Sfârșitul examenelor tradiționale, rezultate confidențiale la Evaluarea Națională 2020

 4,491 total views

Ministerul Educaţiei şi Cercetării va publica rezultatele elevilor obţinute în urma susţinerii examenelor naţionale cu anonimizarea numelui şi a prenumelui, fiind prima dată de la intrarea în vigoare a Regulamentului general privind protecţia datelor când notele/ rezultatele candidaţilor vor fi afişate astfel. Se sfârșește astfel o întreagă tradiție și emoție, actualii elevi vor mai vedea afoșdarea rezultatelor doar în filme.

Potrivit Ministerului educației și Cercetării, “în conformitate cu prevederile art. 5 şi ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor – RGPD), precum şi cu solicitarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, MEC va publica rezultatele elevilor obţinute în urma susţinerii examenelor naţionale cu anonimizarea numelui şi a prenumelui. Este prima dată de la intrarea în vigoare a RGPD când notele/ rezultatele candidaţilor vor fi afişate astfel”.

În acest sens, miercuri, comisiile din unităţile de învăţământ/ centrele de exame au tipărit din aplicaţia informatică EvNat un raport ce va conţine: şcoala de provenienţă a candidatului, judeţul, numele şi prenumele candidatului, CNP şi codul unic aferent candidatului (ex: JJ0000000 (JJ – indicativul judeţului)).

Pe baza codului unic din raport fiecare candidat îşi va putea vedea rezultatele obţinute la examene.

“Listele afişate în centrele de examen şi pe site-ul evaluare.edu.ro vor conţine următoarele informaţii: codul unic al candidatului, şcoala de provenienţă, rezultatele probelor examenului şi media. Comisiile din unităţile de învăţământ/ centrele de examen vor informa candidaţii, în cursul acestei zile, că rezultatele vor fi afişate cu anonimizarea numelui şi a prenumelui”, se arată în comunicat.

MEC afirmă că decizia a fost luată, inclusiv, în baza consultărilor cu partenerii sociali – federaţiile sindicale reprezentative din învăţământ, reprezentanţii părinţilor, Consiliul Naţional al

Elevilor, Consiliul Naţional al Rectorilor – toţi fiind de acord cu anonimizarea datelor cu caracter personal, respectiv a numelui şi a prenumelui elevului