Locuitorii Plășii Novaci în războaiele neamului românesc (I)

Pentru amintirea eroilor căzuţi pe diferite câmpuri de luptă, originari din comunele fostei Plase Novaci, ne-am propus a vă prezenta numele acelor care, prin eroismul de care au dat dovadă, au contribuit la întregirea hotarelor ţării şi apărarea libertăţii. În această primă parte vom prezenta eroii căzuţi în războiul de independenţă, cele două războaie mondiale, din comuna Baia de Fier.

Gorjenii din fiecare comună și-au adus contribuția la lupta națională a poporului român
Gorjenii din fiecare comună și-au adus contribuția la lupta națională a poporului român

Modificarea lumii româneşti în substanţa sa interioară şi în manifestările ei exterioare a avut loc după dobândirea independenţei, act de mare curaj politic, declarat la 9 mai 1877, ce aducea după sine ruperea vechilor legături şi  anterioare, îndepărtarea restricţiilor impuse de Imperiul Otoman şi de Puterile Garante, stânjenitoare progresului economic şi politic. A reprezentat doar un moment pentru trecerea într-o etapă calitativ distinctă, prin perspectiva larg deschisă de modernizarea, în toate domeniile, dar în continuitatea unui proces evolutiv ce l-a precedat. Participarea României la cele două războaie mondiale a adus o expresie politică idealului unităţii naţionale, care nu s-ar fi putut desăvârşi fără îndelungate pregătiri economice, politice şi spirituale anterioare, fără uriaşele sacrificii materiale şi umane aduse de români.
Pentru amintirea eroilor căzuţi pe diferite câmpuri de luptă, originari din comunele fostei Plase Novaci, ne-am propus a vă prezenta numele acelor care, prin eroismul de care au dat dovadă, au contribuit la întregirea hotarelor ţării şi apărarea libertăţii. În această primă parte vom prezenta eroii căzuţi în războiul de independenţă, cele două războaie mondiale, din comuna Baia de Fier, urmând ca în articolele următoare să continuăm cu celelalte comune. Menţionăm faptul că evidenţa eroilor prezentaţi mai jos se găseşte în fondul arhivistic „Prefectura Judeţului Gorj” aflat în depozitele Serviciului Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale.

Eroii din Baia de Fier
Eroii din primul război: Rădescu I. Ion, contingentul 1916, regimentul 1 artilerie, necăsătorit; Brânzan D.C.-soldat, contingentul 1919, regimentul 1 grăniceri, necăsătorit; Deaconescu Ştefan-caporal, contingentul 1916, regimentul 58 infanterie, căsătorit, 5 copii; Guţu Ion-soldat, contingentul 1917, regimentul 58 infanterie, căsătorit, 2copii, Zaharia Dtru.-soldat, contingentul 1917, regimentul 1 grăniceri,necăsătorit; Gava Ion-sergent, contingentul1917, regimentul 1 grăniceri, necăsătorit; Udrea Nic.-soldat, contingentul 1911, regimentul 58 infanterie, căsătorit, 2 copii; Vladu Petre-soldat, contingentul 1918, regimentul 58 infanterie, căsătorit, 2 copii; Panduru Varnova-soldat, contingentul 1918, regimentul 1 artilerie, necăsătorit; Lunculescu Alex.-soldat, contingentul 1917, regimentul 1 vânători, căsătorit, 2 copii; Robu Petre-soldat, contingentul 1918, regimentul 58 infanterie, necăsătorit; Spilcu Dtru.-soldat, contingentul 1917, regimentul 58 infanterie, necăsătorit; Udrea Ion-soldat, contingentul 1918, regimentul 18 Gorj, necăsătorit; Diaconu Ion-soldat, contingentul 1916, regimentul 18 Gorj, necăsătorit; Matea Ion-soldat, contingentul 1917, regimentul 18 gorj, necăsătorit; Pătroescu Ion-soldat, contingentul 1918, regimentul 18 Gorj, necăsătorit; Flocea Vasile-soldat, contingentul1917, regimentul 18 Gorj, necăsătorit; Bâjea Ion-soldat, contingentul 1918, regimentul 18 Gorj,necăsătorit; Belu Const.-caporal, contingentul 1917, regimentul 18 Gorj, necăsătorit; Belicanu Nic.-sergent, contingentul 1918, regimentul 18 Gorj, necăsătorit; Ionaşcu Nic.- soldat, contingentul 1916, regimentul 58 infanterie, necăsătorit; Flondor Petre-sergent, contingentul 1916, regimentul 18 infanterie, căsătorit, 4 copii; Dâlmeanu Const.-soldat, contingentul 1917,regimentul 18 infanterie, necăsătorit; Diaconescu Ion-soldat, contingentul 1918, regimentul 18 infanterie, necăsătorit; Vasiloiu Ion-soldat, contingentul 1918, regimentul 18 infanterie, căsătorit, 1 copil; Matea Gheorghe-soldat, contingentul 1918, regimentul 18 infanterie, necăsătorit; Duculescu Gheorghe-soldat, contingentul 1918, regimentul 58 infanterie, căsătorit, 3 copii; Brânzan Dtru.-soldat, contingentul 1918, regimentul 18 infanterie, necăsătorit; Luculescu Ion-soldat, contingentul 1917, regimentul 18 infanterie, căsătorit, 2 copii; Mihuţescu Dtr.-soldat, contingentul 1916, regimentul 1 grăniceri, căsătorit, 4 copii; Chivulescu Paraschiv.-soldat, contingentul 1917, regimentul 18 infanterie, căsătorit, 1 copil; Ecovescu Ion-soldat, contingentul 1916, regimentul 1 infanterie, căsătorit, 2 copii; Buboiu Nic.-soldat, contingentul 1917, regimentul 18 infanterie, necăsătorit; Buzetoiu Dtru.-soldat, contingentul 1917, regimentul 58 infanterie, căsătorit, 4 copii;
Din cel de-al doilea război mondial: Drăgan Ion-slt., contingentul 1930, regimentul 18 dorobanţi, căsătorit, 4 copii; Ionaşcu I. Gheorghe-sergent, contingentul 1937,regimentul 18 dorobanţi, necăsătorit; Niţă I. Gheorghe-sergent, contingentul 1941, regimentul 10 Vălenii de Munte, necăsătorit; Păpurică Gh. Dtru.-caporal, contingentul 1937, regimentul 18 dorobanţi, necăsătorit; Ispas I. Nicolae-frt., contingentul 1934, regimentul 13 căl., necăsătorit; Păuna Vasile-frt., contingentul 1940, regimentul 92 infanterie, necăsătorit; Buzetoiu D. Dtru.-soldat, contingentul 1935, regimentul 18 dorobanţi, căsătorit, fără copii; Budulescu C. Ion-soldat, contingentul 1937, regimentul 17 infanterie, necăsătorit; Ionaşcu D. Ion-soldat,contingentul 1939, regimentul 18 infanterie, necăsătorit; Niţă C. Ioan-soldat, contingentul 1941, regimentul 10 Vălenii de Munte, necăsătorit; Vasiloiu C. Petre-soldat, contingentul 1942, regimentul 18 infanterie, necăsătorit; Todea T. Ion-soldat, contingentul 1936, regimentul 2 gr., căsătorit, 2 copii; Ducu I. Ion-soldat, contingentul 1933, regimentul 37 A, necăsătorit; Bădescu D. Dtru.-contingentul 1931, regimentul 18 dorobanţi, căsătorit, 2 copii; Spilcă C. Ioan-soldat, contingentul 1937, regimentul 18 dorobanţi, necăsătorit; Piluţă N. Ion-soldat, contingentul 1933, regimentul 18 dorobanţi, căsătorit, 4 copii; Flondor D. Const.-frt., contingentul 1944, regimentul 18 Vălenii de Munte, necăsătorit; Ducu I. Dtru.-soldat, contingentul 1945, regimentul 18 Vălenii de Munte, necăsătorit; Brânzan D. Gheorghe- soldat, contingentul 1945, regimentul 18 Vălenii de Munte, necăsătorit; Flondor I. Vasile-caporal, contingentul 1944, regimentul 18 Vălenii de Munte, necăsătorit; Ecovescu D. Ion-sergent, contingentul 1944, Şcoala Subof., necăsătorit; Ratcu A. Dtru.-soldat, contingentul 1944, regimentul 18 infanterie, necăsătorit; Ecovescu Gh. Petre- soldat, contingentul 1944, regimentul 18 infanterie, necăsătorit; Rădescu C. Nic.-soldat, contingentul 1930, regimentul 18 infanterie, căsătorit, 1 copil; Epure D. Dtru.-sergent, contingentul 1938, regimentul 92 infanterie, căsătorit, 2 copii;
Din timpul războiului de independenţă trebuie amintit Plăeşu Petre, în total 60 de eroi căzuţi pe câmpul de luptă, din comuna Baia de Fier.
Pentru a cinstii memoria acestor eroi gorjeni, prin contribuţia bănească voluntară, în fiecare comună,  s-au ridicat monumente, un permanent simbol de recunoştinţă pentru eroismul de care au dat dovadă.
(Va urma).
Cristina Vasiloiu

2 Comments on “Locuitorii Plășii Novaci în războaiele neamului românesc (I)”

Comments are closed.