Hotărâri de consiliu Fărcășești – august 2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 31

pentru modificarea HCL nr. 38/ 29.06.2018 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Fărcășești

Având în vedere :

 • Proiectul de hotărâre nr. 6182 /19.08.2021, inițiat de dl. Drăgoescu Constantin – Primar.
 • HCL nr. 38/ 29.06.2018   privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Fărcășești,
 •  HCL nr. 28/ 22.07.2021  pentru modificarea HCL nr. 38/ 29.06.2018 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Fărcășești
 • Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare
 • Ordinul ANCPI nr. 448/2017 privind aprobarea normelor tehnice privind procedurile de lucru specific Registrului electronic al nomenclaturilor stradale (RENNS).
 • Referatul de aprobare nr. 6183/19.08.2021 al domnului Drăgoescu Constantin – Primar,
 • Raportul de specialitate nr.6274/24.08.2021 al Compartimentului Urbanism,
 • Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești,

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă înlocuirea anexei nr.1 la   HCL nr.38/29.06.2018, privind Nomenclatorul stradal al Comunei Fărcășești,cu anexa nr.  1 la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia

Art.2. Prezenta hotărâre va fi publicată pe site-ul Primăriei Comunei Fărcășești și va fi comunicat Instituției Prefectului și tuturor instituțiilor și persoanelor interesate.

Art.3. Primarul Comunei Fărcășești  va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

           Art.4. Secretarul General al UAT Fărcășești va comunica prezenta.

       Adoptată astăzi 31.08.2021, cu un număr de 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri.  (13 consilieri convocați și în funcție, 13 consilieri prezenți și în funcție)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

PRIPOREANU OVIDIU

                                                                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                               UAT FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                                 (exercitare cu caracter temporar)

                                                                                             Cf. Dispoziției nr. 72/ 17.05.2021,

                                                                                           BÎZU LIDIA

                                        Anexa nr. 1 la HCL nr. 31/ 31.08.2021

NOMENCLATORUL  STRADAL

AL U.A.T. COMUNA FĂRCĂȘEȘTI

Nr.crt.TipDenumireNr .AdministrativObservații
Numere fără soț(partea stângă)Numere cu soț(partea dreaptă) 
SAT PEȘTEANA DE JOS
1.De la hotar sat Valea cu Apă  până la hotarul cu comuna UrdariStrada principală1-3492-276D.J.  674
2.De la Strada Principală la gospodăriile Pîrvulescu Emanoil și Tudorescu VictorStrada Călugăreni1-452-30DS 3
3.De la Strada Călugăreni la gospodăriile Anghelescu Ion și Munteanu BujorAleea Nucilor1-32-4NECLASIFICAT
4.De la Strada Principală la gospodăriile Pîrvulescu Traian și Pîrvulescu Emil Strada Plopului1-672-60D. S. 7
5.De la Strada Principală la gospodăria Tudorescu Grigore  Strada Forajelor1-52-12DS 2
6.De la Strada Principală la stadionul comunalAleea StadionuluiDS 1
7.De la Strada Principală la gospodăriile Cenușoiu Dumitru și Roșca Marian Aleea Salciei12DS 8
8.De la Strada Principală la cimitirul Peșteana de JosAleeaCimitirului2DS9
9.De la Strada Principală la gospodăriile Bleaje Ion și Văduva AchilinaStrada Valea Fântânii1-192-6D. S. 10
10De la Strada Principală la gospodăria Calotă ConstantinStradaSub DealDS 11
11.De la Strada Sub Deal la fosta Mină de subteranStrada Coasta DealuluiDS 11
12.De la strada Strada Popeștilor la Strada Sub DealAleeaMinerilor1-52-4DS 14
13.De la Strada Principală la gospodăria Negomireanu ConstantinStrada Popeștilor1-132-14DS 13
14.De la Strada Principală la gospodăriile Bardac Polina și Oiță GrigoreStrada Zambilei12-4DS 15
15.De la Strada Principală la gospodăriile Șovîlgău Ion și Șovîlgău AurelStrada Dudului1-112-10DS16
16.De la Strada Principală la gospodăriile Sultănoiu Speranța și Sultănoiu AurelStrada Valea Brătuii1-172-24DS 19
17De la Strada Principală la Strada Brătuia Strada Izvoarelor 1-152-10DS 17
18.De la Strada Izvoarelor la gospodăria Georgescu Dumitru   Aleea Zidarului12DS 18
19.De la Strada Principală la hotar comuna Bâlteni Strada Târgului1-32-10DS 21 
20.De la Strada Strada Târgului la terenuri agricole Aleea TrestieiNECLASIFICAT
21.De la Strada Strada Târgului la gospodărie Sultănoiu Ion Aleea Lebedelor2-10NECLASIFICAT
22.De la Strada Strada Târgului la proprietate Popescu Ion Aleea Fermierului2NECLASIFICAT
23.De la Strada Principală la gospodăriile Copaci Ionel și Georgescu Constanța Strada Aninului 1-72-4DS 22
24.De la Strada Principală la Biserica Sf. Nicolae ANINOASA  Strada Aninoasa1-172-28DS 23
25.De la Strada Principală la gospodărie Ciopănoiu Dumitru Strada Teiului1-3DS 24
SAT VALEA CU APĂ 
1De la hotar sat Fărcășești  până la hotar sat Peșteana de JosStrada Principală1-1092-134 D.J. 674 
2De la Strada Principală la gospodăria Stamatescu IoanaStrada Morii 1-332-30DS 34
3De la Strada Principală la Cimitir Valea cu ApăStrada Valea cu Apă 1-632-84DS 30
4De la Strada Principală la gospodăria Jocea IliuțaAleea Magazinului 12-4DS 36
5De la Strada Valea cu Apăla gospodăriile Vlăduțoiu Nicolae și Badea PetreAleeaCastanului1-52-8DS 31
6 De la Strada Morii la gospodăria Șovîlgău Aurelia Aleea Mărgăritarului 1-72-4DS 35
7 De la Strada Principală la Strada Valea cu Apă Strada Pietriș1-192-20DS 28
8De la Strada Pietriș la gospodărie Racea FiluțaAleea Trandafirului2-6DS 29
9De la Strada Principală la gospodăria Cimpoeru Aristică Aleea Gaterului 1-32DS 26
10De la Strada Principală la gospodăria Racea Aron Aleea Florilor1DS 27
11De la Strada Principală la ferma Trotea Strada Fermei1-332-26DS 32
12De la Strada Fermei la canalul de gardă Aleea Canalului12DS 33
SAT FĂRCĂȘEȘTI 
1De la hotar sat Fărcășești- Moșneni  până la hotar sat Valea cu ApăStrada Principală1-1092-118DJ 674, DC 73
2De la Strada Principală la canal de gardăPiața Minerilor1-3DS 50
3 De la Strada Principală la gospodăria Chivoiu Liviu Aleea Păducelului2DS 49
4De la Strada Principală la Biserica BroștenițaStrada  Bisericii1-52-4DS 48
5De la Strada Principală la Strada BisericiiStrada Pârâului1-332-18DS 46
6De la Strada Pârâului la gospodărie- Ispir AnicaAleea Păpădiei1-72-4DS 47
7De la Strada Pârâului la gospodărie-Cruceru VlăduțAleea Ogorului1-3NECLASIFICAT
8De la Strada Pârâului la gospodărie Frătuțu CostelAleea Pădurii1NECLASIFICAT
9De la Strada Pârâului la gospodărie-Constantinescu VasileAleea Macului12NECLASIFICAT
10De la Strada Principală la gospodărie ToporâȘte VerginicaAleea Dispensarului1NECLASIFICAT
11De la Strada Principală la gospodărie Preda DorelAleea Câmpului12DS 45
12De la Strada Principală la hotar comuna BâlteniCalea Rovinari2DJ 674
13De la Strada Principală la cimitir sat FărcășeștiCalea Cimitirului12-16DS 43
14De la Strada Principală la hotar comuna NegomirStrada  Zătreni1-232-26DJ 674 B
15De la Strada Zătreni la biserica ZătreanaAleea Bisericii12DS 42
16De la Strada Zătreni la ferma Petrică LucianCalea Fermierului  NECLASIFICAT
17De la Strada Principală la Strada ZătreniStrada  Zorilor1-232-24DS 39
18De la strada Morii la  strada ZorilorStrada Ogașului1-212-26DS 37
19De la Strada Zătreni la bazinul de apă FărcășeștiCalea Bazinul de ApăNECLASIFICAT
20De la strada Ogașului la  gospodăria Constantinescu ConstantinAleea Codrului1-32-8DS 44
21De la strada Ogașului la  strada ZătreniStrada Dealului2-8DS 38
22De la strada Zătreni la  strada OgașuluiAleea Amurgului1DS 41
23De la Strada Principală la gospodăria Popescu ȘtefănicaAleea Liliacului1-32-8NECLASIFICAT
24De la Calea Rovinari la Cartierul CariereiAleea CariereiNECLASIFICAT
25De la Aleea Carierei la zona administrativă Cariera RoșiaCartierul  Carierei1NECLASIFICAT
 SAT FĂRCĂȘEȘTI– MOȘNENI 
1De la biserica Fărcășești –Moșneni la hotar sat FărcășeștiStrada Principală1-1172-116DC 73
2De la strada Principală la gospodăria Etăgan Sevastița Strada  Dealului 1-152-20DS 55
3De la strada Dealului la gospodăria Boltașu GrigoreAleea Stejarului1-52-10DS 57
4De la strada Principală la strada Dealului Strada Prieteniei1-132-12DS 56
5De la strada Principală la gospodăria Purcărin CristianStrada Valea Soarelui12-6DS 54
6De la strada Principală la canal de gardăAleea  PajișteiDS 53
7De la strada Principală la stația 110 kwStrada StațieiDS 52
SAT ROȘIA – JIU
1De la hotar sat Rogojel la limită Carieră RoșiaStrada Principală1-2252-226DC 71
2De la strada Principală la gospodărie Mihai TiberiuAleea Izvorului12DS 81
3De la strada Principală la Bazinul de apăStrada Bazinului de apă 2DS 70
4De la strada Principală la hotar oraș RovinariAleea Rovinari DS 67
5De la strada Principală la hotar sat TimișeniStrada Drumul Carierei1-152-20D.C. 72
6De la strada Strada Drumul Carierei la fosta Secție de utilaje Strada Drumul  UtilajelorNECLASIFICAT
7De la strada Principală la Biserica Roșia JiuStrada Bisericii1-92-16DS 65
8De la strada Bisericii la cimitir Roșia JiuAleea CimitiruluiNECLASIFICAT
9De la strada Principală la limită Cariera PinoasaStrada Glăvan1-92-4DS 80
10De la strada Principală la limită oraș RovinariAleea Agriculturii12DS 68
11De la strada Principală la clădiri fosta EMC PinoasaStrada Curtea Minei1-52-6DS 66
12De la strada Bazinului de apă la expl. Agricolă  Aleea GospodaruluiNECLASIFICAT
SAT ROGOJEL 
1De la hotar comuna Câlnic la hotar sat Roșia JiuStrada Principală1-1072-118D.C. 70
2De la strada Principală la hotar oraș RovinariAleea TermocentraleiDS 72
3De la strada Principală la Biserica RogojelAleea Bisericii 1-5DS 73
4De la strada Principală la gospodărie Ungureanu IonStrada Priporului1-212-20DS 71
5De la strada Principală la gospodărie Cican NicolaeAleea PăduriiDS 74
6De la strada Principală la depozit cărbune Termocentrala RovinariAleea Depozitului12NECLASIFICAT
SAT TIMIȘENI     
1De la hotar sat Roșia Jiu la gospodărie Bîrhoată Polina, strada Boncii Strada Principală1-1312-222D.C. 72
2De la strada Principală la Sediu Cariera PinoasaAleea MinerilorNECLASIFICAT
3De la strada Principală la Stația 110kw TimișeniAleea Stației12-4DS 72
4De la strada Principală la gospodărie Pupăzan DumitruStrada Valea Stânii1-72-10DS 75
5De la strada Principală la At. electric PinoasaAleea AtelieruluiNECLASIFICAT
6De la strada Principală la Padurea TimișeniAleea DealuluiNECLASIFICAT
7De la strada Valea Stânii la gospodărie Bîrhoată Gheorghe Aleea Vâlcelei1NECLASIFICAT
8De la strada Principală la pădure Timișeni  Aleea  PăduriiNECLASIFICAT
9De la gospodăria Birhoata Nicolae la gospodăria  Pupăzan Gheorghe și strada PrincipalăStrada  Boncii1-272-28NECLASIFICAT
10De la strada Principală la limita Cariera PinoasaAleea  CariereiNECLASIFICAT
11De la strada Principală la Școala Primară TimișeniAleea Școlii2NECLASIFICAT
12De la strada Stației la cimitir TimișeniAleea CimitiruluiDS 78
13De la strada Principală la gospodărie Brînzan NicolaeAleea Stejarului1-32-4NECLASIFICAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

PRIPOREANU OVIDIU

                                                                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                               UAT FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                                 (exercitare cu caracter temporar)

                                                                                             Cf. Dispoziției nr. 72/ 17.05.2021,

                                                                                           BÎZU LIDIA


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 32

privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investiţii , CONSTRUIRE PARC DE JOACĂ GRĂDINIȚA PEȘTEANA DE JOS,COMUNA FĂRCĂȘEȘTI”

Având în vedere :

 • Proiectul de hotărâre nr. 5980 /10.08.2021, inițiat de dl. Drăgoescu Constantin – Primar.

–     prevederile OUG nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene,

–     documentația tehnico- economică la obiectivul de investiții” CONSTRUIRE PARC DE JOACĂ GRĂDINIȚA PEȘTEANA DE JOS,COMUNA FĂRCĂȘEȘTI” nr. 5843 / 02.08.2021,

 • Referatul de aprobare nr. 5981/10.08.2021 al domnului Drăgoescu Constantin – Primar,
 • Raportul de specialitate nr.5991/10.08.2021 al Compartimentului Achiziții Publice,
 • Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești,

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

    Art.1. Se aprobă documentația tehnico- economică la obiectivul de investiții ,, CONSTRUIRE PARC DE JOACĂ GRĂDINIȚA PEȘTEANA DE JOS, COMUNA FĂRCĂȘEȘTI”, nr. 5843 din 02.08.2021 .

   Art.2. Se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire a prezentei, Primarul comunei Fărcășești.

    Art.3. Secretarul General al UAT Fărcășești va comunica prezenta.

      Adoptată astăzi 31.08.2021, cu un număr de 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri.  (13 consilieri convocați și în funcție, 13 consilieri prezenți și în funcție)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

PRIPOREANU OVIDIU

                                                                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                               UAT FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                                 (exercitare cu caracter temporar)

                                                                                             Cf. Dispoziției nr. 72/ 17.05.2021,

                                                                                           BÎZU LIDIA


–––––––––––––––––––––––––––––––––––

ROMÂNIA

JUDEȚUL GORJ

CONSILIUL LOCAL  FĂRCĂȘEȘTI

HOTĂRAREA    NR. 33

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli si al activităților finanțate

 integral din venituri proprii al Comunei Fărcășești cu suma de 26,5 mii lei

Având în vedere :

 • Proiectul de hotărâre nr. 6306 /25.08.2021, inițiat de dl. Drăgoescu Constantin – Primar.
 • adresa 2061/22.07.2021  a Liceului Tehnologic Roșia Jiu înregistrata cu nr. 5680 / 26.07.2021;
 • adresa 2331/19.08.2021  a Liceului Tehnologic Roșia Jiu înregistrata cu nr. 6199/ 19.08.2021;
 • prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale,
 • prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
 • referatul compartimentului financiar – contabilitate nr. 6275/24.08.2021;
 • Referatul de aprobare nr. 6308/25.08.2021 al domnului Drăgoescu Constantin – Primar,
 • Raportul de specialitate nr.6307/25.08.2021 al Compartimentului Contabilitate,
 • Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Fărcășești,

      Prevederile art. 196 alin 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

           Art.1. Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii pe anul 2021 la capitolul 65.10. Învățământ cu suma de 26,5 mii lei si la capitolul 67.10 – Cultura, recreere si religie, conform tabelului;

ExplicaţiiCod indicatorBuget trim IIIInfl. trim IIIBuget  final trim III
Venituri01.02102+26,5128,5
Venituri din prestari de servicii si alte activitati33.1042+1,543,5
Taxe si alte venituri din invatamant33.10.050+1,51,5
Transferuri voluntare, altele decat subventiile37.100+1515
Donatii si sponsorizari37.10.010+1515
Subventii de la alte administratii43.1060+1070
Subventii pentru institutii publice43.0960+1070
Cheltuieli50.02102+26,5128,5
Bunuri și servicii2081+26,5107,5
Invatamant65.102+26,528,5
Bunuri si servicii202+26,528,5
Alte bunuri si servicii pt functionare20.01.300+1,51,5
Bunuri de natura obiectelor de inventar20.050+2525
Alte obiecte de inventar20.05.300+2525

                Art. 2. Rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Fărcasesti, la capitolul 67.02. – Cultura, recreere si religie, conform tabelului:

ExplicaţiiCod indicatorBuget trim IIIInfl. trim IIIBuget  final trim III
Cultura, recreere si religie67.020.500.5
Cheltuieli50.020.500,5
Bunuri și servicii200.500,5
Reparatii curente20.02.0-10-10
Transferuri intre unitatile admin publice510+1010
Transferuri catre institutii publice51.01.010+1010
Camine culturale670203070.5-10-9.5
Bunuri si servicii200.5-10-9.5
Reparatii curente20.020-10-10
Sport670205010+1010
Transferuri intre unitatile admin publice510+1010
Transferuri catre institutii publice51.01.010+1010

              Art.3. Secretarul General al UAT Fărcășești va comunica prezenta.

       Adoptată astăzi 31.08.2021, cu un număr de 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri.  (13 consilieri convocați și în funcție, 13 consilieri prezenți și în funcție)

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

PRIPOREANU OVIDIU

                                                                                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                                               UAT FĂRCĂȘEȘTI

                                                                                                 (exercitare cu caracter temporar)

                                                                                             Cf. Dispoziției nr. 72/ 17.05.2021,

                                                                                           BÎZU LIDIA