Vizita Marelui Voevod Mihai în județul Gorj

 

         Având în vedere evenimentul nefericit care a avut loc zilele trecute, în acest context general, vom prezenta în continuare un moment de mare amploare care a avut loc în anul 1934 în Târgu Jiu. Astfel, ziarul „Gorjanul”, cea mai importantă publicaţie a judeţului Gorj din acea perioadă, prezenta în Nr. 38 din 21 septembrie 1934 VIZITA MARELUI VOEVOD MIHAI în Târgu Jiu şi în Gorj. Publicaţia se păstrează în biblioteca Serviciului Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale:

„În ziua de 12 c. Măria Sa Mihai, Mare Voevod de Alba Iulia, Moştenitorul Tronului, a fost oaspete oraşului nostru.

Marele Voevod, însoţit de George Tătărescu, preşedintele consiliului de miniştri şi de d. col. Grigorescu, adjutant regal, au intrat în dimineaţa zilei de mai sus pe pământul Gorjului, prin defileu, venind dela Petroşani.

La mănăstirea Lainici Măria Sa a fost salutat de d. Em. Săvoiu, prefectul judeţului.

La 10 jum. Înaltul Oaspe a descins din automobil în faţa bisericii catedrale, fiind primit în nesfârşite urale de marea mulţime ce-L aştepta.

În prezenţa Măriei Sale, la catedrală s-a oficiat un Te-Deum, la care au participat un număr restrâns de invitaţi, dintre intelectualii oraşului.

După terminare, Marele Voevod Mihai s-a îndreptat la mormântul Eroinei Ecaterina Toderoiu, pe care a depus flori.

A vizitat apoi sala de recepţii a palatului comunal. Măria Sa Mihai ieşind în balconul primăriei, împreună cu d. Tătărescu, a fost obiectul celei mai călduroase manifestaţiuni de simpatie, poporul ovaţionându-L îndelung.

Coborând, Marele Voevod şi suita s-au îndreptat pe jos spre parcul oraşului, în care se aflau mii de săteni şi sătence în frumosul nostru port gorjenesc.

La muzeul „Alexandru Ştefulescu”, Marele Voevod a fost primit de d-na Aretie G. Tătărescu, preşedinta Ligii naţionale a femeilor române din Gorj ”.

D-na Tătărescu şi d. prof. C. Nicolaescu-Plopşor au dat lămuririle necesare Marelui Voevod, Măria Sa arătând mult interes pentru rarele piese văzute în acest muzeu.

Marele Voevod a mers apoi la podul Jiului, acolo unde în 1916, bătrânii şi copiii Gorjului au oprit năvala duşmană.

La ora 1 jum. Măria Sa a plecat la Poiana, luând masa la d. prim ministru Tătărescu.

La ora 3 ½  Înaltul Oaspe a plecat spre Polovragi, vizitând mânăstirea şi peştera. Aici a fost întâmpinat de d. Eug. Băcescu, prefectul jud. Vâlcea, care L-a însoţit în drumul pe care Măria Sa l-a făcut la Curtea de Argeş.

Dela frontiera judeţului Gorj, d. prim ministru Tătărescu s-a înapoiat la Tg-jiu, iar în sala aceleiaşi zile a plecat la Bucureşti.”

Cristina Vasiloiu