Poliţia şi şcoala umăr la umăr

Loading

Elevii şi poliţiştii s-au simţit foarte bine cu prilejul activităţii desfăşurate

De ani de zile în Şcoala Generală Novaci s-a dezvoltat un parteneriat educaţional în cadrul căruia şcoala, poliţia locală şi familia şi-au dat mâna în vederea prevenirii violenţei şi a delicvenţei juvenile. Ne-am obişnuit cu chipurile zâmbitoare ale poliţiştilor deseori prezenţi în curtea şcolii, în cancelarie sau pe stradă. I-am invitat pe domnii poliţişti la „Şcoala părinţilor”, ocazie cu care elevii mici sau mari au înţeles că au în faţa lor tot oameni, şi nu personaje intangibile din filmele văzute de ei la televizor. Au fost încântaţi să afle că şi d-nul comisar „X”era cândva un năzdrăvan ca şi ei, pus pe şotii şi uneori certat de părinţi că nu a scris o temă sau a fugit la joacă fără voia mamei.
La sfârșitul lunii martie, prietenii noştri poliţişti ne-au invitat la locul dumnealor de muncă cu ocazia sărbătoririi Zilei poliţiei. Timizi şi miraţi de neobişnuita vizită, copiii au intrat pe poarta poliţiei cu ochii aţintiţi pe cele patru maşini albe. „Niciodată n-am urcat într-o maşină a poliţiei.”, comenta unul dintre micii vizitatori. „A! Uite o puşcă, şi pistoale adevărate!”-zicea altul.
Nevinovatele comentarii au fost întrerupte de prezenţa domnilor poliţişti îmbrăcaţi în haine de sărbătoare. Domnul comisar Cir Constantin ne-a vorbit despre rolul poliţiei în viaţa socială a localităţii şi i-a sfătuit pe elevi să nu devină „clienţi” ai poliţiei, să respecte legile, să ajute poliţia când e vorba de prinderea sau depistarea eventualilor infractori.
Replica elevilor nu s-a lăsat aşteptată. Cu dorinţa de a descreţi frunţile domnilor cu caschetă albă sau albastră, prin cântece şi versuri copiii le-au amintit că a sosit primăvara , că viaţa cotidiană îşi urmează cursul indiferent de anotimp, că novăcenii s-au născut cu dragoste şi respect pentru locurile natale. Actul dreptăţii divine a fost invocat de către elevele membre ale Ansamblului folcloric al şcolii care au interpretat o variantă locală a baladei Mioriţa. Cântecul duios al baladei a fost înlocuit de sirenele maşinilor poliţiei. Amuzaţi şi fericiţi că pot urca într-o astfel de maşină care pe stradă pur şi simplu te intimidează, copiii au trecut la volan, au învăţat comenzile de bord şi au pornit alarmele într-un vacarm general. Prezentarea armamentului din dotare de către domnul comisar Eva Constantin a fost un alt punct de atracţie pentru elevii care au pus mâna pe pistoale imaginându-şi că sunt în filme.
Activitatea a fost extrem de reuşită iar copiii şi-au dat seama că meseria de poliţist nu e tocmai simplă dar poate fi o eventuală orientare pentru profesia spre  care vor opta în viitor. Dascăli, poliţişti şi elevi am înţeles că vom avea o viaţă decentă, bazată pe respect, că educaţia îşi va spune cuvântul dacă vom fi mereu alături când e vorba respectarea legilor care privesc drepturile şi libertatea persoanei în statul de drept.
Instit. Elena Basarabă