LAFARGE, la ceas de bilanţ

Loading

Uzina de la Târgu Jiu a contribuit la rezultatele Groupului, în România
Uzina de la Târgu Jiu a contribuit la rezultatele Groupului, în România

REZULTATELE FINANCIARE LA 30 IUNIE 2010
CIFRE CHEIE ÎN TRIM. II
• Vânzările au crescut cu 2% la €4.436 m (-2% comparativ cu perioada similară a anului precedent)
• Rezultatul curent din exploatare a crescut cu 5% la €836 m (rezultat stabil faţă de perioada similară a anului precedent)
• Marja operaţională a crescut cu 60 de puncte de bază, la 18,8%
• Rezultatul net cota Grupului a scăzut cu €38 m, până la €306 m, excluzând elementele excepţionale
• Profitul net pe ac!iune a scăzut la €1,07, excluzând elementele excepţionale
CIFRE CHEIE ÎN SEM. I
• Vânzările au scăzut cu 3% la €7.712 m (-4% comparativ cu perioada similară a anului precedent)
• Rezultatul curent din exploatare a scăzut cu 5% la €1.072 m (-9% faţă de perioada similară a anului precedent)
• Marja operaţională a scăzut cu 30 de puncte de bază, la 13,9%
• Rezultatul net cota Grupului a scăzut cu €94 m, până la €233 m, excluzând elementele excepţionale
• Profitul net pe acţiune a scăzut la €0,81, excluzând elementele excepţionale

REZULTATE MAJORE ALE GRUPULUI
Creşterea rezultatului curent din exploatare în trimestrul al doilea al anului.
Un declin mai lent al volumelor de ciment între primul şi al doilea trimestru.
Creşterea marjei EBITDA pentru divizia de Ciment cu 110 puncte de bază, la 32,7% în al doilea trimestru, stabil de la începutul anului la zi, în pofida volumelor mai reduse.
Marje EBITDA puternice în regiunea Orientul Mijlociu Africa, la 34,7% în al doilea trimestru, deşi rezultatele opera!ionale au fost afectate de volumele mai reduse de pe anumite pie!e.
Realizarea unor economii totale de costuri de €200 milioane de la începutul anului la zi, din care €120 milioane sunt economii structurale.
Impactul cheltuielilor mai mari de restructurare din 2010 asupra rezultatului net.
Conversiile valutare au crescut datoria netă cu €1 mld. comparativ cu sfârşitul anului precedent.
Poziţia puternică de numerar şi refinanţarea recentă au întărit lichidităţile.
BRUNO LAFONT, PREŞEDINTE ŞI CEO LAFARGE, A DECLARAT:
„În al doilea trimestru al anului, marcat de un mediu economic mixt, cu scăderi de volume pe unele piefe dar cu semne de îmbunătăfire în unele fări dezvoltate, Lafarge a realizat o performanfă operafională solidăşi marje ferme. Dezinvestirile de active nestrategice au continuat, astfel că ar trebui să depăşim €500 milioane în 2010, peste finta inifială.
La jumătatea anului, având în vedere ritmul incert de relansare economicăşi situafia diferită de la o fară la alta, ne-am reajustat perspectivele de piafă pentru întregul an 2010. În acest context, Grupul limitează investiţiile pe 2011 la suma de 1 miliard de euro, pentru a reduce în continuare datoria şi pentru a-şi spori flexibilitatea.
În pofida acestei măsuri de precauţie datorate contextului actual, ne confirmăm încrederea în elementele fundamentale ale cererii de ciment, determinată de urbanizare, creşterea demografică şi nevoile de infrastructură, care reprezintă platforma pentru creşterea viitoare a Grupului. Portofoliul nostru, susţinut de capacităţi semnificative pe care le-am adăugat în pieţele emergente în ultimii ani, este bine poziţionat pentru a capta această creştere”.

PERSPECTIVE
Pe baza tendinţelor privind cererea observate în al doilea trimestru, Grupul şi-a redus estimările de creştere pe pieţele sale şi se aşteaptă ca cererea de ciment să fie cuprinsă între -1% şi +3% în 2010, comparativ cu 2009. Pe baza activităţii din al doilea trimestru, ne-am redus estimările de volume pentru întregul an pentru Europa Occidentală şi de Est şi ne-am majorat estimările de volume pentru America de Nord. Se preconizează o creştere a pieţei în continuare în regiunile Asia, America Latină şi Orientul Mijlociu Africa. Datorită evoluţiei raportului cerere-ofertă în unele ţări, tendinţele de volume ale Grupului pot fi afectate temporar, astfel că luămmăsuri pentru a atenua impactul. Economiile de costuri structurale în 2010 ar trebui să depăşească ţinta de €200 milioane stabilită pentru acest an. Se aşteaptă ca preţurile să rămână solide la nivelul întregului an, în pofida unor preţuri mai scăzute pe unele pieţe. Grupul întreprinde acţiuni suplimentare pentru 2011 pentru a-şi reduce în continuare nivelul datoriei, inclusiv o nouă ţintă de peste €200 milioane de economii structurale de costuri şi reducerea investiţiilor de capital la maxim 1 miliard de euro.