IPS Părinte Mitropolit Irineu, la ceas aniversar

Loading

Duminică, 16 noiembrie 2014, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu Popa, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, și-a sărbătorit ziua de naştere, la 57 de ani de viaţă. Pentru întreaga purtare de grijă şi binecuvântată postorire, ierarhii, clerul şi credincioşii din Mitropolia Olteniei i-au urat : „ sănătate, mulţi şi fericiţi ani întru aleasa slujire pe care Bunul Dumnezeu i-a încredinţat-o!”

„Să ne trăiţi întru mulţi ani Înaltpreasfinţite Părinte Mitropolit!”IPS Părinte Mitropolit Irineu Popa s-a născut la data de 16 noiembrie 1957, în localitatea Perişani, judeţul Vâlcea. La Taina Sfântului Botez a primit nume de Ioan. Din sânul familiei, Înaltpreasfinţia Sa a cules o aleasă educaţie creştină, prin care a dobândit apropierea treaptă cu treaptă de slujirea lui Dumnezeu.

În anul 1974 a bătut la poarta Mănăstirii Frăsinei, unde a fost primit mai întâi ca frate, urcând mai apoi, treaptă cu treaptă, frumoasa şi în acelaşi timp anevoioasa cărare a călugăriei. În anul 1975 s-a înscris la cursurile Seminarului Teologic „Sfântul Grigorie Teologul” din Craiova. În perioada 1981-1985 a urmat cursurile Institutului Teologic Universitar de la Bucureşti. Finalul acestei perioade a fost încununat prin susţinerea tezei de licenţă cu titlul: „Cunoaşterea lui Dumnezeu şi ideea de epectază la Sfântul Grigorie de Nyssa”. După absolvirea studiilor universitare, Părintele Mitropolit a îmbrăcat haina monahală, primind numele de Irineu. A urmat hirotonia sa întru ierodiacon (1985) şi ieromonah (1986).
În anul 1985 a fost admis la şcoala doctorală a Institutului Teologic din Bucureşti, unde a studiat pe disciplina Patrologie. Tema lucrării a fost: „Politica religioasă a împăratului Iustinian”, sub coordonarea pr. prof. dr. Ştefan Alexe. După ce, timp de un an de zile(1986-1987), a urmat cursuri de limbă şi literatură franceză în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din Grenoble, şi-a continuat studiile doctorale pe specialitatea Teologie Dogmatică la Institutul Teologic Ortodox „Saint Serge’ din Paris (1987—1990). În urma susţinerii tezei cu titlul „La Personne et la communion des personnes dans la theologie de Saint Basile le Grand”, elaborată sub coordonarea ştiinţifică a Pr. prof. dr. Boris Bobrinskoy, a fost investit de comisia doctorală cu titlul de doctor în teologie, cu calificativul „magna cum laude”. În paralel, a urmat şi cursuri de limba engleză la Londra (1989-1990), precum şi de arheologie biblică la Institutul de Arheologie Biblică din Tantur – Ierusalim (1990-1991). Între anii 1990-1991, a predat Istoria Bisericii Universale la Institutul Teologic „Saint Serge” din Paris.
În data de 6 septembrie 1991, Părintele nostru Irineu a fost rânduit, prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ca Arhiereu-vicar al Episcopiei Râmnicului, cu titulatura de „Slătineanul”. A fost investit ca Episcop prin Decretul nr.77 din 6 septembrie 1991 al Preşedintelui României. Slujba de hirotonie întru arhiereu a avut loc la data de 6 octombrie 1991. După douăzeci de ani de osteneală în această slujire, PS Părinte Irineu Slătineanul a fost ales de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, la data 8 iulie 2008, în scaunul de Arhiepiscop al Craiovei şi Mitropolit al Olteniei. Ceremonia de instalare în scaunul vlădicesc de la Craiova a avut loc la data de 27 iulie 2008, în Catedrala mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie”.

O bogată activitate didactică şi publicistică

Părintele Mitropolit Irineu şi-a început activitatea didactică la Facultatea de Teologie a Universităţii din Craiova, mai întâi ca profesor suplinitor la Catedra de Istoria Culturii şi Civilizaţiei Bizantine (1991-1994), venit prin transfer de la Institutul Teologic „Sfântul Serghie” din Paris. În 1994 a devenit titularul Catedrei de Teologie Dogmatică şi Morală (1994-1997), apoi conducătorul acesteia (1997 şi al Catedrei Sistematico-Practice (2004-2008). Din 24 ianuarie 2008, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit este Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din cadrul aceleiaşi instituţii.
În perioada 1999-2001, a activat pe postul de profesor de Teologie Morală la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna“ din Sibiu.
Între anii 2002-2005, IPS Irineu a urmat cursurile doctorale din cadrul Facultăţii de Drept „Nicolae Titulescu“ din Craiova, obţinând în anul 2005 titlul de doctor în Drept Civil cu teza „Raportul dintre preceptele morale creştine şi normele juridice”, elaborată sub coordonarea ştiinţifică a acad. prof. dr. Ion Dogaru, cu calificativul „magna cum laude”.
Pe lângă activitatea didactică, a desfăşurat şi o bogată activitate misionar-pastorală şi editorial-ştiinţifică. Pe tot parcursul activităţii universitare de până acum, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu a publicat numeroase cărţi, traduceri, articole şi studii de cercetare teologică. Dintre acestea amintim: „Iisus este Acelaşi, ieri şi azi şi în veac”, un laborios tratat de hristologie, publicat la Editura Mitropolia Olteniei, „Experienţe mistice la Părinţii Orientali”, vol. I-II, „Iconomia plinirii vremiloe în Iisus Hristos”, lucrări publicate la aceeaşi editură, „La Personne et la communion des personnes dans la théologie de Saint Basile le Grand”, lucrare prefaţată de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel şi publicată anul acesta la Editura „Basilica” a Patriarhiei Române.
Dragostea pentru carte a fost aşezată la loc de cinste în preocupările Înaltpreasfinţiei Sale. Atât Editura, cât şi Revista Mitropoliei fiind ridicate, prin publicaţii de valoare, la locul meritat, alături de marile foruri culturale din România.
În data de 22 noiembrie 2010, activitatea cărturărească a Mitropolitului nostru a fost încununată cu titlul de Membru de Onoare al Academiei Române.
În toată lucrarea sa arhierească, IPS Părinte Mitropolit Irineu a urmat îndemnul Mântuitorului Hristos de a fi cu adevărat „păstor de suflete”, ştiind totodată că „păstorul cel bun” este acela care „îşi pune viaţa pentru oile sale!”.
La ceas aniversar, rugăm pe Bunul Dumnezeu să dăruiască mulţi şi fericiţi ani Arhiepăstorului nostru, să-l ocrotească sănătos şi în pace, împlinind totdeauna cu bună-sporire lucrul mâinilor sale!

Biroul de presă al Mitropoliei Olteniei