I.N.C.R.E.A.S.E. la Şcoala Gimnazială „Sfântul Nicolae”

În perioada 1 iunie 2015-31 mai 2017, Şcoala Gimnazială „Sfântul Nicolae” derulează proiectul „Internationalization, new concepts and resources to enhance ablities for staff-education”(I.N.C.R.E.A.S.E.). Proiectul este cu finanţare europeană prin programul Erasmus+, axa K.A.1-Mobilităţi pentru formare profesională în domeniul educaţiei şcolare.

9 cadre didactice vor beneficia de perfecţionare
9 cadre didactice vor beneficia de perfecţionare

Şcoala Gimnazială „Sfântul Nicolae” a organizat joi, 26 noiembrie 2015, conferinţa de lansare a Proiectului I.N.C.R.E.A.S.E. Echipa formată din prof. pt. înv. primar Adriana Şurcă și prof. limba engleză  Mihaela Huică a aplicat pentru un proiect instituțional Erasmus+, axa KA1- mobilități pentru formare profesională în domeniul educației școlare.

Pentru pregătirea cadrelor didactice

Proiectul a obținut finanțare și se va derula în perioada 1.06.2015-31.05.2017. În proiect sunt cuprinse 8 cursuri la care pot participa un total de 9 cadre didactice titulare ale școlii. Cei care doresc să participe vor intra într-un proces de selecție după cum au anunţat cei implicaţi în echipa de proiect. Potrivit organizatorilor, proiectul INCREASE a fost conceput pentru a asigura o bază solidă în managementul instituţional şi în managementul clasei de elevi, pentru a abilita cadrele didactice de a acţiona în cel mai eficient mod posibil în oricare dintre situaţiile cu care Şcoala Gimnazială „Sfântul Nicolae” Tg-Jiu se confruntă. Astfel, prin activităţile demonstrative şi de tutorat ce vor fi realizate de către participanţii la mobilităţi se vor atinge mai multe obiective: înţelegerea şi aplicarea sistematică a unor modele eficiente de management adaptate situaţiilor concrete:centrat pe elev/centrat pe cadru didactic/centrat pe problemă; abilitatea tuturor cadrelor didactice de la învăţământul primar de a reacţiona creativ, prompt şi eficient în situaţii de învăţare, care pun probleme cu privire la particularităţile de vârstă  ale noilor generaţii de elevi care vin la şcoală(grup ţintă: elevi de 5/6-10 ani); participanţii vor putea oferi exemple de bună practică materializate prin activităţi şi metode de lucru moderne, eficiente, care vor susţine învăţământul incluziv în şcoală; îmbunătăţirea competenţelor pedagogice ale profesorilor care predau ştiinţe(incluziv matematică) pentru a oferi prin joc şi teatru o apropiere a elevului de disciplinele la care poate întâmpina dificultăţi de învăţare; abilitatea unor profesori în a crea jocuri educaţionale şi de a îndruma elevii în a utiliza cu discernământ mediile online; asigurarea suportului pentru educaţia antreprenorială, în sprijinul profesorilor de gimnaziu, pentru a simula împreună cu elevii activităţi de pregătire pentru viaţa economică: cum să-şi aleagă un job, să simuleze un start-up ş.a. În urma acestor activităţi, elevii de clasa a VIII-a vor alege în cunoştinţă de cauză profilul liceului.
Mai adăugăm faptul că la mobilităţile presupuse de proiect şi care vizează toate domeniile de dezvoltare ale şcolii vor participa 9 cadre didactice.