EVENIMENT Aniversările învățământului superior gorjean marcate printr-o lucrare monumentală

Loading

 

Ultima parte a anului 2017 a fost marcată de două mari evenimente aniversare în viața învățământului superior de la Târgu-Jiu, împlinirea a unui sfert de veac de la înființarea Universității ”Constantin Brâncuși”(octombrie 1992) și sărbătorirea a 45 de ani din momentul când la Târgu-Jiu se deschideau cursurile învățământului superior tehnic de scurtă durată. Profesorul universitar doctor Onisifor Olaru a reunit cele două evenimente într-o lucrare monumentală intitulată ”Învățământul superior gorjean-file de istorie”, carte apărută la prestigioasa Editură ”Scrisul Românesc” din Craiova.

În cele peste 1000 de pagini, demersul istoriografic  al prof. univ. dr.ing. Onisifor Olaru poartă cititorul printr-o perioadă culturală excepțională jalonată de înființarea în 1972 la Târgu-Jiu a învățământului superior tehnic de scurtă durată(subingineri) și de crearea, pe această structură, a Universității ”Constantin Brâncuși” în 5 octombrie 1992. Onisifor Olaru este martorul direct al tuturor evenimentelor redate în carte de aici importanța uriașă a demersului său istoriografic. Reținem și faptul că o lucrare de asemenea dimensiune nu ar fi putut vedea lumina tiparului fără sprijinul firmei Artego și al lui Viorel David. Remarcăm și faptul că apariția cărții nu se face în cel mai bun moment din istoria Universității, actuala conducere nu a avut un reprezentant la evenimentul de lansare iar numărul de studenți a scăzut dramatic.

 

O tradiție de 45 de ani

La 10 decembrie 2017  s-au împlinit 45 de ani din momentul când la Târgu-Jiu s-au deschis cursurile învățământului superior tehnic de scurtă durată.Potrivit documentării oferite de prof. univ. dr. Ing. Onisifor Olaru, examenul de admitere al primei serii de subingineri a avut loc în zilele de 4-5 decembrie 1972 în cadrul Liceului Energetic iar deschiderea festivă a anului universitar s-a făcut în sala de festivități a Muzeului Județean Gorj. Începuturile s-au făcut în cadrul Liceului de Materiale de Construcții sub coordonarea Universității din Craiova și a două unități economice emblematice pentru Gorjul acelor vremuri, Termocentrala Rovinari și Combinatul de Lianți și Azbociment Bârsești. Au fost 56 de studenți la început, 21 la secția ”Utilaje pentru industria materialelor de construcții” și 35 la secția ”Centrale termoelectrice”. Coordonarea activităților de la Târgu-Jiu a revenit încă de atunci profesorului Gheorghe Mihăiță. Despre acesta și ceilalți oameni de la catedră își amintește Onisifor Olaru: ”Am avut șansa, ca student la Facultatea de Electrotehnică a Universității din Craiova, să-i cunosc pe toți profesorii care s-au deplasat, fără nici o reținere, la Târgu-Jiu pentru a desfășura activități didactice aici(…). Prezența lor la Târgu-Jiu era o dovadă a calității învățământului superior care se desfășura în tânărul centru universitar”.

 

25 de ani de UCB

 

Cu un sfert de veac în urmă, apărea HG nr 288/1 iunie 1992 privind înființarea Universității ”Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu în ministeriatul lui Mihai Golu. Autorul reține o mențiune specială din HG de înființare, în art. 1 se preciza că noua universi

tate s-a făcut ”…prin reorganizarea Secțiilor de subingineri din municipiul Târgu-Jiu ale Universității din Craiova și a celor patru 4 secții de învățământ superior existente în prezent”. Reținem pe lângă contribuțiile lui Nicolae Mischie, Gheorghe Caralicea Mărculescu, Toni Greblă și alți politicieni din vremea aceea, faptul că Mihai Go

lu, ministrul Educației din vremea aceea, era gorjean din Poienarii Gorjului. Acesta a participat la 5 octombrie 1992 la deschiderea primului an de învățământ universitar la Târgu-Jiu.  Primul rector al noii Universități a fost Valentin Paliță, cel care la recenta lansare a cărții-20 decembrie 2017-rememora momentele de acum 25 de ani. Primul Senat al UCB avea următoarea componență: conf. univ. dr. Valentin Paliță; prof. dr. Ing. Gheorghe Mihăiță; conf. dr. Ion Constantin Dima; șef lucrări dr. Ing. Gheorghe Tauru; șef lucrări ing. Onisifor Olaru; șef lucrări ing. Aurelian Țîrcă; șef lucrări ing. Vasile Cosma.

 

Profesiune de credință

Autorul cărții, prof. univ. dr. ing. Onisifor Olaru, scrie despre această carte: ,,Am fost martorul acestor evenimente și am constatat că timpul, în curgerea lui nemiloasă, începe să aștearnă vălul uitării peste aceste evenimente. Și, atunci, m-am hotărât să dau timpul înapoi, și ajutat de foste și actuale cadre didactice, de foști studenți ai acestei universități, de documente și surse electronice de stocare a informației , să ridic acest văl al uitării de pe o istorie, pe care trebuie să și-o însușească și cei care nu vor,  a efortului unor oameni care  nu au avut șansa și ambiția să facă din orașul Târgu Jiu un oraș cunoscut nu numai prin operele lui Constantin Brâncuși, ci și prin existența unei universități care, aici,  în ,,țara,,  lui Brâncuși,  aproape de casa lui, nu putea purta alt nume decât numele său.(…)

Această universitate trebuie să fie locul unde radiază știință, informație de ultimă oră și de unde generațiile de studenți care au ieșit și vor ieși de pe porțile ei îi poartă cu mândrie numele acolo unde se află, fie în țară, fie în nu știu ce colț de lume.

Ea trebuie să fie un loc al gândirii libere, al toleranței, al prieteniei și, nu în ultimul rând, al iubirii de oameni, atribut al democrației, ale Europei moderne de azi și de mâine.

Pentru că, dacă iubire nu e, nimic nu e”.