Societatea Veteranilor Grade Inferioare „Valea Jiului” Târgu-Jiu

La data de 24 ianuarie 1919, s-a înfiinţat în oraşul Târgu Jiu, o societate cu numele „Valea Jiului” a cărei emblemă era un vultur ce trecea în zbor munţii Carpaţi brodat pe o parte a drapelului care era inscripţionat şi cu numele societăţii iar pe cealaltă parte se afla stema ţării împreună cu inscripţia „Fondată la 24 ianuar 1919 sub glorioasa domnie a Majestăţii Sale Regelui Ferdinand I Rege al tuturor Românilor” iar sub această inscripţie se aflau înscrise cuvintele „Nihil Sine Deo”.

Majoritatea celor care au activat în Societate proveneau din Regimentul 18 Gorj
Majoritatea celor care au activat în Societate proveneau din Regimentul 18 Gorj

Sediul principal al acestei societăţii se afla în oraşul Târgu Jiu iar la cerere se puteau înfiinţa şi filiale în alte comune ale judeţului Gorj care trebuiau să se conformeze şi să se administreze în limitele statutului societăţii.

Din Statutul Societăţii

Scopul înfiinţării acestei societăţi era acela de a crea pentru membrii săi un cerc privat de întruniri şi petreceri, de a favoriza întreţinerea bunelor relaţii şi dezvoltarea sentimentelor de camaraderie, de a ridicarea morala şi cultura membrilor săi, de a lupta pe toate căile legale pentru împroprietărirea tuturor mobilizaţilor fie ţărani sau orăşeni indiferent de ocupaţie sau funcţie, de a interveni pentru ca statul să pună la dispoziţia împroprietăriţilor materialele necesare din pădurile sale precum şi uneltele de muncă şi vitele de tracţiune care să poată fii achitate în rate, preferinţa încadrării veteranilor în funcţiile de stat, judeţ sau comună, înaintea tuturor acelora care nu au luat parte sub nici o formă la război, înlocuirea învăţătorilor, preoţilor sau primarilor cu funcţii în cadrul băncilor populare, care trebuiau să se consacre doar meseriilor pe care şi le-au ales, cu veteranii sau fii acestora, scutirea de taxe pentru înscrierea în şcoli a copiilor veteranilor, obţinerea de reduceri pentru C.F.R. şi alte astfel de mijloace de transport. Societatea avea să colaboreze cu toţi membrii săi veterani de război comercianţi în vederea aplicării de reduceri pentru membrii societăţii la mărfurile aflate în magazinele acestora dar să şi publice un ziar care să apere interesele societarilor.
Tot în acest scop, Societatea „Valea Jiului” avea „a stărui pe toate căile ca trădătorii, dezertorii şi ne supuşii să primească pedeapsa meritată, înscriindu-i în cartea neagră a societăţii şi dând publicităţii numele lor, ca societarii să se ferească de ei, rupând orice raporturi sociale”. Aveau să intre în categoria acestora şi cei care luptaseră pentru inamic. În caz de deces a unui membru acesta trebuia înmormântat cu onoruri militare iar membrii veterani din localitatea de domiciliu a decedatului aveau obligaţia de a fi prezenţi la această manifestare.
Societatea a fost înfiinţată pe termen nelimitat şi se putea dizolva doar în cazul când în cadrul acesteia ar fi rămas un număr de cel puţin 20 de membrii care în cazul dizolvării puteau să vândă la licitaţie bunurile societăţii iar banii obţinuţi să îi doneze unui institut de binefacere sau pentru invalizii de război.
Membrii erau împărţiţi în trei categorii: de onoare, donatori şi activi. Membrii de onoare se propuneau de către comitetul societăţii cu acordul adunării generale, membrii donatori erau aceia care donau societăţii o sumă de cel puţin 300 lei iar dintre membrii activi puteau face parte orice veteran care a luat parte la campania din 1916-1918 cu grad inferior făcând dovada cu livretul militar sau certificatul eliberat de cercul de recrutare. Prizonierii şi mobilizaţii pe loc puteau face parte din societate numai după clarificarea situaţiei lor militare.
Fiecare membru avea să achite o cotizaţie lunară de 2 lei plus taxa de înscriere în valoare de 5 lei în care intra şi costul diplomei şi a statutului. În schimbul acestor cotizaţii membrii beneficiau, în caz de boală, de medicamente iar în caz de deces, familia decedatului primea un ajutor bănesc în valoare de 200 lei. În lipsă de rude, societatea se îngrijea de înmormântarea decedatului în limita unor cheltuieli de 200 lei.
La prima adunare a societăţii, întrunită la data de 28 ianuarie 1919, au fost aleşi şi conducătorii acesteia astfel: Preşedinte, cu 12 voturi, avocatul Ion Mihail Gele, vicepreşedinţi au fost aleşi Petre Ruianu şi D. Condoiu, secretari C. Bărbulescu şi Tr. Bărbulescu iat casier Th. Alexandrescu.
Printre membrii acestei societăţi s-au mai aflat: C. Flitan, Pantilimon N. Vişan, Constantin Popescu Dobriţa, Spirea Dumitrescu, N. Călinoiu, Ion Olaru, T. Corobea, Ion Florescu, Gh. Bărbulescu, D-tru Şt. Borcoş, Vasile Ifcovici, I. Lăzărescu, Carol Wexler, P. Miloşescu, Gh. Brătuianu, Ilie Nastovici, Eugen Negreanu, Ştefan Capeleanu, Nicolae N. Miloşescu, Petre A. Hortopan, V. Balica, I. Rădulescu, C. Catalinescu, Iancu Voller, Gr. C. Păvăloiu, Marin Golea, Radu Dumitrescu etc.

Daniel Cismașu