Începe acordarea cotei de lapte din rezerva națională

Perioada 1 iunie – 31 iulie 2013 este prima de depunere a formularelor de acordare a unei cantităţi de cotă de lapte din rezerva naţională. Pentru a putea depune cereri, Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură Gorj atenționează producătorii de lapte de vacă, îl legătură cu documentele necesare și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească.

Crescătorii de bovine pot solicita acordarea cotei de lapte
Crescătorii de bovine pot solicita acordarea cotei de lapte

Acordarea se va face în funcţie de cantitatea de lapte disponibilă în rezerva naţională, pentru producătorii deţinători de cotă în a căror exploataţie s-a depăşit cota de lapte pe perioada anului de cotă precedent şi pentru exploataţiile care şi-au început activitatea pe parcursul anului de cotă.
Producătorii care accesează rezerva naţională trebuie să îndeplinescă, cumulativ, următoarele condiţii: a) au depăşit cota individuală de lapte / şi-au început activitatea în timpul anului de cotă; b) deţin exploataţii cu un efectiv minim de 2 capete vaci de lapte la sfârşitul anului de cotă/ la data solicitării.

Acte adiționale cererii

Cererea va fi însoţită de următoarele documente: act de identitate (BI/CI); cod unic de înregistrare, după caz; cardul de identificare a exploataţiei la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;  paşapoartele vacilor de lapte care fac obiectul extinderii exploataţiei sau investiţiei noi, pentru care a solicitat cota din rezerva naţională, după caz; documentele prin care demonstrează cantitatea de lapte obţinută şi comercializată din exploataţia pentru care a solicitat cota din rezerva naţională; declaraţie pe propria răspundere privind surplusul cantităţii de lapte vândute direct faţă de cota deţinută, în cazul solicitării de cotă din rezerva naţională pentru vânzări directe.
Cantitatea minimă a cotei din rezerva naţionalã ce poate fi solicitată de către producători este de 1000 de kg, iar cantitatea maximă este de 1.800.000 kg.
Formularele tip se depun la Centrul Judeţean APIA pe raza căruia funcţionează exploataţia. În cadrul APIA Gorj, cererile se depun la Compartimentul de cotă de lapte care se află în cadrul Centrului Local Târgu-Jiu, str. Subcomponentă Bârsești, nr. 2A, tel.: 0253-221700.

Reglementări noi

Reamintim solicitanților că în Monitorul Oficial nr. 128 din data de 11.03.2013 au fost publicate următoarele acte normative care reglementează modificări privind cota de lapte începând cu 2013: 1. Ordinul nr. 62/07.03.2013 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 83/2009 privind stabilirea condiţiilor de acordare a cotei individuale de lapte din rezerva naţională.
Modificările aduse sunt următoarele:
Producătorul de lapte nu va beneficia de cotă din rezerva naţională dacă a vândut sau a cedat cu titlu gratuit orice cantitate de cotă: în anul de cotă precedent anului de cotă în care are loc distribuirea din rezerva naţională; în anul de cotă curent distribuirii din rezerva naţională.
De asemenea, cererea de acordare a unei cantităţi de cotă din rezerva naţională nu va mai fi însoţită de actul de recepţie a lucrărilor privind investiţiile din exploataţia pentru care s-a solicitat cota din rezerva naţională, ci aceasta va fi însotită de documentele precizate mai-sus.
2. Ordinul nr. 63/ 07.03.2013 pentru modificarea anexei nr. 1 „Condiţii de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă“ la Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 695/2008 privind stabilirea Condiţiilor de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă şi a formularului de cerere pentru aprobarea şi înscrierea acestora în Registrul Cumpărătorilor.
Modificările aduse sunt următoarele:
Operatorul economic care solicită aprobarea şi înscrierea în Registrul Cumpărătorilor de lapte, va depune la dosar aprobarea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor numai în cazul în care desfăşoară activitatea de colectare, ambalare, depozitare, răcire, transformare şi / sau transport.
APIA Gorj