Cu mintea limpede

proiect-europrotector-1 proiect-europrotector-2 proiect-europrotector-3Asociaţia EUROPROTECTOR implementează, în perioada Septembrie 2014 – Noiembrie 2015, proiectul “CU MINTEA LIMPEDE!”, finanțat de Comisia Europeană prin programul ERASMUS +, Acțiunea-cheie 3: Sprijin pentru reformarea politicilor – Dialog structurat: Reuniuni între tineri și factorii de decizie din domeniul tineretului.
Proiectul își propune creșterea șanselor de incluziune socială a adolescenților cu tulburări de sănătate mintală prin facilitarea accesului lor la servicii de specialitate, în cadrul unui parteneriat public privat.
OBIECTIVELE PROIECTULUI
Dezvoltarea abilităților a 35 de tineri de a identifica și analiza nevoile în domeniul creșterii accesului adolescenților și tinerilor la servicii de prevenire și tratament în domeniul sănătății mintale; 2. Dezvoltarea abilităților de comunicare, mobilizare și de lucru în echipă a 120 de tineri pe tema promovării sănătății mintale în rândul tinerilor și al comunităților; 3. Crearea de mecanisme de informare în domeniul importanței sănătății mintale pentru 1000 de tineri și 400 de adulți – cadre didactice, părinți; 4. Sensibilizarea a 1000 de persoane pentru a susține creșterea accesului adolescenților și tinerilor la servicii de prevenire și tratament în domeniul sănătății mintale printr-o petiție online; 5. Consolidarea colaborării public- private prin implicarea a 20 de entități publice și private în elaborarea de propuneri de îmbunătățire a legislației referitoare la accesul copiilor și adolescenților la servicii în domeniul sănătății mintale

Activități principale

Cercetare în rândul tinerilor – atitudinea față de tulburările sănătății mintale, accesibilitatea serviciilor de prevenire și tratament; Întâlnire a tinerilor cu responsabilii politicilor de tineret – Seminar regional; Întâlniri ale tinerilor cu responsabilii politicilor de tineret – Seminarii județene Gorj, Mehedinti, Olt, Dolj; Elaborarea și promovarea propunerilor de îmbunătățiri legislative; Sesiuni educative nonformale de promovare a sănătății mintale în rândul adolescenților și tinerilor

Activitățile de la Dolj și Gorj

În perioada 15-19 mai, s-a desfășurat la Craiova Seminarul regional cu participarea a 41 de tineri din Dolj, Olt, Gorj, Mehedinți și a 30 de experți invitați.
Cu sprijinul Directiei Județene pentru Sport și Tineret Gorj, s-a realizat, în perioada 27-28 Iulie 2015, la Târgu Jiu, Seminarul județean “CU MINTEA LIMPEDE!”, conform următoarei agende:27 Iulie- Atelier de formare a 30 de tineri ca promotori ai sănătății mintale; Definirea conceptului de sănătate mintală; Bariere în accesarea serviciilor de specialitate de către tineri; Comunicarea – noțiuni generale; comunicarea pentru inducerea de schimbări de comportament; Organizarea sesiunilor educative nonformale pentru tineri/ adulți
28 Iulie – Întâlnire cu responsabilii politicilor de tineret la nivel local /județean
Prezentarea proiectului și agendei activității (obiective, așteptări ale organizatorilor și ale participanților); Prezentarea tinerilor și experților participanți; Prezentarea Strategiei Europene în domeniul tineretului și a domeniilor de acțiune ale strategiei: Prezentarea programului ERASMUS + și a Acțiunii Cheie 3 – Întâlniri ale tinerilor cu responsabilii politicilor de tineret; Prezentarea politicilor și strategiilor în domeniul sănătății mintale a tinerilor, conform Comisiei Europene și Organizației Mondiale a Sănătății (Definirea stării de sănătate/ sănătate mintală; Sănătatea mintală ca prioritate politică a UE; Carta Europeană a Drepturilor Pacienților; Pactul european pentru sănătate mintală şi bunăstare); Prezentarea rezultatelor intalnirii regionale de la Craiova; Propuneri de completare a strategiilor expuse pe baza experienței participanților.

sigla-europrotectorASOCIAȚIA EUROPROTECTOR ROMÂNIA
E-mail: ro_protector@yahoo.com
europrotector@gmail.com    

 

EU-flag-Erasmus-_vect_POSProiect finantat de Comisia Europeană prin programul ERASMUS +; Acțiunea-cheie 3: Sprijin pentru reformarea politicilor – Dialogul structurat: Reuniuni între tineri și factorii de decizie din domeniul tineretului. Această publicație reflectă doar vederile autorului, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru utilizarea informației pe care o conține.