Mielul şi ouăle de Paşti, la control

În scopul prevenirii apariţiei toxiinfecţiilor alimentare şi a oricăror altor probleme de igienă şi siguranţă alimentară în perioada Sărbătorilor Pascale, este necesară intensificarea acţiunilor de supraveghere sanitară-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor. Ca urmare, se impune întreprinderea unor măsuri suplimentare concentrate asupra modului în care se produc, depozitează, transportă şi valorifică ouăle şi carnea de miel destinate consumului uman, precum şi alte produse alimentare.

Tăierea mieilor în afara centrelor specializate, interzisă
Tăierea mieilor în afara centrelor specializate, interzisă

Măsuri tehnico-administrative
În baza unui program de lucru stabilit de către directorul D.S.V.S.A. care să includă toţi inspectorii sanitari-veterinari şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul instituţiei, circumscripţiilor sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi circumscripţiilor sanitare-veterinare zonale, în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, va fi verificat modul în care sunt respectate condiţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din toate târgurile de animale, din pieţele agro-alimentare, unităţile de tăiere, procesare, depozitare, valorificare şi de alimentaţie publică şi va fi sancţionată orice încălcare a prevederilor legislaţiei sanitare-veterinare in vigoare.
Totodată, în perioada 08 – 25-04-2009, la nivelul D.S.V.S.A., la circumscripţiile sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi la circumscripţiile sanitare-veterinare zonale, va fi asigurată permanenţa, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică, vor fi afişate programul de lucru, persoana responsabilă şi numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspecte privind nerespectarea normelor sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.
D.S.V.S.A. Gorj a înştiinţat în scris primăriile asupra obligativităţii pe care le au autorităţile locale în sprijinirea respectării legislaţiei în domeniu şi asupra riscurilor pentru sănătatea publică ce decurg în cazul tăierii animalelor în spaţii neaprobate şi fără supraveghere sanitară-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor.
De asemenea, pentru spaţiile amenajate temporar de către administraţiile pieţelor în care să poată fi asigurate condiţiile minimale de igienă pentru tăierea şi prelucrarea primară (jupuire si eviscerare parţială) a mieilor şi iezilor, incluzând dotarea cu asomatoare, D.S.V.S.A. Gorj va asigura personalul de specialitate pentru supravegherea desfăşurării acestor activităţi şi efectuării controlului sanitar-veterinar al animalelor vii, precum şi produselor obţinute de la acestea.
Târgurile de animale sau punctele volante de sacrificare a mieilor, organizate de către administraţia pieţelor sau târgurilor, cu aprobarea primăriilor si avizul D.S.V.S.A. Gorj, vor fi supravegheate permanent de medicii veterinari oficiali pe toată durata funcţionării acestora.

Ouăle de Paşti
Ouăle sunt şi ele foarte căutate în această perioadă a sărbătorilor pascale. Pentru a nu apărea probleme, vor fi identificaţi şi monitorizaţi toţi producătorii şi comercianţii care valorifică ouă pentru consum uman şi toate fermele producătoare si centrele de ambalare ouă. De asemenea, se va face verificarea condiţiilor privind transportul ouălor, care trebuie efectuat numai în mijloace de transport auto aprobate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor şi însoţite de certificate sanitare veterinare, care să ateste sănătatea şi salubritatea acestora şi suspendarea aprobării sanitare veterinare pentru mijloacele de transport care nu mai îndeplinesc condiţiile sanitare veterinare; se va face verificarea depozitării şi comercializării ouălor şi interzicerea desfăşurării activităţii în spaţii improvizate în care nu este asigurată temperatura şi starea de igienă corespunzătoare; se va efectua examenul ovoscopic de către personalul sanitar-veterinar din cadrul circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de la pieţe pentru ouăle valorificate numai de către micii producători care posedă document de înregistrare sanitară veterinară pentru vânzare directă precum şi modul în care sunt îndeplinite condiţiile de desfacere a acestora in pieţele agro-alimentare; se interzice comercializarea ouălor cu coaja crăpată sau lovită şi a ouălor de raţă, care vor fi retrase de la vânzare şi dirijate pentru valorificare în scopuri tehnice, confiscare sau distrugere.

Centre de tăiere a mieilor
În anul 2008, au fost stabilite în judeţul Gorj ca centre de tăiere şi prelucrare primară a mieilor amenajate temporar în Tg.-Jiu, Motru, Novaci, Rovinari. Pentru anul 2009, D.S.V.S.A. Gorj a transmis notificări către toate administraţiile locale, dar au confirmat numai cele patru centre menţionate de mai sus, care vor efectua amenajări adecvate pentru a fi avizate temporar pentru sacrificarea mieilor.

Director executiv DSVSA, Ion Iliuţă