Parcare retrocedată

Terenul pe care se află parcarea de pe str. Nicolae Titulescu, colț cu str. 1 Decembrie 1918, în suprafață de 228 m.p., a fost retrocedat fostului proprietar (în prezent decedat). Retrocedarea s-a realizat prin Decizia nr. 785 din 26.09.2007 a Curții de Apel Craiova, devenită irevocabilă prin Decizia nr. 3337 din 26.05.2008 a Înaltei Curți de Casație și Justiție.
În 2001, defunctul a solicitat Primăriei Municipiului Târgu Jiu, în baza Legii 10/2001, restituirea în natură sau în echivalent a suprafeței de teren deținute. Neacceptându-se modalitatea de soluționare a notificării prin acordarea de despăgubiri, s-a ajuns la formularea cererii de chemare în judecată de către fostul proprietar. Curtea de Apel Craiova a dispus restituirea în natură a suprafeței de 228 m.p.( teren pe care se află în prezent parcarea respectivă) și acordarea de despăgubiri pentru diferența de teren 227 m.p., suprafață pe care a fost construit un bloc de locuințe. Pentru această ultimă situație, dosarul a fost înaintat la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților în vederea soluționării.

One Comment on “Parcare retrocedată”

  1. A NU PECIFICATI CUI A FOST RETROCEDATA
    VA ESTE TEAMA?
    UNDE E COLOANA „VERTICALA.?
    SICTIR „DOMNILOR”

Comments are closed.