Inaugurarea bibliotecii populare din Târgu-Jiu

Biblioteca Serviciului Judeţean Gorj al Arhivelor Naţionale păstrează un exemplar din ,,Buletinul Comunal al Oraşului Târgu-Jiului” (Nr. 4 din 16 octombrie 1921), din care aflăm informaţii despre gospodărirea oraşului şi evenimentele importante din viaţa urbei. Un astfel de eveniment a fost inaugurarea în anul 1921 a primei biblioteci publice din oraşul Târgu-Jiu:

Un loc accesibil pentru gorjeni abia din 1921
Un loc accesibil pentru gorjeni abia din 1921

„În prezenţa d-lui Gh. Bengulescu, prefect al judeţului Gorj şi d-lui deputat Virgil Slăvescu, a d-lui colonel Stănescu, comandantul Regimentului 18 Gorj, în cap cu întreg corpul ofiţeresc al Regimentului şi ofiţerii şcolii de instrucţie concentraţi ocazional în Târgu-Jiu, s-a deschis biblioteca populară a comunei, în marea sală a Palatului comunal. A asistat un numeros public din oraş şi judeţ. Înainte de inaugurare au depus jurământul în faţa d-lui prefect Bengulescu, reprezentantul guvernului, noii consilieri comunali, d-nii maior de rezervă Calofeteanu, Ion Roşca şi Gh. Căldăruşe mari comercianţi ai oraşului nostru.

După terminarea jurământului, dl. Preşedinte al comisiei interimare Caton Slăvescu, a luat cuvântul, arătând dorinţa Consiliului comunal de a se forma în sala cea mare a primăriei o bibliotecă pentru popor, unde în timp de iarnă, la adăpost de frig, într-o sală spaţioasă să poată orice cetăţean, copii de şcoală etc. citi cărţi folositoare. Face apel la publicul de faţă a răspândi această idee cât mai departe în toate straturile sociale, rugându-l în acelaşi timp a da benevol cărţi vechi îndoind astfel numărul cărţilor biblioteci.
Mulţumeşte d-lui prefect al judeţului pentru cinstea cu care a binevoit ca reprezentant al guvernului să prezideze această sărbătoare, mulţumeşte domnilor ofiţeri în cap cu bravul lor comandant de a fi luat parte la această sărbătoare şi mulţumeşte tuturor persoanelor prezente pentru încurajarea ce au dat-o prin prezenţa domniilor lor la această sărbătoare. La această mică alocuţiune, răspunde dl. Gh. Bengulescu prefectul judeţului:
În numele guvernului aduce mulţumiri d-lui primar Caton Slăvescu pentru buna idee ce a avut consiliul comunal în a instala o bibliotecă populară în chiar palatul primăriei. Este nu numai un act social, ci un act patriotic, căci patriotismul în timp de pace se arată mai întâi prin sacrificiu, muncă, dezinteresare pe terenul cultural.
După cuvântarea d-lui prefect a luat cuvântul dl. deputat Virgil Slăvescu, care în cuvinte entuziaste a făcut apologia armatei care în mare număr a luat parte la această sărbătoare românească în cap cu viteazul său comandant, dl. colonel Stănescu. A făcut o comparaţiune între ofiţerii care în războiul pentru întregirea neamului au răspuns cei dintâi la apelul patriei, aceiaşi ofiţeri răspund din un imbold sufletesc la inaugurarea unei biblioteci pentru cei săraci, în aceste vremuri de materialism hidos. A arătat cum parte din cetăţenii acestui oraş nu au răspuns la apelul Consiliului Comunal, care în mod dezinteresat şi dezbrăcat de orice intenţii politice, cu multe greutăţi a putut pune o bibliotecă la îndemâna celui sărac în cea mai frumoasă sală a oraşului, marea sală a palatului comunal.
Din puţinul venitului său dăruieşte 100 lei, precum şi 100 volume gratuit, mai dă sub formă de împrumut Biblioteca Gl. Răşcanu (1200) până când această bibliotecă va putea lua fiinţă, felicită pe primar şi întregul Consiliu Comunal de frumoasa iniţiativă ce au avut de a înfiinţa această bibliotecă. După aceasta s-a servit o mică gustare celor prezenţi, cu care ocazie a vorbit cu multă însufleţire dl. Stănculescu, propriu la liceul din Râmnicu-Vâlcea, originar din judeţul Gorj.
Aducem pe această cale vii mulţumiri următoarelor generoase persoane care au dăruit bani pentru biblioteca comunală care să servească la cumpărare de cărţi folositoare cititorilor: d-lui deputat Culiţă Tomovici pentru 200 lei, d-lui deputat Virgil Slăvescu pentru 100 lei, medicul veterinar Mişu Milicescu pentru 100 lei, directorul arestului preventiv Cristinel Sandulian pentru 200 lei, d-nei Mimi Schileru pentru 100 lei, d-lui Ştefan Buby Sadoveanu pentru 100 lei. De asemenea aducem vii mulţumiri următoarelor persoane ce au dăruit cărţi pentru bibliotecă: d-na General Hepites, 24 volume, cărţi diferite, d-na I. Minov, 64 volume, cărţi diferite şi reviste literare, dl. deputat Virgil Slăvescu, 100 volume, dar şi întreaga bibliotecă General Răşcanu cu împrumut până la noi dispoziţiuni, dl. farmacist Răşină, 20 volume, cărţi diferite, dl. Crainic ajutor-jude, 2 volume.
Rugăm pe toţi oamenii de bine, a face propagandă pentru a îndemna pe cei săraci să vină ca să citească cărţi folositoare la biblioteca comunală, care este un copil al comunei, al tuturor cetăţenilor. Biblioteca este instalată în sala cea mare a Palatului comunal; orele de citire sunt în fiecare zi de lucru de la orele 15-18. Aici se găseşte găseşte bibliotecară diurnistă care este la dispoziţia publicului cititor. Nu ne îndoim că orice cetăţean cu sentimente democratice şi cu drag de interesele comunei, va face propaganda necesară. Dezbrăcaţi de orice egoism exclusivist vom atribui această operă nu acelor ce au făcut-o, ci mai ales acelor persoane anonime care vor sprijini această operă românească prin donaţiuni şi propagandă.”

Cristian Grecoiu