Proiect „Spirit Balcanic în Bucătărie”

Loading

EU-flag-Erasmus-_vect_POS Sigla_viitorulCapreniAsociaţia de tineret VIITORUL Căpreni, România implementează, în parteneriat cu Asociaţia Narodno Citalişte „Nadejda 1871” din Bulgaria, în perioada 01.08.2014-31.03.2015, proiectul “ Spirit Balcanic în Bucătărie”, finanţat de Comisia Europeană prin Programului Erasmus+ al Comisiei Europene, Acţiunea cheie 1 – Mobilitatea persoanelor, gestionat și monitorizat de către Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei și Formării Profesionale (ANPCDEFP) grupul ţintă fiind alcătuit din 18 tineri- 9 români și 9 bulgari – selectaţi ţinându-se cont de necesitatea respectării principiilor de egalitate de şanse şi gen.
Mobilitatea va avea loc la Tismana în perioada 29 ianuarie – 08 februarie 2015, ocazie cu care cei 18 tineri vor desfăşura activităţi educative non-formale având la bază metode moderne, care să-i antreneze să lucreze în echipă, într-o manieră unită, constructivă, în scopul dezvoltării personale, de a fi puşi să-şi cunoască viziunile asupra profesiei pe care o vor urma, să-şi cunoască și să-şi înţeleagă obstacolele, să găsească soluţii împreună.
Ei vor organiza : Cursuri de limba engleză, Ateliere de preparare de mâncăruri tradiţionale românești/bulgăresti, Activități de prezentare a portului, cântecului și dansului popular, Sesiuni de dezbateri-Modalităţi de protejare și promovare a patrimoniului cultural-tradiţii și obiceiuri etno-culturale și culinare, Combaterea stereotipurilor, prejudecăţilor și a altor fenomene care conduc la excludere și discriminare, întâlniri ale tinerilor participanţi la activitatea de schimb cu reprezentanţi ai autorităţilor locale.
Ioana DUDUIALĂ