Comunicat de presă

Loading

comunicat-muzeu-suaProiectul ”Note Comune – Conectarea tradițiilor populare cu ajutorul tehnologiei moderne”, finanțat de Alianța Americană a Muzeelor www.aam-us.org, instituție a Departamentului de Stat al SUA, prin programul „Museums Connect” a reprezentat și reprezintă o colaborare inedită atât pe plan local, cât și pe plan național. Acesta este primul proiect internaţional al Muzeului Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu” şi o deschidere a sa către noi programe cultural educaţionale cu efecte ample asupra comunităţii locale.
Mulţumim Ambasadei SUA în România pentru tot sprijinul acordat pe întreaga perioadă de derulare a proiectului şi sperăm în dezvoltarea unor noi colaborări pe viitor.
„Note Comune” este un proiect cultural-educaţional în cadrul căruia elevii de liceu descoperă, dezvoltă şi promovează cultura tradiţională proprie, precum şi pe cea a partenerului. Proiectul este îmbogățit cu două mari concerte publice pentru comunitățile locale, concerte la liceu, ore deschise de muzică pentru elevi, cursuri de perfecționare pentru profesori în domeniul digital, vizite culturale.
Rezultat al unei colaborări iniţiate în octombrie 2013, dintre Clay Center for the Arts and Sciences din Charleston, Virginia de Vest, SUA, și Muzeul Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu”, proiectul s-a dezvoltat de-a lungul timpului (prin găsirea partenerilor de lucru, a echipelor de proiect, a artiștilor implicați) și a fost declarat câștigător în iulie 2014, alături de încă alte 8 proiecte internaționale din cadrul programului Museums Connect, ediţia 2014.
Parteneri în cadrul proiectului pentru fiecare dintre cele două instituții de cultură mai sus menționate sunt liceele Wahama din Mason County, WV, precum și Liceul de Muzică și Arte ”Constantin Brăiloiu”, care, prin elevii și profesorii participanți, s-au implicat activ în promovarea culturii proprii, coordonarea activităților educative și în organizarea manifestărilor necesare celor două schimburi culturale.
Desfășurat între august 2014 și iulie 2015, ”Note Comune” are ca scop promovarea culturii tradiționale prin folosirea tehnologiilor specifice secolului XXI, ca instrument de învățare continuă. Astfel, prin povestirile digitale și prin mixurile muzicale create, elevii au învățat despre cele două culturi – cea gorjenească și cea din zona Munților Apalași, despre asemănările și diferențele existente între cele două stiluri muzicale tradiționale.
Între august 2014 și iulie 2015, au avut loc în cadrul ”Note Comune”: 2 concerte publice de muzică populară apalașă – bluegrass și muzică tradițională gorjenească. Primul concert public a avut loc în luna octombrie 2014, în SUA, iar cel de-al doilea în luna aprilie 2015; 2 ore deschise sau ”masterclasses” ținute de profesorii de muzică implicați în proiect în fața elevilor celor două licee partener; 2 concerte la liceu, cu public elevii de liceu. Concertele au avut loc în octombrie 2014 la Liceul Wahama și în aprilie 2015 la Liceul ”Constantin Brăiloiu” din Târgu Jiu, în total fiind un public de peste 600 de elevi; 4 povestiri digitale create de elevii de liceu (Liceul Wahama și Liceul de Muzică Târgu Jiu); 2 compoziții muzicale digitizate create prin îmbinarea celor două stiluri muzicale. Compozițiile muzicale au fost create de elevii de la cele două licee participante sub coordonarea și îndrumarea profesorilor de muzică; 2 seturi de cursuri de pregătire profesională pentru profesori (unul în octombrie 2014 și unul în aprilie 2015), ţinute de Coordonatorii de Programe Educaţionale de la Clay Center; O comunitate online creată special pentru proiect, Google+ Common Notes, pentru comunicare şi interconectare în cadrul proiectului; 5 video conferințe Skype de comunicare directă (informare despre tradiții, pregătire materiale digitale, pregătire pentru schimburile culturale); Chestionare de evaluare pentru participanții la proiect și public înainte și după fiecare schimb cultural.
Publicul țintă al proiectului „Note Comune” este reprezentat de 25 de elevi români şi 25 elevi americani de liceu, alături de 2 profesori români, 2 profesori americani, precum şi de 2 artişti de muzică tradiţională românească şi 2 artişti de muzică tradiţională apalaşă.
Targetul secundar este reprezentat de restul elevilor şi profesorilor de la Liceul de Muzică şi Arte “Constantin Brăiloiu” din Târgu Jiu şi de la Liceul Wahama din Mason County.
De-a lungul a celor 12 luni de colaborare cultural-educaţională s-au obţinut următoarele rezultate: Comunităţile din judeţul Gorj şi Virginia de Vest şi-au sporit cunoştinţele despre cultura tradiţională proprie şi a partenerului implicat în proiect, aşa cum o arată chestionarele de evaluare completate de elevi, profesori şi artişti, dar şi cele completate de publicul larg; Potrivit chestionarelor, aproximativ 75% din elevii participanţi la proiect şi-au sporit cunoştiinţele în domeniul digital, prin crearea povestirilor digitale şi a mix-ului digital; 75% dintre profesorii implicaţi şi-au sporit cunoștiințele în domeniul digital media; 24% dintre elevi vor continua să studieze cultura partenerului din proiect, potrivit chestionarelor date înainte și după fiecare schimb cultural (octombrie 2014 și aprilie 2015).
Poveștile digitale, precum și mixul muzical digital creat prin îmbinarea celor două stiluri muzicale tradiționale, vor fi postate pe site-ul Muzeului Județean Gorj www.muzeugorj.ro, în cadrul unei secțiuni special creată pentru proiectul “Note Comune”.
Deși proiectul se va finaliza în curând, legăturile de prietenie dintre cele două părți din proiect vor continua dincolo de acest an de colaborare, prin sprijinul acordat în cadrul concursului Smithsonian Folkways, în cadrul căruia Liceul Wahama, prin profesorul de muzică Rachel Reynolds, va participa în această vară cu un proiect de muzică populară românească (lecții pentru profesorii de muzică despre muzica popular românească), schimb de partituri muzicale, dar și prin comunicare cu ajutorul site-urilor de socializare.

Alina Tița- manager proiect din partea partenerului Muzeul Județean Gorj