Acţiuni ale istoricilor la nivel local şi naţional

Ca în fiecare an, luna mai este foarte plină în activităţi la nivelul Societăţii de Ştiinţe Istorice din România(SSIR). Sub egida Societății de Științe Istorice din România – Filiala Gorj s-au desfășurat  la Târgu-Jiu în data de 25 mai 2016, lucrările Simpozionului Județean „Gorjul – vatră de istorie românească”, ediția a XXXI-a, cu tema: „Omagiu Alexandru Ștefulescu. Istoricii Gorjului și cărțile lor”. În zilele de 27 şi 28 mai 2016 s-au desfăşurat la Bacău lucrările Consiliului Naţional SSIR, Gorjul având trei reprezentanţi la nivelul acestei structuri care reprezintă toţi istoricii din România.

Şedinţa Consiliului Naţional de Istorie s-a desfăşurat la Bacău
Şedinţa Consiliului Naţional de Istorie s-a desfăşurat la Bacău

Oraşul Bacău a găzduit la finalul săptămânii trecute Consiliul Naţional al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România. Aşa cum a reieşit din documentele manifestării anuale a reprezentanţilor profesorilor de istorie, au participat reprezentanţii a 25 de filiale din cele 29 existente la acest moment în ţară. Reuniunea a fost prezidată de prof. univ. dr. Bogdan Murgescu, preşedintele SSIR din România, prof. dr. Bogdan Teodorescu, secretarul general SSIR şi prof. univ. dr. Alexandru Barnea, vicepreşedinte al SSIR. Din partea Gorjului au participat la lucrări prof. dr. Dorina Nichifor-membru al Biroului Naţional Executiv al SSIR, Cornel Şomâcu, secretar general SSIR Gorj şi Marcela Mrejeru, membru în Biroul Executiv SSIR Gorj.

SSIR, organizaţie reprezentativă

Pentru cei care nu ştiu încă, SSIR este o asociație profesională obștească, apolitică și independentă, al cărei scop este să stimuleze cercetarea științifică și didactică, să-și antreneze membrii în cercetarea istoriei locale, naționale și universale, să militeze pentru o atitudine corectă față de trecutul istoric și față de rolul acestei discipline în școală. Organizația se adresează profesorilor de istorie, cercetătorilor, studenților și elevilor, și oricărei persoane interesate în domeniul științelor istorice
SSIR s-a constituit la 9 iunie 1949, mai întâi reunind istorici și filologi sub titulatura Societatea de Științe Istorice și Filologice, care funcționat astfel până în 1968, când cele două secțiuni s-au despărțit. Principalele activități în cei peste 60 de ani de existență au fost și sunt reuniunile științifice (sesiuni de comunicări, simpozioane), cursurile de vară (reformate în 1968) și publicarea revistei Studii și articole de istorie, cu apariție neîntreruptă din 1956. De-a lungul timpului SSIR a fost condusă de personalități ale științei istorice: academicienii Petru Constantinescu-Iași (1949-1977) și Ștefan Pascu (1977-1991) și profesorii universitari Nichita Adăniloaie (1991-1999), Ioan Scurtu (1999-2011) și Bogdan Murgescu (din 2011 și în prezent).

Istoricii gorjeni s-au reunit la manifestările anuale de la “Gorjul-vatră de istorie românească”
Istoricii gorjeni s-au reunit la manifestările anuale de la “Gorjul-vatră de istorie românească”

Un prim pas în direcţia bună

Aşa cum a subliniat în luarea sa de cuvânt preşedintele Bogdan Murgescu, SSIR s-a implicat cu toate forţele în dezbaterile cu privire la aprobarea noului plan-cadru pentru învăţământul gimnazial.
“Această decizie a fost rezultatul unei ample dezbateri naționale care a durat circa 3 luni, și la care au participat activ mulți dintre membrii SȘIR, cărora le aducem mulțumiri pentru efortul și implicarea spre binele comun. Apreciem totodată multitudinea de poziții exprimate în spațiul public cu privire la însemnătatea națională a disciplinei Istorie. După 17 ani de declin în ceea ce privește rolul și ponderea istoriei în învățământul gimnazial și liceal, acum putem constata o răsturnare a tendinței: la clasa a V-a disciplinei Istorie îi sunt alocate 2 ore pe săptămână față de 1 oră până acum.
Trebuie totuși să constatăm faptul că această realizare este cu totul insuficientă în raport cu nevoile presupuse de predarea în bune condiții a istoriei în școală. Poziția consecventă a Societății de Științe Istorice din România a fost aceea că, având în vedere rolul istoriei în cultivarea valorilor umaniste și moral-civice, cât și experiența concretă acumulată la clasă, este nevoie ca disciplinei Istorie să i se aloce cel puțin 2 ore pe săptămână la toți anii de studiu din învățământul gimnazial și liceal. Acest deziderat nu a fost satisfăcut de noul plan-cadru.”,a subliniat Bogdan Murgescu.

“Gorjul-vatră de istorie românească”, ediţia XXXI

Simpozionul din acest an a fost  organizat de SSIR Gorj în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Gorj, Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale și Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, fiind găzduit de către Colegiul Național „Ecaterina Teodoroiu” din Târgu-Jiu.Manifestarea a fost dedicată omagierii lui Alexandru Ştefulescu. Comunicările prezentate cu acest prilej au fost următoarele: Alexandru Ștefulescu, pionier al istoriografiei gorjene – prof. dr. Gheorghe Nichifor; Istoricul constituirii Bibliotecii „Christian Tell” – prof. dr. Elena Cornoiu; Relațiile politico-diplomatice și militare ale României cu Franța în Primul Război Mondial – lect. dr. Hadrian Gorun; Partidul Comunist Român – Filiala Gorj 1945-1948 – prof. Elvis Istudorescu; Biserică și Societate în județul Gorj 1864-1900 – prof. dr. Marcela Mrejeru; Secvențe din viața cotidiană a județului Gorj în mărturii ale vremii 1938-1958 – prof. dr. Dorina Nichifor; Evoluția administrativă a Dobrogei 1878-1913 – dr. Valentin Pătrașcu; Considerații privind evoluția vieții politice gorjene în perioada 1918-1938 – prof. Adriana-Simona Peptan; Moștenirea Magherilor – prof. Cornel Șomâcu; Colectivizarea pe Valea Gilortului (1949-1962), între memorie şi uitare – prof. Teodor Voicu; Războiul din Răsărit și influența asupra raportului dintre Putere și Opoziție – prof. Vasile Udroiu.