Plăți în avans pentru fermieri

Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA Gorj) informează că, în aceaste zile, va autoriza la plată în avans fermierii care au depus cereri de plată în cadrul Schemei Unice de Plată pe Suprafaţă (SAPS) şi a Măsurii 2014 (M 214)– Plăţi compensatorii de Agromediu, campania 2015.

Fermierii pot beneficia de plăți pentru diverse activități, în funcție de suprafața de teren deținută
Fermierii pot beneficia de plăți pentru diverse activități, în funcție de suprafața de teren deținută

Potrivit art.1 din Regulamentul (UE) nr. 1748 din 30 septembrie 2015, de derogare pentru anul de cerere 2015, de la art. 75, alin. (1), al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, statele membre pot plăti în avans până la 70% in cazul plăţilor directe indicate în anexa I la Regulamantul (UE) nr, 1307/2013 şi de până la 85% în cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltării rurale menționat la art. 67, alin (2) din Regulamantul (UE) nr.1306/2013.
In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 900 din 27 octombrie 2015, privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţî directe şi măsuri de piaţă în agricultură, precum şi ajutoarelor specifice care se finanţează din Fondul European de Garantare Agricolă, sistemul informatic a fost pregatit pentru deschiderea sesiunii de avans pentru Schema de Plată Unică pe Suprafaţa (SAPS şi pentru Măsura 214 – Plăţi de Agromediu, in perioada 17 – 30.11.2015.
Pentru anul 2015, cuantumul schemelor pentru care se face plata în avans, este următorul:

  • 77,42 euro/ha pentru Schema de Plată Unică pe Suprafaţa (SAPS);
  • 124 euro/ha pentru Măsura – 214 “Plăţi pentru agromediu – pachetul 1- pajişti cu înaltă valoare naturală ;
  • 58 euro/ha pentru Măsura 214 “Plăţi pentru agromediu – pachetul 2- practici agricole tradiţionale ;
  • 209 euro/ha pentru Măsura 214 “Plăţi pentru agromediu – pachetul 3.1- pajişti importante pentru pasări, varianta 1 Crex Crex:
  • 130 euro/ha pentru Măsura – 214 “Plăţi pentru
  • agromediu – pachetul 4- culturi verzi;