheorghe Nichifor