Credite pentru fermieri

APIA Gorj reamintește beneficiarilor ajutoarelor naţionale tranzitorii (ANT) în sectorul animalier, la specia bovine, că eliberează adeverinţe pentru cei care intenţionează să acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente, de la băncile care au încheiat convenţii cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Proprietarii de animale pot accesa credite până vin subvențiile
Proprietarii de animale pot accesa credite până vin subvențiile

Creditele oferă producătorilor agricoli posibilitatea utilizării de resurse financiare, necesare activităţilor curente, până la efectuarea, de către APIA, a plăţii primelor pe exploataţie şi pe cap de animal la care sunt îndreptăţiţi potrivit prevederilor legale.

Toate convențiile încheiate între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Banca şi Fondul de Garantare sunt postate pe site-ul APIA la adresa www.apia.org.ro.

La bovine

Potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA va elibera o „Adeverinţă de înregistrare a fermierului” prin care confirmă ca beneficiarul a depus cererea unică de plată pentru ANT sectorul zootehnic la specia bovine, pentru anul 2014, că s-au efectuat controalele şi verificările administrative asupra cererii de solicitare a plăţii naţionale complementare sector zootehnic, până la data emiterii adeverinţei, conform reglementărilor în vigoare, precum şi numărul de animale eligibile pentru prima pe cap de animal. De asemenea, în adeverinţă se precizează că beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată la data emiterii adeverinţei şi că beneficiarul îndeplineşte condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite în cadrul ANT, sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Conform OMADR nr. 1456/25 septembrie 2014, cuantumul de plată înscris în adeverinţă este de 300 de lei pe cap de bovină.
Valoarea creditului va fi curprinsă între 90% – 100%, din suma înscrisă în adeverinţă, funcţie de banca creditoare, pentru beneficiarii ajutoarelor naţionale tranzitorii în sector animalier – schema decuplată de producţie în sector carne specia bovine.
În conformitate cu prevederile Ordinului Ministru-lui Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 703/ 23.07.2013, Banca trebuie sa respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăţilor directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăşi RON – ROBOR 6M + maxim 3,3% (APIA) şi RON – ROBOR 6M + maxim 3,3% (AFIR), iar comisioanele aferente creditului să fie în limita de 1%.
În judeţul Gorj, până la termenul limită de 20 iunie 2014, prevăzut de OMADR. nr. 573/2014, cu modificările și completările ulterioare, au fost depuse 3.694 cereri, pentru un număr de 22.197capete bovine.
C.J. APIA Gorj, până la aceasta dată, a eliberat un număr de 168 de adeverinţe pentru un număr de 2.137 capete bovine, în sumă totala de 641.100 lei.

La oi și capre

De asemenea, în conformitate cu OMADR nr. 1472/30 septembrie 2014, C.J. APIA Gorj eliberează adeverinţe pentru beneficiarii ajutoarelor naţionale tranzitorii (ANT) în sectorul animalier, la specia ovine/caprine , care intenţionează ăa acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente, de la băncile care au încheiat convenţii cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în cuantum de plată înscris în adeverinţă de 20 de lei pe cap de ovină/caprină.
Pentru ajutoarele naţionale tranzitorii (ANT ) – schema decuplată de producţie în sectorul ovine/caprine au fost depuse 885 cereri pentru un număr de 139.967 capete ovine/caprine, efectiv femel.
Până la aceasta dată, APIA GORJ a eliberat un număr de 121 de adeverinţe pentru un număr de 24.735 capete ovine/caprine, în sumă de 494.700 lei.
Se estimeaza ca ajutoarele naţionale tranzitorii pentru ambele scheme de plată se vor deconta fermierilor din exerciţiul financiar 2015.