Şcoala gorjeană, faţă în faţă cu problemele societăţii moderne

„Nu eşti singur!” – campanie de promovare a sănătăţii mentale în rândul elevilor iniţiată de Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Gorj

Accederea societăţii moderne spre noi trepte ale cunoaşterii, în paralel cu pătrunderea în preocupările şi viaţa omului a noilor tehnologii, sunt realităţi care accentuează freamătul social, amplifică stresul cotidian, distorsionează comunicarea şi influenţează negativ atitudinea şi comportamentul individului indiferent de vârstă. Îndepărtarea tot mai rapidă de farmecul natural peren şi artificializarea accentuată a vieţii grăbesc ieşirea omului din binefacerile relaţiei armonioase cu mediul şi acutizează robotizarea modului său de a fi, de a coexista.
În faţa acestor derapaje, dezechilibrele afectiv-voliţionale din viaţa individului sunt din ce în ce mai numeroase şi complexe.  Sesizând declinul  stării de sănătate mentală, Organizaţia Mondială a Sănătăţii estimează că, la nivel global, peste 450 de milioane de oameni sunt afectaţi de tulburările mintale şi de comportament, de cele neurologice şi de consecinţele utilizării substanţelor psihotrope.
Crizele economice se asociază cu crize psihopatologice. „Nu ar trebui să surprindă pe nimeni că şomajul, datoriile şi relaţiile defectuoase pot reprezenta cauze pentru dezvoltarea unor boli mintale sau pot duce la sinucidere”, a declarat reprezentantul sanatoriului britanic Sane, Richard Colwill.
Astăzi,majoritatea adolescenţilor dezvoltă răspunsuri dezadaptative la situaţiile stresante din viaţa lor, confruntându-se cu stări de anxietate, depresie, tulburări de adaptare şi de comportament. Singurătatea, ca stare afectivă subiectivă, reprezintă un factor determinant pentru retragerea din viaţa socială, neasumarea responsabilităţilor  cotidiene şi afectarea generală a stării de bine.
În acest context, dezvoltarea unei noi arii de intervenţie – psihologia socială a sănătăţii şi a bolii – promite să ajute la găsirea soluţiilor uneia dintre cele mai critice probleme cu care se confruntă în prezent societatea modernă: menţinerea unei bune sănătăţi.
Astfel, reţeaua familiei şi a prietenilor apropiaţi pot să constituie un sprijin real pentru funcţionarea adaptativă în situaţii de criză. Membrii familiei şi prietenii pot fi o sursă de suport semnificativă pentru copiii şi adolescenţii cu psihicul în suferinţă. Care sunt beneficiile grupurilor – suport? În cadrul acestora, subiecţii pot fi ascultaţi şi ajutaţi să găsească resursele interioare pentru a face faţă stresului, pot fi ajutaţi la menţinerea unui stil de viaţă sănătos şi pot fi sprijiniţi în planul de tratament, acolo unde este cazul. Cercetările au arătat că, în condiţiile organizării acestor grupuri, beneficiile sunt mai mari, ajutând participanţii să progreseze, în ciuda problemelor existente.
Statisticile efectuate la nivel mondial, au arătat că persoanele care au mulţi prieteni, aparţin unei comunităţi solide, cultivă relaţii sociale puternice, autentice, sunt mai fericite.
Un studiu de sănătate mintală, efectuat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar Bucureşti, estimează că 8,2% din populaţia adultă din România îndeplineşte criteriile pentru a se încadra în diagnosticul de tulburare mintală (anxietate – 4,9%, dispoziţie – 2,3%, controlul impulsivităţii – 1,4%, tulburările legate de consumul de substanţe 1%).
Prin urmare, nevoia de implementare de programe şi proiecte educaţionale destinate prevenţiei primare a tulburărilor afective şi de comportament este mai mult decât justificată.
De aceea, CJRAE Gorj a acordat toată atenţia organizării acestei campanii, cu mesajul „Priveşte în jurul tău şi ai să vezi că nu eşti singur!”. Activităţile proiectate au început a se derula din ziua de 10 octombrie şi se vor încheia în data de 19 octombrie 2012, având ca scop întărirea coeziunii de grup în rândul elevilor din clasele I – XII din fiecare unitate de învăţământ preuniversitar care beneficiază de serviciile unui cabinet şcolar de asistenţă psihopedagogică. La acestea pot participa şi profesorii, părinţii elevilor, reprezentanţi ai comunităţilor locale. Obiectivele campaniei vizează dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi exprimare emoţională prin exerciţii tip building, încurajarea elevilor în a solicita sprijin de specialitate în situaţii dificile de viaţă, formarea în rândul elevilor a unor grupuri – suport în vederea ameliorării sentimentului de singurătate.
Campania a debutat în 10 octombrie 2012, de Ziua Mondială a Sănătăţii Mentale, cu organizarea Simpozionului Judeţean „Depresia: o criză globală”. La reuniunea organizată la sediul CJRAE Gorj, cu sprijinul Consiliului Judeţean Gorj, au participat specialişti de la Colegiul Psihologilor din România – Filiala Gorj, Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, CCD Gorj, Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, Spitalul de Urgenţă Târgu-Jiu, Direcţia de Sănătate Publică Gorj, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Gorj, Protoeria Târgu-Jiu Nord, Asociaţia „Europrotector” Craiova, Asociaţia Română de Oncologie „Sfânta Ana”, care au prezentat comunicări ştiinţifice despre tulburările mentale şi de comportament întâlnite la copii şi adolescenţi, despre consecinţele netratării la timp a depresiei, programe şi proiecte educaţionale folosite în prevenţia primară.
Programul de acţiuni al campaniei mai cuprinde activităţi team-building pentru întărirea relaţiilor de grup, activităţi în cadrul cărora elevii vor învăţa despre încrederea în celălalt, să ceară ajutor când se află în dificultate, să ofere sprijin celorlalţi când aceştia au nevoie şi să lucreze în echipă.
Vizitele la specialişti (consilieri şcolari, psihologi, psihoterapeuţi, medici psihiatri) organizate în cadrul campaniei reprezintă o altă activitate prin intermediul căreia elevii participanţi la campanie au posibilitatea să interacţioneze cu aceştia în spaţiul lor de lucru, familiarizându-se cu climatul unui cabinet specializat în oferirea de servicii psihologice şi psihiatrice. Contactul cu un astfel de  cadru socio-profesional ajută elevii să se detaşeze de propriile temeri şi prejudecăţi cu privire la cei care apelează la astfel de servicii, oferindu-li-se, astfel, o alternativă la suferinţa psihică trăită în singurătate şi tăcere.
Pentru a susţine acest demers de găsire a unor soluţii sănătoase la propriile probleme, prin căutarea unor factori de sprijin în situaţii dificile de viaţă, în cadrul campaniei se vor organiza focus-grupuri cu elevii grupului ţintă, cu tema „La cine apelezi atunci când te simţi singur sau trist?”
Caravana „Minte sănătoasă în corp sănătos” reprezintă o altă acţiune în cadrul campaniei destinată şcolilor din mediul rural în care nu funcţionează un cabinet de asistenţă psihopedagogică, pentru a veni în ajutorul elevilor  de aici. Aceasta se doreşte a fi un complex de acţiuni de conştientizare a elevilor, profesorilor şi părinţilor asupra importanţei pe care orice om este bine să o acorde stării de sănătate şi formării unui stil de viaţă sănătos; ea se desfăşoară sub forma unui turneu în 15 unităţi şcolare din judeţul Gorj în perioada 15-19 octombrie 2012.
Campania a fost proiectată şi coordonată de prof. psiholog Sonia Gorun, din cadrul Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Gorj, sprijinită îndeaproape de colegele sale, prof. sociolog Daniela Şcheau, prof. psiholog Nicoleta Popescu, prof. psiholog Ofelia Tulpan, prof. psihopedagog Claudia Crăciunescu, de întregul corp de salariaţi de la C.J.R.A.E. Gorj.
Acţiunile dedicate acestei campanii se vor finaliza în data de 19 octombrie 2012, când se sărbătoreşte „Ziua Europeană a Depresiei”, eveniment care va fi marcat de C.J.R.A.E. Gorj şi C.J.A.P. Gorj prin organizarea unor expoziţii de postere în şcolile participante, cu tema „Nu eşti singur!”.
Prof. Ion ELENA,
director al Centrului Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională Gorj