SJAN Gorj în activitatea anului 2016 (III)

Pe parcursul anului 2016 s-a urmărit îndeplinirea planului de activitate care a avut ca obiective perfecţionarea evidenţei arhivistice a fondurilor şi colecţiilor din depozitele proprii, asistenţa de specialitate la creatorii şi deţinătorii de arhive, valorificarea fondului arhivistic naţional, dar şi perfecţionarea şi modernizarea bazei logistice şi nu în ultimul rând continua perfecţionare profesională a întregului personal ceşi desfăşoară activitatea în instituţia noastră.

Arhiviștii gorjeni participă la multiple acțiuni în școlile gorjene
Arhiviștii gorjeni participă la multiple acțiuni în școlile gorjene

Amintim aici o serie de proiecte unde SJAN a fost partener sau organizator:
Simpozionul Judeţean “Gorjul – vatră de istorie românească”, eveniment organizat în colaborare cu Societate de Ştiinţe Istorice din România – Filiala Gorj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Muzeul Judeţean Gorj “Alexandru Ştefulescu”;
Expoziţia “24 ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Dunărene”, organizată în colaborare cu Muzeul Judeţean Gorj “Alexandru Ştefulescu”, vernisată la 22 ianuarie 2016, ora 10;
Microexpoziţia fotodocumentară “Tudor Vladimirescu în arhivele gorjene”, în cadrul proiectului organizat împreună cu Primăria Municipiului Târgu Jiu, Muzeul Naţional de Istorie a României şi Muzeul Judeţean Gorj în săptămâna Şcoala Altfel, 18-24 aprilie 2016, cu prilejul expoziţiei “Sabia lui Tudor Vladimirescu – Acasă după 195 de ani”. Domnul Hobeanu Ion a avut calitatea de ghid la acest eveniment;
Expoziţia fotodocumentară “9 MAI ZIUA INDEPENDENŢEI DE STAT, ZIUA VICTORIEI, ZIUA EUROPEI”, în data de 9 mai 2016, organizată în colaborare cu Consiliul Judeţean Gorj, Muzeul Judeţean “Alexandru Ştefulescu” Gorj, Biblioteca Judeţeană “Christian Tell” Târgu Jiu;
Evocare istorică “Ecaterina Teodoroiu în memoria gorjenilor”, organizată în colaborare cu Muzeul Judeţean Gorj;
Evocarea istorică “Tudor Vladimirescu în memoria gorjenilor – 195 de ani de la asasinarea lui Tudor Vladimirescu”, eveniment organizat în data de 27 mai 2016, la Casa memorială “Tudor Vladimirescu”, comuna Vladimir, în colaborare cu Consiliul Judeţean Gorj, Muzeul Judeţean Gorj “Alexandru Ştefulescu”, Biblioteca Judeţeană “Christian Tell” Târgu Jiu.
În data de 25 martie 2016, cu ocazia manifestărilor dedicate Poliţiei Române, instituţia noastră a contribuit cu prezentarea unor documente reprezentative referitoare la poliţia gorjeană.
Proiect Educativ Regional “Moştenirea Magherilor”, organizat în data de 4 iunie 2016 în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Şcoala Gimnazială “Antonie Mogoş” Ceauru-Băleşti, Societatea de Ştiinţe Istorice – Filiala Gorj;
Simpozion “Eroii Băleştiului în Primul Război Mondial”, organizat în colaborare cu Şcoala Gimnazială “Antonie Mogoş” Ceauru-Băleşti, Primăria şi Consiliul Local Băleşti, Societatea de Ştiinţe Istorice – Filiala Gorj etc.;
Simpozion, lansare de carte, lansare de reviste, prezentare film istoric, organizate în colaborare cu Şcoala Gimnazială Antonie Mogoş Ceauru, Asociaţia Cultul Eroilor “Regina Maria” Filiala Judeţului Gorj, Muzeul Judeţean “Alexandru Ştefulescu” Gorj ş.a. “100 de ani de la Luptele de la Podul Jiului”, în data de 25 octombrie 2016;
Proiect Educaţional “Unirea Românilor” (simpozion, concurs de istorie, excursie tematică, depuneri de coroane şi flori) realizat în colaborare cu Societatea de Ştiinţe Istorice din România – Filiala Gorj, Primăria şi Consiliul Local Băleşti, Palatul Copiilor Târgu Jiu, Asociaţia “Şcoala Gorjeană”, în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie 2016.
În data de 28 octombrie 2016 a avut loc în Parcul Coloanei Fără Sfârşit din Târgu Jiu “ADUNARE POPULARĂ”, fiind prezenţi la festivităţi Preşedintele României, Primul-Ministru, Prefectul Judeţului Gorj şi precum alte autorităţi locale. Pentru această manifestare instituţia noastră a identificat în biblioteca serviciului iar cu ajutorul Primăriei Municipiului Târgu Jiu a fost reeditat ziarul “Gorjanul” din anul 1933 unde apare Regele Carol al II-lea care decorează oraşul Târgu Jiu cu medalia “Virtutea Militară de Război”, cls. I. (manifestare organizată în Târgu Jiu în anul 1933). Cu sprijinul Arhivelor Naţionale ale României a fost identificată o copie a acestui decret care a fost transmisă instituţiei noastre şi prezentată o dată cu reeditarea ziarului.
În ceea ce priveşte asigurarea unor condiţii corespunzătoare de păstrare şi conservare a documentelor, activitatea laboratorului de legătorie sa concretizat în cursul anului 2016 prin legarea unui număr de 88 şi a 5 u.a. recondiţionate.

Paula Cristina Vasiloiu