Termenul pentru silvomediu prelungit

Centrul Județean Gorj al Agenţiei de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA. Gorj) anunță că sesiunea de depunere a Cererilor de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, SubMăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014 – 2020, se prelungește până la data de 15 iunie 2017, ora 17.00.

Termenul de depunere a cererilor pentru „Plăți pentru angajamente de silvomediu” se prelungește până la data de 15 iunie 2017, ora 17.00
Termenul de depunere a cererilor pentru „Plăți pentru angajamente de silvomediu” se prelungește până la data de 15 iunie 2017, ora 17.00

Depunerea cererii de sprijin se realizează pe suport de hârtie la Centrul Județean APIA Gorj, însoţită de avizul Gărzii Forestiere și de documentele specificate în Ghidul solicitantului.
Solicitantul sprijinului financiar trebuie să îndeplinească condițiile de eligibilitate și criteriile specifice prevăzute în schema de ajutor de stat și detaliate în Ghidul solicitantului.
Ajutorul de stat este acordat anual, ca sumă fixă pe hectar şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de deținătorii de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani.
În cadrul schemei sunt compensate două tipuri de angajamente, ale căror cerințe specifice sunt încadrate în următoarele două pachete:
• Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște,
• Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri. (Pachetul 2 poate fi aplicat doar în combinație cu Pachetul 1).
Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza prezentei Scheme este de 100%.
Valorile plăţilor compensatorii acordate sunt următoarele:
• 25 € pe an şi pe hectar pentru suprafaţa angajată în cadrul Pachetului 1;
• 103 € pe an şi pe hectar pentru suprafaţa anuală pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2.
Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște: Prin acest pachet se urmărește în principal asigurarea condițiilor optime de cuibărit, adăpost şi hrănire pentru dezvoltarea faunei specifice ecosistemelor forestiere.
Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri are în vedere protejarea resurselor de sol forestier, prin promovarea de tehnologii extensive de exploatare a lemnului cu impact redus al solului, respectiv utilizarea de atelaje în lucrările de rărituri, în detrimentul lucrărilor mecanizate, care în prezent sunt aplicate la scară largă.