Introducerea iluminatului electric în oraşul Târgu Jiu (II)

Târgu Jiul s-a numărat printre primele oraşe din România cu străzile iluminate electric. Începând din luna martie 1907, Uzina Electrică din oraş a început să furnizeze energie pentru iluminatul străzilor. 

Străzile orașului Târgu-Jiu erau iluminate la începutul secolului XX
Străzile orașului Târgu-Jiu erau iluminate la începutul secolului XX

În continuare redăm pentru cititori textul Regulamentului şi al Decretului Regal.
„Regulament pentru introducerea şi exploatarea luminii electrice în oraşul Târgu-Jiu
Primăria, instalând sistemul electric pentru iluminatul oraşului, pune la dispoziţia publicului şi autorităţilor care vor voi să introducă acest sistem de iluminat, curentul necesar cu condiţiile următoare:
Cap. I. Iluminatul public
Art. 1. Sistemul admis de Primărie pentru iluminatul oraşului este curentul continuu pe trei fire cu voltaj de 2×220 volţi.
Art. 2. Lămpile instalate pentru iluminatul oraşului vor arde până la orele 12 noaptea, iar de la această oră vor fi stinse jumătate din ele.
Art. 3. Orele de aprindere şi stingere vor fi determinate printr-un tablou întocmit de comună la 1 Martie şi la 1 Septembrie al fiecărui an.
Art. 4. Nici un particular nu are dreptul de a furniza curent electric în afară de proprietatea sa sau a face comerţ, acest drept aparţine exclusiv Primăriei.
Art. 5. Primăria va avea registre în care se vor trece: 1) Orele exacte de aprindere şi stingere ale diferitelor circuite; 2) Indicaţiile aparatelor mecanice şi electrice luate la fiecare jumătate de oră.
Cap. II. Iluminatul particular
Art. 6. Fiecare particular sau autoritate care doreşte a se abona la iluminatul electric va trebui să facă o declaraţie scrisă către Primăria Oraşului Târgu-Jiu, după modelul anexat.
Art. 7. În urma acestei cereri Primăria va forma divizul pentru acea lucrare, bazat pe preţurile curente adică preţul furnitură de instalare şi alte lucrări pentru canalizarea interioară a proprietăţii.
Art. 8. Costul acestor furnituri şi instalaţii trebuie achitate în modul următor: o treime imediat după instalaţie şi curentul dat, iar restul în timp de un an în rate lunare egale, conform angajamentului ce-şi vor lua abonaţii prin declaraţia prevăzută la art. 6 de mai sus.
Art. 9. Particularii şi autorităţile pot însă instala firele electrice pentru iluminat în proprietăţile Domniei Lor cu instalatori particulari însă sub controlul oamenilor speciali ai Primăriei, plătindu-se pentru fiecare instalaţie o taxă de recepţie şi anume: pentru instalaţie până la 10 branşamente sau un kilowatt consum – 20 lei, până la 20 branşamente sau 2 kilowaţi consum – 40 lei, până la 30 branşamente sau 3 kilowaţi consum – 60 lei, până la 50 branşamente sau 5 kilowaţi consum – 100 lei, până la 100 branşamente sau 10 kilowaţi consum – 200 lei.
Art. 10. Dacă instalaţia nu va fi executată în bune condiţii şi conform procedeului Primăriei se va refuza furnizarea curentului electric până la rectificarea greşelilor de instalare de către acela care a executat lucrarea şi se va face o nouă recepţie pentru care iar se vor plăti din nou taxele prevăzute de art. 9. Aceste taxe nu se percep în cazul când instalaţiile se vor face de Primărie.
Art. 11. Primăria distribuie curentul în faţa domiciliului abonatului. Lucrările de branşare se vor face numai de Primărie iar costul acestei lucrări priveşte pe abonat, calculat conform materialului întrebuinţat.
Art. 12. Lucrările şi furniturile de instalare la particulari făcute de Primărie sau de instalatorul autorizat la terminarea lor vor fi verificate de inginerul oraşului însărcinat cu aceste lucrări şi care are dreptul de a refuza curentul în caz când instalaţia nu va fi executată în regulă.
Art. 13. Curentul electric va fi distribuit prin contor iar tipul acestui contor în caz când particularii ar voi să şi-l procure singuri va fi aprobat de Primărie şi va fi în proporţie cu maximul consumaţiei instalaţiei.
Art. 14. Contorul este obligatoriu pentru consumatori, el va fi aşezat de Primărie care va percepe una taxă lunară pentru fiecare categorie de contoare şi anume: pentru un contor de 3-5 amperi a 220 volţi – 1,50 lei, pentru un contor de 2×5 amperi a 2×220 volţi – 2,50 lei, pentru un contor de 2×7 amperi a 2×220 volţi – 3,00 lei, pentru un contor de 2×10 amperi a 2×220 volţi – 3,50 lei, pentru un contor de 2×20 amperi a 2×220 volţi – 5,00 lei.
Art. 15. Curentul se va furniza zi şi noapte cu o întrerupere de patru ore pe zi între orele 10 a.m. până la orele 2 p.m., care vor fi necesare pentru întreţinerea şi verificarea aparatelor şi conductelor electrice.
Art. 16. În caz că, din cauza unui accident de forţă majoră ar trebui să se întrerupă furnizarea curentului electric, Primăria nu poate fi făcută responsabilă şi nu va fi datoare nici-o indemnizare sau daune interese.
Art. 17. Preţul curentului va fi de lei 0,70 pe kilowatt oră pentru iluminat şi încărcat acumulatorii şi de lei 0,35 pentru forţe motrice.
Art. 18. Fiecare abonat va depune o garanţie echivalentă cu consumul numărului lămpilor instalate, în modul următor: pentru fiecare kilowatt calculat, un leu.
Art. 19. Plata curentului consumat se va face în fiecare lună la casieria comunală după cantitatea indicată de contor şi înscrise de agenţii Primăriei în faţa abonatului într-un carnet de contor. În caz de nefuncţionare a contorului va servi ca bază la plată, suma plătită în luna precedentă.
Art. 20. Taxa contorului va trebui să fie plătită şi în cazul dacă abonatul nu întrebuinţează curentul electric şi nu a cerut ridicarea contorului.
Art. 21. Dacă un abonat cere ridicarea contorului în termenul primului an el totuşi va trebui să plătească taxa pe lunile ce mai rămân până la expirarea termenului de un an.
Art. 22. În caz de închirierea localului abonatul va trebui să supună succesorului său continuitatea prezentului angajament.
Art. 23. În caz când consumatorul ar dori să înceteze abonamentul fie provizoriu fie definitiv el e dator să avizeze Primăria cel puţin cu una lună înainte de încetarea întrebuinţării curentului.(Va urma)

Dumitru Băluțoiu